تاریخچه

1398/6/6 چهارشنبه

قوت و فرصت ها محیط زیست استان گلستان

نقاط قوت در بخش محیط زیست طبیعی

- وجود پارك ملي گلستان به عنوان يك ذخيره گاه زيستكره در استان .

- قرار گرفتن سطح وسيعي از استان به عنوان مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست

- وجود اكوسيستم خشكي وآبي به عنوان ذخيره گاه زيستكره.

 - وجود زيستگاه با ارزش گونه سمندر ايراني ( گونه اندمیک ) در غار شيرآباد

- وجود زیستگاه با ارزش روباه ترکمنی ( گونه اندمیک شده ) در دشت  گرگان و ترکمن صحرا

- زیستگاه با ارزش جنگل های پهن برگ هیرکانی به عنوان ذخیره ژنی بازمانده از دوران سوم زمین شناسی

-  زيستگاه با ارزش پسته وحشي ( قازانقايه ، مراوه تپه )

- ـ زيستگاه با ارزش توده يكپارچه بلوط دشت شاد

ـ تنوع پوشش گياهي در استان در سطوح و رده بندي هاي مختلف با توجه به اقليم متنوع و مناسب استان .

ـ كشت گياهان زراعي شاخص از خانواده غلات و دانه های روغنی  در استان ( پنبه سویا ، آفتاب گردان ،  گندم و جو و ...)

ـ وجود 76 درصد خانواده  از گونه های  گياهي کشوردر استان

-  وجود97 خانواده گياه دارويي در استان

ـ دارا  بودن جنگلهاي متنوع و گسترده در جنوب استان از غرب به شرق

ـ وجود ذخيره گاه هاي جنگلي مانند سرخدار و شمشاد در استان

ـ وجود پاركهاي جنگلي متعدد در استان

ـ تنوع زيستي غنی  در سطوح گونه هاي حيات وحش ( پستانداران- پرندگان ، دوزیستان و خزندگان  و حشرات در استان )

-  وجود گونه های مختلف از ماهیان خاویاری به عنوان فسیل زنده در آبهای خلیج گرگان

ـ وجود كوه هاي مرتفع و قلل با ارتفاعي بيش از 3000 متر از سطح درياهاي آزاد

ـ وجود خاكهاي با ارزش از لحاظ كشاورزي در مناطق مياني استان

ـ كنترل سيلابهاي مخرب در حوزه هائي كه عمليات اجرايي آن به اتمام رسيده است از جمله حوزه غازمحله كردكوي

ـ وجود سه رودخانه اصلي قره سو- گرگانرود و اترك و سرشاخه هاي آنها در بخشهاي جنوبي- مياني و شمالي استان

ـ شكل زمين در استان به گونه اي است كه رودخانه ها از شرق به غرب و از جنوب به شمال استان جاري مي با-شند ـ تأثير مثبت بر اقليم منطقه گرم و خشك شمال استان با توجه به تالابهاي متعدد وجود تالاب های بین المللی  از جمله گميشان- آلاگل- آجي گل و آلما گل و ...

- احتمال انتقال آب مازاد استان مازندران و گلستان

ـ احداث سد دوستي در مسير رودخانه مرزي اترك بين ايران و تركمنستان

ـ ميزان بارندگي مناسب در طول سال

ـ وجود يخچالها و چشمه سارها و آبشارهاي طبيعي در استان .

ـ وجود جاذبه هاي طبيعي طبیعت گردی  شامل :

ـ جنگلها ( پارك ملي گلستان- سرخدار- شمشاد )

ـ كوهستانها ( قلل درازنو- تلنبار- شاهوار- گاو كوه- گاوكشان- شاهكوه- قلعه موران)

ـ تالابهاي بين المللي( گميشان- آلاگل- آجي گل- آلماگل- اينجه و .... )

ـ وجود گل فشانها ( اينچه- نفتجه- گل فشانهاي دريائي غرب تالاب گوميشان )

ـ وجود غارهاي طبيعي ( شيرآباد- گنج خانه درازنو ) و....

ـ آبشارها شامل ( لوه- شيرآباد- كبودوال- باران كوه- آق سو- آبشار پارك- زيارت و ... ) باقرآباد توسكستان- گل راميان

-  وجود چشم اندازها ( دشت تركمن صحرا- درازنو- قلعه موران- نهارخوران و ... ) گرامابدشت- محمدآباد  و راميان

ـ جزاير و سواحل دريائي ( آشوراده- سواحل خليج گرگان مانند بندرگز و بندرتركمن و گميشان )

ـ چشمه سارها ( چشمه آبگرم زيارت- چشمه زاو- چشمه قورتو پارك ملي گلستان- دوبرار سفيد چشمه- ريگ چشمه- چشمه قلقلي- چشمه بلبل- يخ چشمه- سرخ چشمه و ... )

فرصت ها در بخش محیط زیست طبیعی

- امكان توسعه گردشگري و بخصوص طبیعت گردی  با توجه به ويژگيهاي طبيعي استان مثل مناطق چهارگانه ،تالابهاي بين‌الملي و سواحل درياي خزروخليج گرگان

- امكان برقراري ارتباط گردشگري جامع با كشورهاي همسايه آسياي ميانه

- امكان افزايش اشتغال با توجه به استعدادهاي سرزمین در  استان

- وجود جاده آسيائي غرب به شرق و جنوب به شمال براي توسعه طبیعت گردی

- ايجاد خط‌ كشي رالي با هدف اكوتوريسم در سواحل استان

- وجود فرودگاه و راه‌اهن براي مقاصد طبیعت گردی

- فرصت  پژوهشهاي علمي با توجه به شرايط مناسب زيستگاههاي تحت مديريت

- ايجاد شرايط طبیعت گردی  در زيستگاههاي تحت مدیریت استان

- اجراي پروژه‌هاي تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آب زيرزميني

- كنترل جريانات سطحي از طريق احداث سازه‌هاي آب و بهره‌برداري از آنها

- اجراي طرحهاي بيابان‌زدايي در مناطق شمالي استان با تكيه برپناهگاه‌ها و زيستگاههاي و حوش.

- اجراي طرحهاي مديريت تالابها و مناطق چهارگانه.

- امكان توسعه زيستگاهي آبي (تالابها) بيشتر با توجه به زمين‌هاي آبگيري از رودخانه‌ مرزي اترك و طغيان‌ها.

- مطالعات و پژوهش دقيق بر روي بسياري از گونه‌هاي گياهي

- انجام مطالعات پژوهشي و علمي بر روي گونه ها‌ي شاخص و حمايت شده استان به علت وجود آنها در مناطق تحت مديريت

- ايجاد مطالعات جهت تعيين بهترين نوع كشت و كاربري آن در استان

- كاشت گياهان  بومي و مناسب بر روي تپه‌هاي لسي جهت جلوگيري از رانش و لغزش ايجاد زيستگاههاي وحوش

- توليد مستمر علوفه از مراتع

- توليد گياهان دارويي و صنعتي

- ايجاد توليد محصولات فرعي از مراتع نظير پرورش زنبور عسل و .

