جوابیه


جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست به خبر سایت اسکان نیوز
 در پی درج خبری با تیتر "لزوم ورود نهادهای نظارتی به موضوع تخلیه پسابهای خطرناک و آلوده به تالاب اینچه گلستان، موافقت با فاز دوم کارخانه استحصال ید بدون استانداردهای قانونی" به شماره خبر 13865 به تاریخ 15 شهریور ماه 1397، طبق ماده 23 قانون مطبوعات، برای تنویر افکار عمومی در این خصوص، موارد ذیل در پاسخ به ابهامات و پرسش های مطرح شده در خبر مذکور است که به طور شفاف به آن پرداخته و برای تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد.
در این خبر عنوان شده که اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان به صورت شبانه اقدام به صدور مجوز بهره برداری نموده که از اساس و پایه کذب محض است و به نظر می رسد بر اساس شایعات و توهمات شخصی چنین اخباری منتشر شده و بديهي است آن خبرگزاری هيچگونه سند و مدرک معتبری برای اثبات این ادعاي كذب و مغرضانه ندارد و به دلیل اتهام وارده این حق برای این اداره کل وجود دارد تا از طریق مجاری قانونی موضوع را پیگیری نماید.
برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود که شرکت مذکور مجوز استقرار خود را زماني از اين اداره كل دريافت نموده است كه نگارنده اين اكاذيب خود، در آن زمان مشاور رسانه اي مديركل وقت محيط زيست استان گلستان بوده و جالب است كه در آن زمان هيچ نقدي از سوي ايشان به اين مجوز وارد نشده است. اين واحد از دی ماه 96 تكميل شده و تقاضای مجوز بهره برداری از این اداره کل داشته که به دلیل حساسیتهای زیست محیطی و رفع كامل ابهامات و نگرانیهای به وجود آمده تاکنون هیچ مجوز بهره برداری برای این واحد صادر نشده است.
همچنین در این خبر مواردی در خصوص آلودگی پساب و پسماند واحد فعال فعلي استحصال ید كه سابقه فعاليت آن در استان به بيش از ١٠ سال ميرسد به مواد رادیواکتیو اشاره شده که نشان می دهد نگارنده مغرض آن رسانه هيچگونه اشراف و آگاهی در این خصوص نداشته و با انتشار توهمات خود منجر به تشویش و نگرانی فزاینده اذهان عمومی می شود که این موضوع با پیگیری و اطلاع رسانی و شفاف سازی رسانه در جهت مطالبات به حق مردم منافات دارد.
توضيح اينكه با توجه به حساسیتها و نگرانیهای مردمی در خصوص آلودگی احتمالی پساب و پسماند شرکت استحصال ید در سال گذشته با نهاد متولی سازمان انرژی اتمی کشور مکاتبات و ارتباطات مطلوبی صورت گرفت که منجر به چندین مرتبه پایش شرکت و مناطق اطراف کارخانه و تالاب، نمونه برداری از پساب، پسماند، خاک و... توسط دفاتر تخصصی حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی شده و این موضوع منجر به عقد قرارداد شرکت استحصال ید با شرکت پسماندداری برای مطالعه و مدیریت پساب و پسماند شده و تمامي فعاليتهاي اين واحد تحت نظارت كارشناسان يادشده در حال انجام است.
همچنین در این خبر در خصوص ورود نهادهای نظارتی به این موضوع مطالبي عنوان شده که به اطلاع مردم شريف ميرساند که برای بررسی مشکلات زیست محیطی این شرکت و رفع آن چندین جلسه و بازدیدهای میدانی با مدیران ارشد استان و نهادهای نظارتی و حتی کشوری انجام شده و راهکارهایی برای آن ارایه شده که در دست اقدام است. آنچه جای سوال است اين که نگارنده خبر با توجه به حساسیت های زیست محیطی استحصال ید چرا در چندين سال گذشته كه هيچ برنامه اي براي پسماندداري در اين واحد انجام نشده بود، هیچگونه خبر و پیگیری نداشته است؟! آیا پست مشاور رسانه ای مدیرکل وقت محیط زیست مانع انجام وظیفه و احساس مسئولیت زیست محیطی و پیگیری نگرانیهای مردمی می شد!! 
در خاتمه تاكيد ميگردد در یکسال گذشته هیچگونه مجوز بهره برداری، توسعه، افزایش ظرفیت و... به هيچيك از شرکتهای استحصال ید در استان اعطاء نشده و با توجه به برنامه های در دست اقدام و پیگیری های مستمر این اداره کل برای نخستین مرتبه در ده سال گذشته از شروع فعالیت استحصال ید در کشور برنامه جامع مدیریت زيست محيطي پسماند و پساب در حال تدوين و در خصوص پرتوزايي نيز صدور هرگونه مجوز جديد از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان مشروط به اخذ تاييدات دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي شده است.
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
بيشتر