تاریخچه

چهارشنبه 24 بهمن 1397

https://isg.doe.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=6a16a3c2-ca11-408a-af51-0f6aa214c7e3&rnd=78099.23720284411

 فرم اطلاعات واحدهای صنعتی سبز

 

 سامانه پایش http://85.185.208.69:7003/

  

مشاهده نتایج واحدهای آنلاین

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=37939970-3305-4FF3-B9F3-290F1CB74CE3

 پایش و اعلام میزان آلایندگی های صنعتی و غیر صنعتی

 http://vnhm.doe.ir

ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان موزه های تاریخ طبیعی

 

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=12DC7D0F-6F2F-424F-8BD2-B8AF836CA4C1

سامانه مجوز شکار و صید

 سامانه ساپزا http://85.185.208.69:7000/

سامانه درخواست گواهینامه https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=F73EB3B3-A433-4B0C-A932-D5D1EDF5DB5C

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

 https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=409C37C8-5A8C-4274-9BB2-F7D13C67BAC6

 

سامانه احداث باغ وحش

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=409C37C8-5A8C-4274-9BB2-F7D13C67BAC6

سامانه اعلام خسارت

 

 

 

بيشتر
شعار سال 1402" سال مهار تورم و رشد تولید"