- ايجاد سايتهاي آموزشي و پژوهشي براي علاقمندان به  گونه‌هاي مختلف جانوري و گياهي در استان مثل (موزه‌هاي جانوري، باغ‌وحش ، باغ پرندگان و وحش)

- ايجاد فرصت هاي طبیعت گردی با استفاده از تنوع جانوري در استان

- ایجاد سایت پرنده نگری در تالاب های استان

- استفاده از قابليت دشت تركمن صحرا براي توسعه فعاليت‌هاي پرورش آهو، شترمرغ، شتر با حداقل پيامدهاي زيست محيطي.

- احداث سدهاي خاكي در سرشاخه ها جهت كنترل سيل و رسوب و تغديه سفره‌هاي آب، زيرزميني و نيز ايجاد آب‌بندها و كانالهاي مناسب

- توسعه مشاركت مردمي در اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري

- ايجاد اشتغال در بين مردم حوزه‌هاي طرحهای آبخيزداري

- استفاده از روشهاي بيولوژيك در جهت مقابله با آفات كشاورزي

- تدوين سياست‌هاي مشخص در راستاني يكپارچه نمودن اراضي كشاورزي

- ايجاد يك تالاب  با شرايط زيستي مناسب در منطقه صوفيكم جهت حمايت از گونه‌هاي جانوري در معرض خطر و حمايت شده استان.

- ايجاد فضاهاي گردشگری  مناسب در مناطق تالابي با توجه به رعايت نمودن حفظ شرايط زيستي و اكولوژي منطقه

نقاط قوت در بخش محیط زیست انسانی

- وجود مجتمع هاي صنعتي جهت استقرار صنايع

- وجود مراكز آموزش عالي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و كادر متخصص و محقق محيط زيست

- وجود آزمايشگاه مجهز با كادر متخصص و مجرب در اداره كل محيط زيست

- تجهيز اكثر مجتمع ها و بيش از 75 درصدواحدهاي صنعتي مجهز به سيستم تصفيه و كنترل آلودگي

- تاسيس موسسه بازيافت و دفع بهداشتي مواد زائد جامد استان

- استقرار واحدهای آلاینده در زیر گروه کشاورزی در خارج از  اماکن مسکونی و طرح های هادی روستایی و شهری

- گرايش صنايع استان جهت اخذ مجوز ايزو 14000 ( سيستم مديريت زيست محيطي )

- مصوبه هيات وزيران مبني براستقرار صنايع در مجتمع هاي صنعتي استان

- وجود واحد كشتارگاههاي طيور صنعتي در استان

- وجود واحدهاي بازيافت پلاستيك و كاغذ

الزام قانوني جهت تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي جهت پروژه هاي بزرگ عمراني

- عدم آلودگي تالابهاي بين المللي استان شامل آلاگل , آلماگل , آجي گل و گميشان

- وجود شبكه گاز رساني  و گاز سوز شدن چندين مجتمع و واحدهاي صنعتي

- توان بالاي رودخانه گرگانرود جهت تصفيه طبيعي آلاينده ها

- توسعه و گسترش شهرکها و نواحی صنعتی جهت استقرار صنایع

- وجود مجتمع های صنعتی هنخوان با کشاورزی (صنایع تبدیلی و تکمیلی)

- وجود چندین واحد تولید حشرات مفید (انسکتاریوم) در استان جهت مبارزه بیولوژیک با آفات زراعی

- گسترش جایگاههای CNG در تمامی شهرها

- احداث ایستگاههای معاینه فنی خودروهای سبک در اکثر شهرها

- احداث ایستگاههای معاینه فنی خودروهای سنگین در دو شهر گرگان و گنبد

- احداث و بهره برداری از پارکینگهای خودرو در شهرها خصوصا در مرکز استان (پارکینگهای طبقاتی)

- وجود اتوماسیون اداری در ادارات

- بهره برداری از تصفیه خانه های شهری در 5-4 شهر بزرگ استان

- احداث واحد تصفیه دوم روغن سوخته با فرآیند پاک

فرصت‌ها در بخش  محیط زیست انسانی

-الزام تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي براي صنايع مشمول تهيه گزارش

-وجود پروژه الويت دار دولت  ( مديريت پسماندها) در استان گلستان

-استفاده از آئين نامه اجرايي بند ج ماده 104 و 134 قانون برنامه سوم توسعه جهت جلوگيري از آلودگي ها

- تبصر 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبني بر وصول عوارض از واحد هاي آلوده كننده محيط زيست

- بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جهت بهسازی و بهبود وضعیت زیست محیطی

نقاط قوت در بخش آموزش و مشارکت مردمی :

-وجود سازمانهای غیر دولتی که منابع انسانی داوطلبانه و جذب منابع مالی با هزینه پایین جهت انجام فعالیتهای معین دارند و خودجوش بودن تشکل ها و پایبندی به اصول خود که اغلب اهداف خیرخواهانه و بشر دوستانه دارند و دارای انعطاف پذیری بالا و دور بودن از بوروکراسی اداری می باشند.

- وجود 17 تشکل فعال در سطح استان و اجرای برنامه های آموزشی عمومی و همایش ها با همکاری و مشارکت آنها (استفاده از توان وميزان علاقه همياران و تشكلها  با ساماندهي  منظم آنان بعنوان مربي آموزش زيست محیطی)

- مجهز بودن  اداره کل به امکانات آموزشی مناسب نظیر فضای آموزشی و ابزارهای آموزشی نوین

-همکاری خوب صداو سیما و سایر رسانه های استانی در جهت تهیه و پخش برنامه های زیست محیطی

-وجود مراکز آموزش عالی در استان شامل دانشگاههای دولتی دانشگاه آزاد- پیام نور و...

-وجود موزه تاریخ طبیعی در استان که انواع نمونه های پستاندار خزنده آبزی را که در سطح استان زیست می کند در معرض دید همگان قرار می دهد .

-جوان بودن جمعیت استان که زمینه را برای فراگیری آموزشهای لازم فراهم نموده .

