.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
چهارشنبه 19 تير 1398

سمت

مستقیم

مدیر کل

32524661

معاون فنی

32549617

معاون نظارت وپایش

32543815

معاون توسعه مدیریت و منابع

32543814

رئیس اداره  امور آزمایشگاهها

-

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

-

رئیس اداره  حراست

32524661

رئیس اداره نظارت و پایش

-

رئیس اداره محیط زیست انسانی

-

رئیس اداره محیط زیست طبیعی

-

رئیس اداره محیط زیست دریایی

-

سرپرست نمایندگی شهرستان مراوه تپه

35452673

سرپرست اداره شهرستان کلاله

35441195

سرپرست اداره پارک ملی گلستان

35806400

رئیس اداره شهرستان مینودشت

35230973

رئیس اداره شهرستان گنبد کاووس

33385790

سرپرست اداره شهرستان علی آباد کتول

34237670

رئیس اداره شهرستان گرگان

32154217

سرپرست اداره شهرستان ترکمن

34422750

رئیس اداره شهرستان کردکوی

34340855

رئیس اداره شهرستان بندرگز

34366770

 
امتیاز دهی