-افزايش علاقمندان به طبيعت و حفظ محيط زيست با توجه به حضور گسترده و فعال مردم در فعاليتهاي گوناگون اجتماعي ، زيست محيطي

- اشتياق و  استقبال مسئولين استان دربخش  دولتي و غير دولتي مانند ( نهضت سواد آموزي ، سازمان بهزيستي ، سازمان دانش آموزي ، سازمان ملي جوانان ، جمعيت هلال احمر آموزش و پرورش ، دانشگاهها  و بسياري از صنايع استان ) براي شركت در برنامه هاي بازسازي و آموزشي زيست محيطي دراستان

-حضور گسترده مسئولين ارگانهاي مختلف  استان در مراسمات زيست محيطي كه به عنوان الگو مي تواند اثرات آموزشي بسياري را در گروه هاي سني پايين تر ايجاد نمايد 

-وجود بيش از ( 500 ) نفر هميار محيط زيست در استان كه نشانگر ميزان و درجه علاقمندي مردم استان به مسائل زيست محيطي مي باشد

-افزایش جمعيت زنان و وجود 44 تشكل غير دولتي زنان در استان وقابليت بالاي آنها در اثرگذاري بر روي فرزندان براي  آموزش درمسائل گوناگون از جمله رعايت وحفظ محيط زيست

 - وجود افراد متخصص و صاحب نظر مرتبط با مسائل زيست محيطي درسطح استان

-وجود پتانسيل بالقوه طبيعي واقتصادي و فرهنگي در استان جهت جذب نيروهاي انساني در امر مشاركت  زيست محيطي وآموزش عملي وحضوري درمناطق

-گسترش و افزايش فناوري اطلاعات ( it)  در استان

-تهيه انواع كتب ، بروشور ، نشريات وپوستر به منظور افزايش آگاهي واطلاع رساني زيست محيطي

-تجهیز کتابخانه های مراکز آموزش عالی کتابخانه های عمومی در استان جهت افزایش اطلاعات زیست محیطی

-اطلاع رساني در شناسايي مراكز مستعد گردشگري و اكوتوريسم و تلاش در جهت گسترش اين صنعت در سطح استان

- استفاده از توان و پتانسيل شوراهاي اسلامي روستاهاي حواشي مناطق حفاظت شده و پارك ملي بعنوان بخشي از بر نامه آموزشي واطلاع رساني دوسويه  درزمينه مسائل زيست محيطي ومشاركتي مردمي

وجود مراكز آموزش تخصصي ( جنگلداري و محيط زيست در استان )

- ارتباط و اطلا ع رساني به مدارس ومهدهاي كودك به عنوان اولويت برنامه هاي اطلاع رساني

فرصت ها در بخش آموزش و مشارکت مردمی :

- استفاده از توان وپتانسيل بالاي نيروي  بسيجيان  علاقمند به محيط زيست در امر آموزش و حفاظت از محيط زيست  

-   استفاده از وجود مراكز علمي ( دانشگاهها و موسسات پژوهشي ) كه در استان حدود 16 مركز علمي دولتي و غير دولتي وجود دارد جهت آموزش وترويج فرهنگ زيست محيطي 

- تدريس رشته  محيط زيست در دانشگاههاي استان واستفاده از نيروهاي تحصيل كرده محيط زيست مي تواند نقش ارزنده اي را در افزايش آگاهي عمومي و متخصصين ايفا نمايد .

-  وجود  پتانسيل بالقوه طبيعي و اقتصادي و تاريخي  استان در زمينه گردشگري ، ميراث فرهنگي ، اماكن مذهبي و مناطق و جاذبه هاي طبيعي استان ( وجود اكوسيستم هاي غني آبي و خشكي ، آبي : تالابهاي بين المللي ، آلا گل ، آجي گل ، الما گل ، گميشان ، رودخانه هاي اترك ، گرگانرود ، قره سو و 000وهمچنين مناطق حفاظت شده جهان نما ، پارك ملي گلستان ، خليج گرگان ، شبه جزيره ميانكاله ، نواحي دشتي تركمن صحرا و غيره )

- استفاده از مكانهاي تجمع عمومي مردم مانند : پاركها ، مساجد، اردوگاهها ، استاديومهاي ورزشي وغيره جهت ارائه مطالب و آموزشهاي زيست محيطي

-  استفاده از تجربه   تشكلهاي غير دولتي به منظورآموزش زيست محيطي مهدهاي كودك و دانش آموزان مدارس

- استفاده از توان و پتانسيل شوراهاي اسلامي بخش شهر و روستا در جهت استفاده به منظور فعاليتهاي زيست محيطي

- استفاده از فعاليتهاي دانش آموزي كه در مدارس صورت مي گيرد مانند برگزاري مسابقات ، روزنامه ديواري ، عكاسي ، نقاشي و شناسايي دانش آموزان نمونه در زمينه محيط زيست و حتي تشكيل يك ( كميته محيط زيست مدرسه) مي تواند بسيار در ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان موثر باشد .

- استفاده از خانه هاي بهداشت روستايي ، درمانگاه هاي شهري جهت آموزش زيست محيطي مانند : شناساندن بيماريها وبيان ارتباط بيماري باآلودگي محيط زيست

- استفاده بهينه از توان ( 225 ) تشكل غير دولتي وابسته به سازمانهاي ملي جوانان، بهزيستي ، و محيط زيست ،  تشكل زنان و بيش از (1000) هميار محيط زيست

- استفاده از امكانات سازمانها و ارگانهايي كه فعاليت هاي موازي با محيط زيست وطبيعت انجام ميدهندمانند : بهداشت محيط ، موسسه بازيافت، جهاد كشاورزي بخش جنگل ومراتع وشيلات براي آموزش و حفظ محيط زيست

- استفاده موثر از رسانه هاي جمعي وگروهي داخلي استان (صدا و سيماي استاني ، مطبوعات محلي وروزنامه ها و هفته نامه ها ) در جهت پوشش خبري ، تبليغي ، اطلاع رساني ،پخش و درج آگاهي وتيزر تلويزيوني با موضوعات زيست محيطي

- استفاده موثر از فن آوري اطلاعات در عرصه اطلاع رساني ،آموزش وحفاظت از محيط زيست

- استفاده از نهاد هاي آموزشي مانند : مدارس ، مهدهاي كودك جهت اثر گذاري بيشتر در آموزش و ترويج فرهنگ عمومي

- دارا بودن مرز آبي به طول صد كيلومتر با درياي خزر در نواحي شمال غربي استان

- وجود جاده ارتباطي آسيايي بين شمال و شرق كشور بهره برداري در جهت توسعه و گسترش اكوتوريسم

نقاط قوت و فرصتها منابع مالی ، منابع انسانی استان :

 • وجود پرسنل متخصص و ماهر .
 • وجود مراکز آموزشی عالی ودانشگاهی ( دانشگاه منابع طبیعی استان ، دانشگاه آزاد و ... )  .
 • آموزش پذیر بودن منابع زیست محیطی استان .
 • پاسخگویی خوب و مناسب به ارباب رجوع و مراجع ذیصلاح .

1398/6/5 سه‌شنبه

ضعف ها و تهدیدهای محیط زیست استان

ضعف ها در بخش محیط زیست طبیعی:

- عدم اجراي طرح جامع گردشگري در استان

- تبليغات ضعيف جهت ارائه توانمنديهاي استان از نظر گردشگري

ـ عدم وجود زيربناي لازم براي توسعه گردشگري مثل جاده هاي مناسب‌، اماكن گردشگري مناسب

- عدم استقبال بخش خصوصي از طرحهاي گردشگري

ـ عدم وجود قوانين مناسب اكوتوريسم

ـ عدم وجود نيروهاي متخصص اكوتوريسم

ـ وجود تعدد دستگاههاي دولتي در بخش گردشگري ( اكوتوريسم)

-  عدم تخصيص اعتبارات لازم براي اكوتوريسم

- وجود طرحهاي جنگلداري در حاشيه مناطق حفاظت شده و درون مناطق شكار ممنوع نظير چلچلي

- وجود دام مازاد بر ظرفيت در مناطق تحت مديريت به جز پارك ملي گلستان

-  سيل گير بودن مناطق جنوب شرقي و شرق پارك ملي گلستان

- خشكسالي موجود در منطقه و تاثيرات آن بر مناطق تحت مديريت

- عدم وجود اجراي طرحهاي جامع مديريت در مناطق چهارگانه

- قليائي بودن خاكهاي شمال و شمال شرقي استان باعث محدوديت زيستگاههاي منحصر به فرد شده است.

- عدم شناسائي دقيق گونه‌اي گياهي و پراكنش آنها در سطح استان

- عدم اجرای الگوی کشت زراعی در زمین های کشاورزی استان

- عدم استفاده و نامشخص بودن استفاده صحيح از گياهان دارويي و خواص آنها

-  تخريب و تبديل جنگلها و مراتع (نامشخص بودن طرحهاي مديريتي جامع جنگلداري و مرتعداري)

- عدم اجراي آمايش سرزمين جهت استفاده از توانايي‌هاي ممكن و بالقوه سرزمین در سطح استان

- وجود فرسايشهاي شياري و خندقي شديد در خاكهاي شمالي استان

- از بين رفتن و در معرض خطر قرار داشتن تنوع جانوري مخصوصا در رده پستانداران بزرگ جثه و پرندگان قابل شكار به علت وجود شكارچيان غيرمجاز و تخريب زيستگاهها

- وجود حوادث طبيعي و سيل‌خيز بودن استان

- عدم اجرايي شدن مطالعات انجام شده در مناطق تحت مديريت(زون‌بندي پارك ملي گلستان)

- وجود دام فراوان در مراتع و جنگلهاي استان.

- وجود روستاهاي فراوان در عمق جنگلها

- استفاده از منابع جنگلي به عنوان سوخت توسط روستائيان

- عدم وجود مديريت جامع در سطح حوزه‌هاي آبخيز

- عدم يكپارچگي اراضي كشاورزي

- بهره‌برداري بي‌رويه از شن وماسه در رودخانه‌هاي استان

-بهره‌برداري‌ بي‌رويه از منابع آب سطحي بويژه رودخانه‌ها و عدم تعيين حداقل جريان جهت حفظ مناسبات اكولوژيكي

- استفاده غيرمجاز و غيراصولي از منابع آبي نظير چشمه‌ها و آب‌بندان‌ها براي مصارف مختلف نظير دام وكشاورزي تحت مديريت سازمان (چلچلي، جهان‌نما)

- آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرين توسط پسابهاي صنعتي، فاضلابهاي خانگي، آفات و كودهاي شيميايي

- عدم وجود سيستم فاضلاب شهري در اكثر مناطق باعث جاري شدن فضولاب و پسابهاي رودخانه‌ها مي‌شود

- عدم وجود طرحهاي مديريت تالابها در تالاب های استان

- عدم استفاده از سيستم‌هاي آبياري مدرن

- ساختار و بافت رسوب شناختي نامطلوب جهت استقرار سازه‌ها وبناها

- عدم سياست‌گذاري صحيح جهت جلوگيري از اتلاف آبهاي سطحي و زيرزميني

- نداشتن سياست‌هاي مهندسي رودخانه‌ها

تهدیدها در بخش محیط زیست طبیعی:

- نبود امنيت لازم براي ايجاد و اجراي صنعت گردشگري

- نبود زير ساختارهاي لازم براي توسعه صنعت گردشگري

- از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي در صورت عدم رعايت ايجاد شرايط مناسب گردشگري

- از بين رفتن زيستگاه هاي تحت مديريت به علت فشارهاي وارده از قبيل تعارضات طرحهاي جنگلداري، حضور دام

- وجود حوادث طبيعي و سيل و زلزله در مناطق

- خشكساليهاي متناوب و كاهش كيفيت مناطق و زيستگاهها

- آگاه نبودن مردم حاشيه مناطق تحت مديريت نسبت به حفظ زيستگاهها

- واگذاري اراضي جنگلي و مرتعي و منابع ملی  به بخش خصوصي براي فعاليتهاي  توسعه

- كمبود وسايل و تجهيزات پرسنل حفاظتي براي حفاظت بهتر و بيشتر از زيستگاهها

- شورشدن سفره‌هاي آب زيرزميني

- عدم مشاركت مردم در طرحهاي مديريتي زيستگاهها

- از بين رفتن بسياري از گونه‌هاي دارويي به علت نامشخص بودن و عدم شناسايي آنها.

- تخريب و نابودي بسياري از گونه‌هاي جنگلي نظير سرخدار و بعلت بهره‌برداري بي‌رويه و عدم حفاظت صحيح ازآنها .

- حذف شدن  بسياري از گونه‌هاي زراعي در استان به علت نامشخص بودن و نبود طرحهاي كشت مدون در استان (حذف گياه پنبه در بسياري از زمينهاي زراعي استان)

- بهره‌برداري بي‌رويه از مناطق جنگلي و مراتع.

- احتمال وقوع سيل در بسياري از مناطق استان.

-احتمال وقوع آتش‌سوزي در مناطق جنگلي.

 حضور دام مازاد بر ظرفيت در بسياري از مراتع و جنگلها.

- فقر فرهنگي و اقتصادي باعث نابودي بسياري از منابع جنگلي و گونه‌هاي جانوري مي‌شود.

- از بين رفتن زيستگاههاي جنگلي به دليل حضور مردم در اين مناطق و استفاده از آنها و طرحهاي جنگلداري غيراصولي.

- حضور شكارچيان متعدد باعث در معرض خطر قرار گرفتن بسياري از گونه‌هاي جانوري گشته است.

- تعارض استفاده از مراتع توسط روستاييان و عشاير

- تأمين سوخت از طريق بوته كني در مراتع.

- تغيير كاربري اراضي كشاورزي مرغوب به سكوي صنعتي و .

- كاربري خارج از قابليت اراضي لسي با شيب بيش از 14درصد

- فرسايش خاك زمينهاي حاصلخيز زراعي

- سيلاب

- لغزش و رانش زمين بويژه درمناطق راميان، مينودشت و كلاله

- عدم توازن نرخ تغذيه آب زيرميني نسبت به نرخ تخليه سفره‌هاي آب زيرزميني

- ايجاد سدهاي بدون مطالعات ارزيابي زيست‌محيطي

- از بين رفتن زيستگاههاي تالابي به علت حضور بيش از حد دام، استفاده غيرمعقول از آب آنها و وارد كردن سموم كشاورزي

- استقرار صنايع مختلف در سواحل دريا

- صيد غيرمجاز ماهيان بويژه ماهيان خاوياري

- ماهي دار كردن بسياري از تالابها و حذف بسياري از گونه‌هاي بومي آن.

ضعف ها در بخش محیط زیست انسانی :

 • عدم وجود صنايع بازيافت از ضايعات  ویژه صنعتي (مانند شيشه , تایر  و غيره)
 • عدم انتقال واحدهای مزاحم شهری به خاررج از شهرها
 • عدم مديريت صحيح جهت دفع اصولي فاضلاب هاي بيمارستاني
 • عدم توجه و بازيافت ضايعات كشاورزي شامل بقاياي محصولات زراعي از جمله گندم , پنبه و غيره
 • اكثر شهرهاي استان فاقد سيستم جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهري مي باشند.
 • فقدان مديريت صحيح نسبت به پساب كشاورزي (ناشي از سموم و كودهاي شيميايي)
 • عدم تكنولوژي مدرن و مكان ويژه دفع مواد زائد خطرناك ( اسلاج اسيدي ناشي از تصفيه روغن هاي سوخته  , سموم و داروهاي شيميايي غير قابل مصرف )
 • عدم شناخت كافي از مجموعه قوانين محيط زيست در سطح كليه دستگاههاي اجرايي استان و مشكلات ناشي از نهادينه نبودن اين قوانين
 • كمبود نيروي متخصص در بخش محيط زيست انساني اداره كل
 • عدم توجه جدي به مسائل زيست محيطي در طرح هاي جامع و هادي شهري و روستايي
 • كمبود صنايع و تكنولوژي پاك در استان
 • وجود خودروهاي فرسوده در استان
 • نداشتن ايستگاههاي ثابت و سيار سنجش آلودگي هوا
 • آلودگي رودخانه هاي مهم استان (قره سو و گرگانرود)ناشي از پسابهاي كشاورزي , خانگي و صنعتي
 • -آلودگي خليج گرگان ناشي از فاضلاب هاي خانگي, كشاورزي و صنعتي
 • افزايش فرسايش خاك در اراضي حاشيه جنوبي استان بعلت كاهش پوشش گياهي
 • افزايش آلودگي رودخانه هاي اصلي استان  ( قره سو , اترك و گرگانرود ) در اثر افزايش سيل آب ها
 • بالا بودن سطح ايستابي آبهاي تحت الارضي در شمال استان
 • کاهش فواصل استقرار صنایع و مراکز خدماتی و انتشار آولدگی ها به مراکز مسکونی
 • نقص آيين نامه اجرايي يك در هزار واحدهاي توليدي وصنعتي
 • نقص قوانین جهت احداث تصفیه خانه در ابتدای ساخت شهرک های صنعتی

تهديدها در بخش محیط زیست انسانی :

 • مصرف سموم دفع آفات نباتي در استان گلستان
 • تغيير سوخت از نفت گاز به نفت كوره در واحد هاي صنعتي استان
 • حفرواحداث چاههاي غير مجاز موجب ماسه دهي و شور شدن آبهاي زير زميني خطري جدي است كه منابع آبي را تهديد مي كند .
 • عدم و جود تكنولوژي مدرن و مكان مناسب جهت دفع مواد زائد خطرناك
 • سوزانيدن بقايا و ضايعات محصولات كشاورزي ( گندم , جو  , شالي و غيره ) پس از برداشت
 • تغییرات آب و هوایی در استان
 • وجود سیلاب های مخرب در استان
 • آتش سوزی جنگل های منطقه
 • افزایش تعداد خودروها
 • استقرار واحدهای CNG در کنار امکان مسکونی
 • افزایش مصرف کودهای شیمایی

ضعف ها محیط زیست دریایی استان :

- فقدان برنامه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی دراستان.

- نداشتن طرح مديريت براي منطقه شکاروتیراندازی ممنوع تالاب گمیشان .

- کمبود پرسنل .

-کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیازپایش .

- نداشتن اطلاعات به روز و علمي.

- نقص در قوانين ومقررات .

- نداشتن رويه و دستورالعمل درزمينه اکوتوريسم

تهديد ها محیط زیست دریایی استان :

- نوسانات آب دریای خزروتاثیرآن برخلیج گرگان وتالاب بین المللی گمیشان.

-  خشکسالي

- عدم آگهي عمومي و مردمی

- عدم آگاهي ساير ارگانهاي استان نسبت به مسائل محيط زيست

- عدم ساماندهي مديريت جاذبه هاي طبيعي در جذب و توسعه اكوتوريسم.

- رويكرد غيرعملي و ناسازگار نسبت به قابليت ها و محدوديت هاي منابع و ارزش هاي زيست محيطي استان از سوي دستگاههي مختلف.

- دامداري سنتي درحاشیه تالاب بین المللی گمیشان ومصب رودخانه گرگانرود.

- استفاده گسترده از سموم دفع آفات و كودهاي كشاورزي. 

- آلودگی دریا با منشاء خشکی.

- سيل ، فرسايش ورسوبگذاری دررودخانه گرگانرود.

- تخريب و تصرف اراضی ساحلی ( مجاز و غيرمجاز)

ضعف ها در بخش آموزش و مشارکت مردمی استان:

 • کارشناسی مالی ندارند
 • ظرفیت عملکرد سمن ها محدود است
 • عدم مدیریت ضعیف سمن ها
 • خدماتی بودن سمن ها
 • کمبود اعتبارات و بودجه تخصیص یافته به امر آموزش و جلب مشارکت های مردمی
 • عدم مشارکت  کافی تشکلهای غیردولتی در تصمیم گیری ها و جلب مشارکت مردمی
 • عدم ثبت قانونی و قطعی تعدادی از این تشکلها
 • مسائل اقتصادی و فرهنگی که باعث می شود محیط زیست در الویت های بعد ی نیازهای  مردم باشد
 • یکنواخت بودن و تکراری بودن مطالب آموزشی و شیوه های آموزش محیط زیست
 • ضعف  فرهنگ عمومي و اطلاعاتي مردم در جهت استفاده از اطلاعات آموزشي ارائه شده
 • بي توجه به عملكرد هاي مثبت تشكلهاي غير دولتي توسط دستگاههاي قانوني و اجرايي ها ،. كه در نتيجه دلسردي و كاهش انگيزه را در بين آنها براي ادامه فعاليت در بخش زيست محيطي فراهم كرده است
 • عدم توجه به ماهيت وخصوصيات فعاليت هاي اطلاع رساني بعنوان يك فعاليت مداوم ، مستمر و نبود برنامه ريزي بلندمدت در بخش اطلاع رساني
 • عدم شناسايي كامل وظايف  و برنامه هاي سازمانهاي غير دولتي درزمينه مشاركت در امور زيست محيطي و عدم پشتيباني مالي واقتصادي تشكلهاي غيردولتي
 • بي توجه به عملكرد هاي مثبت تشكلهاي غير دولتي توسط دستگاههاي قانوني و اجرايي ها ،. كه در نتيجه دلسردي و كاهش انگيزه را در بين آنها براي ادامه فعاليت در بخش زيست محيطي فراهم كرده است
 • نبود  امكانات كافي در زمينه آمورش زيست محيطي ، مانند : كتب ، نشريات تخصصي زيست محيطي
 • افزايش بي اعتمادي مردم نسبت به فعاليتها و برنامه ها ( دولتي )دربخش آمورش محيط زيست به دليل ازدياد طرحها و برنامه هاي ناتمام و ناموفق در  بخشها و سازمانهاي دولتي
 • عدم استفاده از توان ونيروي بالقوه ( ورزشكاران تمام رشته ها)به عنوان يك الگوي مناسب  در جهت اهداف زيست محيطي
 • عدم استفاده از توان فرهنگيان و خصوصا ً دانش آموزان مدارس به عنوان راهكار ريشه اي در جهت آموزشهاي  مسائل زيست محيطي
 • عدم استفاده لازم  از مطبوعات ورسانه هاي محلي  موجود جهت اطلاع رساني و افزايش آگاهي همگاني مسائل زيست محيطي
 • عدم وجود تجهيزات رسانه اي پيشرفته براي آموزش هاي زيست محيطي ( تابلوهاي ديجيتالي و سايت هاي اينترنتي )
 • عدم وجود يك سياست و الگوي ارتباطي و اطلاع رساني مشخص ، هدفمند و تعريف شده و آموزش گروههايي از تشكلهاي زيست محيطي به عنوان تسهيل گران محيط زيست در آموزش جوامع محلي

تهدیدها در بخش آموزش و مشارکت مردمی استان :

 • عدم ارتباط كافي بين كارشناسان محيط زيست و كارشناسان  سازمانها و مراكز علمي ، تحقيقاتي و پژوهشي به منظور تبادل نظر كارشناسانه در زمينه حل مسائل گوناگون زيست محيطي استان ونيز عدم مبادله كتب ، گزارشها ، مقالات ونشريات علمي آنها در زمينه هاي زيست محيطي وعدم آشنايي اين سازمانها با طرح ها و فعاليتهاي  صورت گرفته و در حال انجام زيست محيطي.
 • عدم وجود كتابخانه اي غني از كتب و تحقيقات زيست محيطي و حتي كمبود كتابخانه هاي عمومي نسبت به جمعيت لاقمند زيست محيطي فقدان آمار و اطلاعات دقيق زيست محيطي  مي تواند به عنوان يك تهديد در جهت توسعه استان قلمداد گردد .
 • عدم وجود يك بخش آموزش زيست محيطي در سازمانها وارگانهاي  دولتي و خصوصي جهت  ارتباطات بين بخشي در مسائل زيست محيطي
 • افزايش جمعيت شهرهاي استان علاوه بر افزايش ميزان علاقمندان به مسائل زيست محيطي به دليل مهاجرت هاي گوناگون از جمله مهاجرت شهرستانيها و مهاجرت از روستا به شهر باعث وجود معضلات زيست محيطي و اجتماعي را براي استان فراهم كرده است وسبب افزايش حاشيه نشيني و ناهنجاريهاي شهرنشيني گريده است .(افزايش مهاجرت روستاييان به شهرهاي استان )
 • ناشناخته بودن تشكلها و عدم موفقيت اين سازمانها در معرفي و شناساندن خود، به بخش هاي دولتي و خصوصث  براي عموم جامعه ، به عنوان يك تهديد به جهت عدم  استفاده مفيد تر از اين گروه ها در جهت توسعه قلمداد مي شود
 • فقدان ارتباط لازم بين سازمانها و نهادهايي كه بطورمستقيم يا غير مستقيم با مسائل محيط و طبيعت فعاليت دارند به منظور هماهنگي براي برنامه ريزي ، اطلاع رساني و آموزش و فعاليت هاي بين بخشي درزمينه حفظ وحراست از محيط زيست
 • بي ميلي مردم به  مشاركت در برنامه هاي زيست محيطي به دليل گرفتاري هاي اقتصادي واجتماعي موجود( افزايش محدوده شهرها و روستاها ، تغيير كاربري اراضي صنعتي ، عدم مشاركت پذيري مردم و غيره )
 • كمبود اعتبارات براي آموزش زيست محيطي لازم جهت اقدامات آموزشي واطلاع رساني بعنوان مقدمه و زمينه ساز ساير فعاليتهاي زيست محيطي 
 • افزايش بيكاري و مشكلات اقتصادي مردم باعث عدم مشاركت پذيري آنها در مراسمات زيست محيطي ميشود
 • فقدان هماهنگي لازم بين موسسات وارگانهاو سازمانهايي كه متولي حفظ وحراست از طبيعت ، محيط شهري وروستايي هستند و فعاليت موازي انجام مي دهند مانند: شهرداري ، موسسه بازيافت ،  بهداشت  ، منابع طبيعي،  محيط زيست وناهماهنگي بين بخشي در اين نهادها به منظور تشكيل كميته هايي براي تبادل نظر و اطلاعات وفعاليت در حفظ محيط
 • سطحي نگري تشكلهاي زيست محيطي به مسائل زيست محيطي
 • تغيير كاربري اراضي زراعي به مسكوني
 • عدم آگاهي وشناخت كا في نسبت به دگرگونيهاي محيط زيست و اثرات منفي آن
 • ايجاد و راه اندازي فعاليتهاي صنعتي ، عمراني بدون توجه جدي به آمايش سرزمين وتاثيرات احتمالي آن بر محيط زيست
 • عدم آگاهي و اطلاع مردم نسبت به معضلات و مشكلات زيست محيطي و نحوه بهره وري صحيح از منابع آن
 • فقدان يك شبكه اطلاع رساني متمركز و منسجم  

ضعف ها و تهدیدهای منابع مالی ، منابع انسانی استان:

 •  کمبود نیرو در بخش کارشناسی و گارد اجرایی و پشتیبانی ( حقوقی ، اداری- مالی و ... ) .
 • کمبود اعتبارات بودجه های هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای  .
 •  عدم تخصیص ردیف و صدور مجوز استخدام .
 •  عدم تناسب اعتبارات بودجه های هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای اداره کل نسبت به
  حجم فعالیت.
 •  عدم تناسب شرح وظایف اجرایی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی استان .
 •  عدم تناسب تشکیلات فعلی با وظایف محوله زیست محیطی استان .
 •  کمبود تجهیزات و امکانات اجرایی و پشتیبانی ( نقلیه ، ساختمان و ... ) .
 •  عدم تناسب حقوق و مزایای پرسنل با میزان و حجم و سختی فعالیت ها .
 •  عدم تناسب میزان کارکرد عوامل اجرایی ( 18 شبانه روز کار و 12 شبانه روز استراحت ).
 •  کمبود ادارات شهرستانی ( 7 شهرستان استان بدون اداره حفاظت محیط زیست ) .
 • کمبود ردیف پستی و پرسنلی .
 •  حجم بالای کار در اجرای امور محوله .
 •  کمبود منابع مالی .

1398/6/3 یکشنبه
منشور اخلاقی سازمانی
ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد:
1)    کار و اعتقاد به مشارکت پذیری، انسجام سازمانی و رعایت وجدان کاری، انضباط و عدالت در انجام وظایف عبادت تلقی می شود.
2)     صیانت از قانون، نظم و نگهداری بیت المال و پرهیز از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال دولتی از وظایف مهم و اصلی ما می باشد.
3)     خدمات ما موجب بهبود و ارتقاء سلامت جامعه می شود و روابط بین ما و بخش غیردولتی را تقویت می کند.
4)     به مصداق روایت «ان الله جمیل و یحب الجمال» آراستگی ظاهر، رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی، عدالت و انصاف را سرلوحه برخوردمان با گیرندگان خدمت قرار دهیم.
5)     در جهت تقویت ارزش های اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار و ایجاد فضای صمیمی و پرهیز از تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت و خبر چینی تلاش خواهیم نمود و آن را وظیفه شرعی خود می دانیم.
6)     باید به شخصیت همه احترام بگذاریم، خلاقیت و بهره وری را تشویق نمائیم و برای آنها ارزش قائل باشیم.
7)     فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع از بسترهای تعالی خود و اداره خود می دانیم.
8)     باید روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت نموده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
9)     روحیه کار جمعی را در خود تقویت نموده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و    مشارکت پذیر باشیم.
10)     خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم. 
11)     ما باید تلاش نمائیم تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیت های شغلی و سازمانی به کار گیریم.
12)     ما باید نسبت به سازمان متبوع خود و اهداف، مأموریت ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشیم و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسؤولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های سازمان تلاش نمائیم.
13)     ما نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمائیم. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.
14)     باید برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرائی کردن آنها به شکل منطقی در واحدهای اجرائی تابعه و نظام اداری تلاش کنیم.
15)     ما باید سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی با دانش روز تطبیق داده و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیریم.
16)     از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم. 
17)     همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
18)     استفاده صحیح از امکانات سازمان، پرهیز از اسراف و تبذیر، انجام امور بر اساس مشارکت و همدلی و رعایت سلسله مراتب اداری را لازمه کارخود بدانیم.      


الف ـ اصول حاکم بر منشور
۱- اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار نمایند.
۲- اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
۳- اصل شهروندمداری (مردم‌مداری): هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدام کارمندان، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار مردم» را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم‌گیریها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت‌تر و عام‌تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.
۴- اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد ازقبیل مافوق‌ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
۵- اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاههای اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص‌کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می‌آورد.
۶- اصل پاسخگویی: سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می‌شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند.
۷- اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به‌کار گرفته شوند.
۸- اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.
۹- اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به‌کار گیرند.

 ب- مفاد منشور
۱- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی
۱-۱-همـیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می‌کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
۲-۱- به رعـایت نظم و انضباط در انجـام فعالیتها و حضور به مـوقع در سـازمان توجه نماییم.
۳-۱-در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
٤-۱-سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه‌داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به‌کار گیریم.
٥-۱- برای ایده‌ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
٦-۱- برای افزایش بهره‌وری نظام اداری از طریق افزایش بهره‌وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
٧-۱- از امکانات تجهیزات و سرمایه‌های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
٨-۱- در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
٩-۱- روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.

۲- رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و همکاران
۱-۲- مردم وشهروندان به عنوان ذی‌حق برای نظام اداری هستند. تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
 ۲-۲- به مراجعه‌کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
۳-۲- در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف‌سازی صورت دهیم.
۴-۲- خواسته‌های قانونی ارباب‌رجوع را در چارچوب  وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
۵-۲- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشیم.
۶-۲-به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه‌کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
۷-۲- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
۸-۲- سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
۹-۲- روحیه کارجمعی را در خود تقویت‌کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر باشیم.
۱۰-۲- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
۱۱-۲- دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم. 
۱۲-۲- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.

 
1398/4/19 چهارشنبه

تلفن ارائه گزارشات و ارتباط مستقیم با ادارات : 1540

تلفن اداره کل  :   32524661-32524662-32524663

تلفن های سایر بخش ها و شهرستان ها :

 

سمت

مستقیم

مدیر کل
32524661
معاون فنی
32549617
معاون نظارت وپایش
32543815
معاون توسعه مدیریت و منابع
32543814

رییس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد

32543816

رییس اداره حراست

32530503

رییس اداره روابط عمومی

32549616

رییس اداره یگان حفاظت

32545242

رییس اداره آموزش و پژوهش 32542621
رییس اداره امور مالی 32543620
رییس اداره امور اداری 32530501
دبیرخانه اداره کل
32530502
رئیس اداره  امور آزمایشگاهها
-
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
-
رئیس اداره نظارت و پایش
-
رئیس اداره محیط زیست انسانی
-
رئیس اداره محیط زیست طبیعی
-
رئیس اداره محیط زیست دریایی
-
سرپرست نمایندگی شهرستان مراوه تپه
35452673
سرپرست اداره شهرستان کلاله
35441195
سرپرست اداره پارک ملی گلستان
35806400
رئیس اداره شهرستان مینودشت
35230973
رئیس اداره شهرستان گنبد کاووس
33385790
سرپرست اداره شهرستان علی آباد کتول
34237670
رئیس اداره شهرستان گرگان
32154217
سرپرست اداره شهرستان ترکمن
34422750
رئیس اداره شهرستان کردکوی
34340855
رئیس اداره شهرستان بندرگز
34366370
1398/4/19 چهارشنبه دستورالعمل بروز رسانی سایت

دستورالعمل بروز رسانی سایت

دستورالعمل بروز رسانی پرتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و وب سايت هاي زير مجموعه

این دستورالعمل توسط مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان مورد تایید می باشد . 

 

1- عنوان (Title):

یک عنوان توصیفی شامل ۵ تا ۸ کلمه که کلمات کلیدی اصلی سایت شما را شامل باشند، انتخاب کنید. عنوان، اولین چیزی است که مردم با آن در موتورهای جستجو مواجه می شوند. توجه کنید که وجود کلمات فارسی با استاندارد یونیکد توسط موتور جستجوی گوگل شناسائی می شود. مهمترین کلمات کلیدی سایت خود را در ابتدای عنوان سایت خود قرار دهید.

نکاتی که هنگام درج عنوان باید مد نظر بگیرید:

- شامل کلمات کلیدی محتوی و عکس های آن صفحه باشد.

- از کاما استفاده نکنید.

- از نظر گرامری جمله بندی آن درست باشد، فقط ترکیب کلمات نباشد.

- از کلماتی که توسط موتورها منع می شود استفاده نکنید.

- تگ ALT در هنگام درج عکس: هنگام درج عکس و لینک حتما کادر مربوط به عنوان (title)را درج نمایید. این خصوصیت اجازه می دهد یک متن جایگزین مطابتان شود تا اگر به هر دلیلی تصویرتان نمایش داده نشد متنی که در تگ alt گذاشته اید نمایش داده شود.

 

 2- توضیحات (Description tag)

 این توضیحات بین ۲۵ تا ۳۰ کلمه را شامل می شوند که در موتورهای جستجو اگر دقت کرده باشید در زیر URL نمایش داده می شود پس سعی کنید توضیحاتی را بنویسید که نشان دهنده محتوای سایت شما باشد.

 

3- ارتباط متقابل

- موتورهای جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سایت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سایت شما اثر می دهند.

-یک صفحه لینکهای مفید بسازید و به سایتهای مشابه، سایت خود ارتباط دهید، مخصوصا سایتهائی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی دارند.

-از سایتهای دیگر بخواهید که به سایت شما ارتباط دهند.

 

۴- درج کلمات کلیدی سایت (key words)

موتورهای جستجو برای این بخش ارزش زیادی قائل هستند و در رتبه بندی سایت شما تاثیر دارد. کلمات کلیدی را با کاما از یکدیگر جدا کنید. با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلمات کلیدی سایت شما گنجانده خواهد شد.

- نسبت کلمات کلیدی به سایر کلمات در یک صفحه را چگالی یا تراکم کلمات کلیدی می نامند. مثلا اگر شما ۱۰۰ کلمه در یک صفحه دارید و چهارعدد از آنها جزو کلمات کلیدی سایت شما هستند، چگالی کلمات کلیدی آن صفحه ۴% است. سعی کنید که چگالی حدود ۳ تا ۲۰ درصد برای کلمات کلیدی مهم سایت خود را تنظیم کنید.

- کلمات کلیدی خود را ترکیبی انتخاب نمایید.

- کلماتی که حدس می زنید توسط موتورهای جستجو بیشتر سرچ می شوند را بنویسید

- حتما کلمات کلیدی را با کاراکتر , از هم جدا نمایید.

-کلمات کلیدی از متن همان صفحه انتخاب شود.

- عنوان صفحه خود را حتما در کلمات کلیدی بنویسید.

 

۵- نکات درج پا صفحه

- حتما پا صفحه سایتتان را تغییر دهید. فرمت را سعی کنید حتما مانند پایین بنویسید.

- کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان می باشد.

 

۶- ارتباط بین صفحات

- در صفحات محتوایی خود آنگونه کار کنید که کسی که به هر طریق وارد آن صفحه می شود نتواند خارج شود (مدت زمان حضور افراد را در سایت خود بالا ببرید).

 

۷- نکات تبدیل فایل به PDF

یکی از راههای افزایش بازیابی اطلاعات مندرج در وب سایت توسط موتورهای کاوش، غنی کردن فایل های محتوا می باشد. محتواهای PDF که از فرمت های دیگر(مثل word ، power point و ...) استخراج می گردد، بهتر است شرایط ذیل را دارا باشد:

۱- قبل از تبدیل فایل word به PDF از استاندارد بودن فونتهای بکار رفته در فایل word اطمینان حاصل فرمایید.

۲- از نرم افزارهای استاندارد برای تبدیل فایل ها به PDF استفاده شود که قابلیت پشتیبانی از فونت های فارسی را داشته باشند.

۳- متن فایل های PDF با استفاده از ابزار های جستجوی درون متنی نرم افزار Acrobat قابل جستجو باشد.

  

8- حجم فایل ها

فایل هایی که در سایت بارگذاری می شوند به صورت فشرده و حجمی کمتر از 30 مگابایت داشته باشند.

 

9- از تگ های <h..> حتما استفاده نمایید

تگ h این امکان رو به موتور های جستجو می دهد که بهتر محتوای سایت شما رو درک کنند. برای اعمال این خصوصیت متن صفحه خود را به ترتیب اهمیت از heading های  CMSانتخاب نمایید.

- از تگ بیش از ۲ بار در یک صفحه استفاده نکنید. فقط برای تیترهای مهم استفاده شود.

- کل متن صفحه را در این تگ ها قرار ندهید، فقط برای تیترها و مطالب مهم استفاده کنید.

 

۹-صفحه ارتباط با... (تماس با ...)

برخی موتورهای جستجو، مخصوصا Yahoo ، اگر آدرس پستی شما در سایت نباشد، سایت شما را لیست نمی کنند. حتما آدرس پستی را در سایت قرار دهید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستی کافی نیست. تلفنهای تماس و آدرس حوزه خود را درج نمایید. همچنین برای قراردادن اطلاعات افراد هر واحد از الگوی زیر استفاده شود.

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

پست الکترونیک

 

 

017-xxxxxxxx

017-xxxxxxxx

xxxxxx@golestanmporg.ir

10- زبان

زبان اصلی کلیه درگاه ها زبان فارسی است. صفحه خانگی و صفحه ورودی اصلی، باید به زبان فارسی بارگذاری شود. در پرتال هایی که بصورت چند زبانه می باشند باید امکان تغییر زبان برای کاربران در تمامی صفحات فراهم شود.

 

11- قالب کلی نگارش متن

عنوان اصلی

Tahoma 14 B

عنوان فرعی

Tahoma 12 B

رنگ مطالب

مشکی

متن پاراگراف ها

Tahoma 12

مطالب لیستی

لیست های شماره دار و بدون شماره

ترازبندی متن

Justify,Direction:RTL

متون انگلیسی

Time New Roman 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

۱2- نقشه سایت (sitemap)

-برای سایت خود نقشه تهیه کنید و لینک تمام بخشهای مهم سایت را در نقشه سایت قرار دهید. -نقشه سایت را در صفحه اول سایت خود قرار دهید چون برخی موتورهای جستجو فقط صفحه اول سایت شما را بازدید میکنند.

بيشتر
سال 1400  سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها