تاریخچه

1398/6/6 چهارشنبه

قوت و فرصت ها محیط زیست استان گلستان

نقاط قوت در بخش محیط زیست طبیعی

- وجود پارك ملي گلستان به عنوان يك ذخيره گاه زيستكره در استان .

- قرار گرفتن سطح وسيعي از استان به عنوان مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست

- وجود اكوسيستم خشكي وآبي به عنوان ذخيره گاه زيستكره.

 - وجود زيستگاه با ارزش گونه سمندر ايراني ( گونه اندمیک ) در غار شيرآباد

- وجود زیستگاه با ارزش روباه ترکمنی ( گونه اندمیک شده ) در دشت  گرگان و ترکمن صحرا

- زیستگاه با ارزش جنگل های پهن برگ هیرکانی به عنوان ذخیره ژنی بازمانده از دوران سوم زمین شناسی

-  زيستگاه با ارزش پسته وحشي ( قازانقايه ، مراوه تپه )

- ـ زيستگاه با ارزش توده يكپارچه بلوط دشت شاد

ـ تنوع پوشش گياهي در استان در سطوح و رده بندي هاي مختلف با توجه به اقليم متنوع و مناسب استان .

ـ كشت گياهان زراعي شاخص از خانواده غلات و دانه های روغنی  در استان ( پنبه سویا ، آفتاب گردان ،  گندم و جو و ...)

ـ وجود 76 درصد خانواده  از گونه های  گياهي کشوردر استان

-  وجود97 خانواده گياه دارويي در استان

ـ دارا  بودن جنگلهاي متنوع و گسترده در جنوب استان از غرب به شرق

ـ وجود ذخيره گاه هاي جنگلي مانند سرخدار و شمشاد در استان

ـ وجود پاركهاي جنگلي متعدد در استان

ـ تنوع زيستي غنی  در سطوح گونه هاي حيات وحش ( پستانداران- پرندگان ، دوزیستان و خزندگان  و حشرات در استان )

-  وجود گونه های مختلف از ماهیان خاویاری به عنوان فسیل زنده در آبهای خلیج گرگان

ـ وجود كوه هاي مرتفع و قلل با ارتفاعي بيش از 3000 متر از سطح درياهاي آزاد

ـ وجود خاكهاي با ارزش از لحاظ كشاورزي در مناطق مياني استان

ـ كنترل سيلابهاي مخرب در حوزه هائي كه عمليات اجرايي آن به اتمام رسيده است از جمله حوزه غازمحله كردكوي

ـ وجود سه رودخانه اصلي قره سو- گرگانرود و اترك و سرشاخه هاي آنها در بخشهاي جنوبي- مياني و شمالي استان

ـ شكل زمين در استان به گونه اي است كه رودخانه ها از شرق به غرب و از جنوب به شمال استان جاري مي با-شند ـ تأثير مثبت بر اقليم منطقه گرم و خشك شمال استان با توجه به تالابهاي متعدد وجود تالاب های بین المللی  از جمله گميشان- آلاگل- آجي گل و آلما گل و ...

- احتمال انتقال آب مازاد استان مازندران و گلستان

ـ احداث سد دوستي در مسير رودخانه مرزي اترك بين ايران و تركمنستان

ـ ميزان بارندگي مناسب در طول سال

ـ وجود يخچالها و چشمه سارها و آبشارهاي طبيعي در استان .

ـ وجود جاذبه هاي طبيعي طبیعت گردی  شامل :

ـ جنگلها ( پارك ملي گلستان- سرخدار- شمشاد )

ـ كوهستانها ( قلل درازنو- تلنبار- شاهوار- گاو كوه- گاوكشان- شاهكوه- قلعه موران)

ـ تالابهاي بين المللي( گميشان- آلاگل- آجي گل- آلماگل- اينجه و .... )

ـ وجود گل فشانها ( اينچه- نفتجه- گل فشانهاي دريائي غرب تالاب گوميشان )

ـ وجود غارهاي طبيعي ( شيرآباد- گنج خانه درازنو ) و....

ـ آبشارها شامل ( لوه- شيرآباد- كبودوال- باران كوه- آق سو- آبشار پارك- زيارت و ... ) باقرآباد توسكستان- گل راميان

-  وجود چشم اندازها ( دشت تركمن صحرا- درازنو- قلعه موران- نهارخوران و ... ) گرامابدشت- محمدآباد  و راميان

ـ جزاير و سواحل دريائي ( آشوراده- سواحل خليج گرگان مانند بندرگز و بندرتركمن و گميشان )

ـ چشمه سارها ( چشمه آبگرم زيارت- چشمه زاو- چشمه قورتو پارك ملي گلستان- دوبرار سفيد چشمه- ريگ چشمه- چشمه قلقلي- چشمه بلبل- يخ چشمه- سرخ چشمه و ... )

فرصت ها در بخش محیط زیست طبیعی

- امكان توسعه گردشگري و بخصوص طبیعت گردی  با توجه به ويژگيهاي طبيعي استان مثل مناطق چهارگانه ،تالابهاي بين‌الملي و سواحل درياي خزروخليج گرگان

- امكان برقراري ارتباط گردشگري جامع با كشورهاي همسايه آسياي ميانه

- امكان افزايش اشتغال با توجه به استعدادهاي سرزمین در  استان

- وجود جاده آسيائي غرب به شرق و جنوب به شمال براي توسعه طبیعت گردی

- ايجاد خط‌ كشي رالي با هدف اكوتوريسم در سواحل استان

- وجود فرودگاه و راه‌اهن براي مقاصد طبیعت گردی

- فرصت  پژوهشهاي علمي با توجه به شرايط مناسب زيستگاههاي تحت مديريت

- ايجاد شرايط طبیعت گردی  در زيستگاههاي تحت مدیریت استان

- اجراي پروژه‌هاي تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آب زيرزميني

- كنترل جريانات سطحي از طريق احداث سازه‌هاي آب و بهره‌برداري از آنها

- اجراي طرحهاي بيابان‌زدايي در مناطق شمالي استان با تكيه برپناهگاه‌ها و زيستگاههاي و حوش.

- اجراي طرحهاي مديريت تالابها و مناطق چهارگانه.

- امكان توسعه زيستگاهي آبي (تالابها) بيشتر با توجه به زمين‌هاي آبگيري از رودخانه‌ مرزي اترك و طغيان‌ها.

- مطالعات و پژوهش دقيق بر روي بسياري از گونه‌هاي گياهي

- انجام مطالعات پژوهشي و علمي بر روي گونه ها‌ي شاخص و حمايت شده استان به علت وجود آنها در مناطق تحت مديريت

- ايجاد مطالعات جهت تعيين بهترين نوع كشت و كاربري آن در استان

- كاشت گياهان  بومي و مناسب بر روي تپه‌هاي لسي جهت جلوگيري از رانش و لغزش ايجاد زيستگاههاي وحوش

- توليد مستمر علوفه از مراتع

- توليد گياهان دارويي و صنعتي

- ايجاد توليد محصولات فرعي از مراتع نظير پرورش زنبور عسل و .

- ايجاد سايتهاي آموزشي و پژوهشي براي علاقمندان به  گونه‌هاي مختلف جانوري و گياهي در استان مثل (موزه‌هاي جانوري، باغ‌وحش ، باغ پرندگان و وحش)

- ايجاد فرصت هاي طبیعت گردی با استفاده از تنوع جانوري در استان

- ایجاد سایت پرنده نگری در تالاب های استان

- استفاده از قابليت دشت تركمن صحرا براي توسعه فعاليت‌هاي پرورش آهو، شترمرغ، شتر با حداقل پيامدهاي زيست محيطي.

- احداث سدهاي خاكي در سرشاخه ها جهت كنترل سيل و رسوب و تغديه سفره‌هاي آب، زيرزميني و نيز ايجاد آب‌بندها و كانالهاي مناسب

- توسعه مشاركت مردمي در اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري

- ايجاد اشتغال در بين مردم حوزه‌هاي طرحهای آبخيزداري

- استفاده از روشهاي بيولوژيك در جهت مقابله با آفات كشاورزي

- تدوين سياست‌هاي مشخص در راستاني يكپارچه نمودن اراضي كشاورزي

- ايجاد يك تالاب  با شرايط زيستي مناسب در منطقه صوفيكم جهت حمايت از گونه‌هاي جانوري در معرض خطر و حمايت شده استان.

- ايجاد فضاهاي گردشگری  مناسب در مناطق تالابي با توجه به رعايت نمودن حفظ شرايط زيستي و اكولوژي منطقه

نقاط قوت در بخش محیط زیست انسانی

- وجود مجتمع هاي صنعتي جهت استقرار صنايع

- وجود مراكز آموزش عالي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و كادر متخصص و محقق محيط زيست

- وجود آزمايشگاه مجهز با كادر متخصص و مجرب در اداره كل محيط زيست

- تجهيز اكثر مجتمع ها و بيش از 75 درصدواحدهاي صنعتي مجهز به سيستم تصفيه و كنترل آلودگي

- تاسيس موسسه بازيافت و دفع بهداشتي مواد زائد جامد استان

- استقرار واحدهای آلاینده در زیر گروه کشاورزی در خارج از  اماکن مسکونی و طرح های هادی روستایی و شهری

- گرايش صنايع استان جهت اخذ مجوز ايزو 14000 ( سيستم مديريت زيست محيطي )

- مصوبه هيات وزيران مبني براستقرار صنايع در مجتمع هاي صنعتي استان

- وجود واحد كشتارگاههاي طيور صنعتي در استان

- وجود واحدهاي بازيافت پلاستيك و كاغذ

الزام قانوني جهت تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي جهت پروژه هاي بزرگ عمراني

- عدم آلودگي تالابهاي بين المللي استان شامل آلاگل , آلماگل , آجي گل و گميشان

- وجود شبكه گاز رساني  و گاز سوز شدن چندين مجتمع و واحدهاي صنعتي

- توان بالاي رودخانه گرگانرود جهت تصفيه طبيعي آلاينده ها

- توسعه و گسترش شهرکها و نواحی صنعتی جهت استقرار صنایع

- وجود مجتمع های صنعتی هنخوان با کشاورزی (صنایع تبدیلی و تکمیلی)

- وجود چندین واحد تولید حشرات مفید (انسکتاریوم) در استان جهت مبارزه بیولوژیک با آفات زراعی

- گسترش جایگاههای CNG در تمامی شهرها

- احداث ایستگاههای معاینه فنی خودروهای سبک در اکثر شهرها

- احداث ایستگاههای معاینه فنی خودروهای سنگین در دو شهر گرگان و گنبد

- احداث و بهره برداری از پارکینگهای خودرو در شهرها خصوصا در مرکز استان (پارکینگهای طبقاتی)

- وجود اتوماسیون اداری در ادارات

- بهره برداری از تصفیه خانه های شهری در 5-4 شهر بزرگ استان

- احداث واحد تصفیه دوم روغن سوخته با فرآیند پاک

فرصت‌ها در بخش  محیط زیست انسانی

-الزام تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي براي صنايع مشمول تهيه گزارش

-وجود پروژه الويت دار دولت  ( مديريت پسماندها) در استان گلستان

-استفاده از آئين نامه اجرايي بند ج ماده 104 و 134 قانون برنامه سوم توسعه جهت جلوگيري از آلودگي ها

- تبصر 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبني بر وصول عوارض از واحد هاي آلوده كننده محيط زيست

- بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جهت بهسازی و بهبود وضعیت زیست محیطی

نقاط قوت در بخش آموزش و مشارکت مردمی :

-وجود سازمانهای غیر دولتی که منابع انسانی داوطلبانه و جذب منابع مالی با هزینه پایین جهت انجام فعالیتهای معین دارند و خودجوش بودن تشکل ها و پایبندی به اصول خود که اغلب اهداف خیرخواهانه و بشر دوستانه دارند و دارای انعطاف پذیری بالا و دور بودن از بوروکراسی اداری می باشند.

- وجود 17 تشکل فعال در سطح استان و اجرای برنامه های آموزشی عمومی و همایش ها با همکاری و مشارکت آنها (استفاده از توان وميزان علاقه همياران و تشكلها  با ساماندهي  منظم آنان بعنوان مربي آموزش زيست محیطی)

- مجهز بودن  اداره کل به امکانات آموزشی مناسب نظیر فضای آموزشی و ابزارهای آموزشی نوین

-همکاری خوب صداو سیما و سایر رسانه های استانی در جهت تهیه و پخش برنامه های زیست محیطی

-وجود مراکز آموزش عالی در استان شامل دانشگاههای دولتی دانشگاه آزاد- پیام نور و...

-وجود موزه تاریخ طبیعی در استان که انواع نمونه های پستاندار خزنده آبزی را که در سطح استان زیست می کند در معرض دید همگان قرار می دهد .

-جوان بودن جمعیت استان که زمینه را برای فراگیری آموزشهای لازم فراهم نموده .

-افزايش علاقمندان به طبيعت و حفظ محيط زيست با توجه به حضور گسترده و فعال مردم در فعاليتهاي گوناگون اجتماعي ، زيست محيطي

- اشتياق و  استقبال مسئولين استان دربخش  دولتي و غير دولتي مانند ( نهضت سواد آموزي ، سازمان بهزيستي ، سازمان دانش آموزي ، سازمان ملي جوانان ، جمعيت هلال احمر آموزش و پرورش ، دانشگاهها  و بسياري از صنايع استان ) براي شركت در برنامه هاي بازسازي و آموزشي زيست محيطي دراستان

-حضور گسترده مسئولين ارگانهاي مختلف  استان در مراسمات زيست محيطي كه به عنوان الگو مي تواند اثرات آموزشي بسياري را در گروه هاي سني پايين تر ايجاد نمايد 

-وجود بيش از ( 500 ) نفر هميار محيط زيست در استان كه نشانگر ميزان و درجه علاقمندي مردم استان به مسائل زيست محيطي مي باشد

-افزایش جمعيت زنان و وجود 44 تشكل غير دولتي زنان در استان وقابليت بالاي آنها در اثرگذاري بر روي فرزندان براي  آموزش درمسائل گوناگون از جمله رعايت وحفظ محيط زيست

 - وجود افراد متخصص و صاحب نظر مرتبط با مسائل زيست محيطي درسطح استان

-وجود پتانسيل بالقوه طبيعي واقتصادي و فرهنگي در استان جهت جذب نيروهاي انساني در امر مشاركت  زيست محيطي وآموزش عملي وحضوري درمناطق

-گسترش و افزايش فناوري اطلاعات ( it)  در استان

-تهيه انواع كتب ، بروشور ، نشريات وپوستر به منظور افزايش آگاهي واطلاع رساني زيست محيطي

-تجهیز کتابخانه های مراکز آموزش عالی کتابخانه های عمومی در استان جهت افزایش اطلاعات زیست محیطی

-اطلاع رساني در شناسايي مراكز مستعد گردشگري و اكوتوريسم و تلاش در جهت گسترش اين صنعت در سطح استان

- استفاده از توان و پتانسيل شوراهاي اسلامي روستاهاي حواشي مناطق حفاظت شده و پارك ملي بعنوان بخشي از بر نامه آموزشي واطلاع رساني دوسويه  درزمينه مسائل زيست محيطي ومشاركتي مردمي

وجود مراكز آموزش تخصصي ( جنگلداري و محيط زيست در استان )

- ارتباط و اطلا ع رساني به مدارس ومهدهاي كودك به عنوان اولويت برنامه هاي اطلاع رساني

فرصت ها در بخش آموزش و مشارکت مردمی :

- استفاده از توان وپتانسيل بالاي نيروي  بسيجيان  علاقمند به محيط زيست در امر آموزش و حفاظت از محيط زيست  

-   استفاده از وجود مراكز علمي ( دانشگاهها و موسسات پژوهشي ) كه در استان حدود 16 مركز علمي دولتي و غير دولتي وجود دارد جهت آموزش وترويج فرهنگ زيست محيطي 

- تدريس رشته  محيط زيست در دانشگاههاي استان واستفاده از نيروهاي تحصيل كرده محيط زيست مي تواند نقش ارزنده اي را در افزايش آگاهي عمومي و متخصصين ايفا نمايد .

-  وجود  پتانسيل بالقوه طبيعي و اقتصادي و تاريخي  استان در زمينه گردشگري ، ميراث فرهنگي ، اماكن مذهبي و مناطق و جاذبه هاي طبيعي استان ( وجود اكوسيستم هاي غني آبي و خشكي ، آبي : تالابهاي بين المللي ، آلا گل ، آجي گل ، الما گل ، گميشان ، رودخانه هاي اترك ، گرگانرود ، قره سو و 000وهمچنين مناطق حفاظت شده جهان نما ، پارك ملي گلستان ، خليج گرگان ، شبه جزيره ميانكاله ، نواحي دشتي تركمن صحرا و غيره )

- استفاده از مكانهاي تجمع عمومي مردم مانند : پاركها ، مساجد، اردوگاهها ، استاديومهاي ورزشي وغيره جهت ارائه مطالب و آموزشهاي زيست محيطي

-  استفاده از تجربه   تشكلهاي غير دولتي به منظورآموزش زيست محيطي مهدهاي كودك و دانش آموزان مدارس

- استفاده از توان و پتانسيل شوراهاي اسلامي بخش شهر و روستا در جهت استفاده به منظور فعاليتهاي زيست محيطي

- استفاده از فعاليتهاي دانش آموزي كه در مدارس صورت مي گيرد مانند برگزاري مسابقات ، روزنامه ديواري ، عكاسي ، نقاشي و شناسايي دانش آموزان نمونه در زمينه محيط زيست و حتي تشكيل يك ( كميته محيط زيست مدرسه) مي تواند بسيار در ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان موثر باشد .

- استفاده از خانه هاي بهداشت روستايي ، درمانگاه هاي شهري جهت آموزش زيست محيطي مانند : شناساندن بيماريها وبيان ارتباط بيماري باآلودگي محيط زيست

- استفاده بهينه از توان ( 225 ) تشكل غير دولتي وابسته به سازمانهاي ملي جوانان، بهزيستي ، و محيط زيست ،  تشكل زنان و بيش از (1000) هميار محيط زيست

- استفاده از امكانات سازمانها و ارگانهايي كه فعاليت هاي موازي با محيط زيست وطبيعت انجام ميدهندمانند : بهداشت محيط ، موسسه بازيافت، جهاد كشاورزي بخش جنگل ومراتع وشيلات براي آموزش و حفظ محيط زيست

- استفاده موثر از رسانه هاي جمعي وگروهي داخلي استان (صدا و سيماي استاني ، مطبوعات محلي وروزنامه ها و هفته نامه ها ) در جهت پوشش خبري ، تبليغي ، اطلاع رساني ،پخش و درج آگاهي وتيزر تلويزيوني با موضوعات زيست محيطي

- استفاده موثر از فن آوري اطلاعات در عرصه اطلاع رساني ،آموزش وحفاظت از محيط زيست

- استفاده از نهاد هاي آموزشي مانند : مدارس ، مهدهاي كودك جهت اثر گذاري بيشتر در آموزش و ترويج فرهنگ عمومي

- دارا بودن مرز آبي به طول صد كيلومتر با درياي خزر در نواحي شمال غربي استان

- وجود جاده ارتباطي آسيايي بين شمال و شرق كشور بهره برداري در جهت توسعه و گسترش اكوتوريسم

نقاط قوت و فرصتها منابع مالی ، منابع انسانی استان :

 • وجود پرسنل متخصص و ماهر .
 • وجود مراکز آموزشی عالی ودانشگاهی ( دانشگاه منابع طبیعی استان ، دانشگاه آزاد و ... )  .
 • آموزش پذیر بودن منابع زیست محیطی استان .
 • پاسخگویی خوب و مناسب به ارباب رجوع و مراجع ذیصلاح .

1398/6/5 سه‌شنبه

ضعف ها و تهدیدهای محیط زیست استان

ضعف ها در بخش محیط زیست طبیعی:

- عدم اجراي طرح جامع گردشگري در استان

- تبليغات ضعيف جهت ارائه توانمنديهاي استان از نظر گردشگري

ـ عدم وجود زيربناي لازم براي توسعه گردشگري مثل جاده هاي مناسب‌، اماكن گردشگري مناسب

- عدم استقبال بخش خصوصي از طرحهاي گردشگري

ـ عدم وجود قوانين مناسب اكوتوريسم

ـ عدم وجود نيروهاي متخصص اكوتوريسم

ـ وجود تعدد دستگاههاي دولتي در بخش گردشگري ( اكوتوريسم)

-  عدم تخصيص اعتبارات لازم براي اكوتوريسم

- وجود طرحهاي جنگلداري در حاشيه مناطق حفاظت شده و درون مناطق شكار ممنوع نظير چلچلي

- وجود دام مازاد بر ظرفيت در مناطق تحت مديريت به جز پارك ملي گلستان

-  سيل گير بودن مناطق جنوب شرقي و شرق پارك ملي گلستان

- خشكسالي موجود در منطقه و تاثيرات آن بر مناطق تحت مديريت

- عدم وجود اجراي طرحهاي جامع مديريت در مناطق چهارگانه

- قليائي بودن خاكهاي شمال و شمال شرقي استان باعث محدوديت زيستگاههاي منحصر به فرد شده است.

- عدم شناسائي دقيق گونه‌اي گياهي و پراكنش آنها در سطح استان

- عدم اجرای الگوی کشت زراعی در زمین های کشاورزی استان

- عدم استفاده و نامشخص بودن استفاده صحيح از گياهان دارويي و خواص آنها

-  تخريب و تبديل جنگلها و مراتع (نامشخص بودن طرحهاي مديريتي جامع جنگلداري و مرتعداري)

- عدم اجراي آمايش سرزمين جهت استفاده از توانايي‌هاي ممكن و بالقوه سرزمین در سطح استان

- وجود فرسايشهاي شياري و خندقي شديد در خاكهاي شمالي استان

- از بين رفتن و در معرض خطر قرار داشتن تنوع جانوري مخصوصا در رده پستانداران بزرگ جثه و پرندگان قابل شكار به علت وجود شكارچيان غيرمجاز و تخريب زيستگاهها

- وجود حوادث طبيعي و سيل‌خيز بودن استان

- عدم اجرايي شدن مطالعات انجام شده در مناطق تحت مديريت(زون‌بندي پارك ملي گلستان)

- وجود دام فراوان در مراتع و جنگلهاي استان.

- وجود روستاهاي فراوان در عمق جنگلها

- استفاده از منابع جنگلي به عنوان سوخت توسط روستائيان

- عدم وجود مديريت جامع در سطح حوزه‌هاي آبخيز

- عدم يكپارچگي اراضي كشاورزي

- بهره‌برداري بي‌رويه از شن وماسه در رودخانه‌هاي استان

-بهره‌برداري‌ بي‌رويه از منابع آب سطحي بويژه رودخانه‌ها و عدم تعيين حداقل جريان جهت حفظ مناسبات اكولوژيكي

- استفاده غيرمجاز و غيراصولي از منابع آبي نظير چشمه‌ها و آب‌بندان‌ها براي مصارف مختلف نظير دام وكشاورزي تحت مديريت سازمان (چلچلي، جهان‌نما)

- آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرين توسط پسابهاي صنعتي، فاضلابهاي خانگي، آفات و كودهاي شيميايي

- عدم وجود سيستم فاضلاب شهري در اكثر مناطق باعث جاري شدن فضولاب و پسابهاي رودخانه‌ها مي‌شود

- عدم وجود طرحهاي مديريت تالابها در تالاب های استان

- عدم استفاده از سيستم‌هاي آبياري مدرن

- ساختار و بافت رسوب شناختي نامطلوب جهت استقرار سازه‌ها وبناها

- عدم سياست‌گذاري صحيح جهت جلوگيري از اتلاف آبهاي سطحي و زيرزميني

- نداشتن سياست‌هاي مهندسي رودخانه‌ها

تهدیدها در بخش محیط زیست طبیعی:

- نبود امنيت لازم براي ايجاد و اجراي صنعت گردشگري

- نبود زير ساختارهاي لازم براي توسعه صنعت گردشگري

- از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي در صورت عدم رعايت ايجاد شرايط مناسب گردشگري

- از بين رفتن زيستگاه هاي تحت مديريت به علت فشارهاي وارده از قبيل تعارضات طرحهاي جنگلداري، حضور دام

- وجود حوادث طبيعي و سيل و زلزله در مناطق

- خشكساليهاي متناوب و كاهش كيفيت مناطق و زيستگاهها

- آگاه نبودن مردم حاشيه مناطق تحت مديريت نسبت به حفظ زيستگاهها

- واگذاري اراضي جنگلي و مرتعي و منابع ملی  به بخش خصوصي براي فعاليتهاي  توسعه

- كمبود وسايل و تجهيزات پرسنل حفاظتي براي حفاظت بهتر و بيشتر از زيستگاهها

- شورشدن سفره‌هاي آب زيرزميني

- عدم مشاركت مردم در طرحهاي مديريتي زيستگاهها

- از بين رفتن بسياري از گونه‌هاي دارويي به علت نامشخص بودن و عدم شناسايي آنها.

- تخريب و نابودي بسياري از گونه‌هاي جنگلي نظير سرخدار و بعلت بهره‌برداري بي‌رويه و عدم حفاظت صحيح ازآنها .

- حذف شدن  بسياري از گونه‌هاي زراعي در استان به علت نامشخص بودن و نبود طرحهاي كشت مدون در استان (حذف گياه پنبه در بسياري از زمينهاي زراعي استان)

- بهره‌برداري بي‌رويه از مناطق جنگلي و مراتع.

- احتمال وقوع سيل در بسياري از مناطق استان.

-احتمال وقوع آتش‌سوزي در مناطق جنگلي.

 حضور دام مازاد بر ظرفيت در بسياري از مراتع و جنگلها.

- فقر فرهنگي و اقتصادي باعث نابودي بسياري از منابع جنگلي و گونه‌هاي جانوري مي‌شود.

- از بين رفتن زيستگاههاي جنگلي به دليل حضور مردم در اين مناطق و استفاده از آنها و طرحهاي جنگلداري غيراصولي.

- حضور شكارچيان متعدد باعث در معرض خطر قرار گرفتن بسياري از گونه‌هاي جانوري گشته است.

- تعارض استفاده از مراتع توسط روستاييان و عشاير

- تأمين سوخت از طريق بوته كني در مراتع.

- تغيير كاربري اراضي كشاورزي مرغوب به سكوي صنعتي و .

- كاربري خارج از قابليت اراضي لسي با شيب بيش از 14درصد

- فرسايش خاك زمينهاي حاصلخيز زراعي

- سيلاب

- لغزش و رانش زمين بويژه درمناطق راميان، مينودشت و كلاله

- عدم توازن نرخ تغذيه آب زيرميني نسبت به نرخ تخليه سفره‌هاي آب زيرزميني

- ايجاد سدهاي بدون مطالعات ارزيابي زيست‌محيطي

- از بين رفتن زيستگاههاي تالابي به علت حضور بيش از حد دام، استفاده غيرمعقول از آب آنها و وارد كردن سموم كشاورزي

- استقرار صنايع مختلف در سواحل دريا

- صيد غيرمجاز ماهيان بويژه ماهيان خاوياري

- ماهي دار كردن بسياري از تالابها و حذف بسياري از گونه‌هاي بومي آن.

ضعف ها در بخش محیط زیست انسانی :

 • عدم وجود صنايع بازيافت از ضايعات  ویژه صنعتي (مانند شيشه , تایر  و غيره)
 • عدم انتقال واحدهای مزاحم شهری به خاررج از شهرها
 • عدم مديريت صحيح جهت دفع اصولي فاضلاب هاي بيمارستاني
 • عدم توجه و بازيافت ضايعات كشاورزي شامل بقاياي محصولات زراعي از جمله گندم , پنبه و غيره
 • اكثر شهرهاي استان فاقد سيستم جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهري مي باشند.
 • فقدان مديريت صحيح نسبت به پساب كشاورزي (ناشي از سموم و كودهاي شيميايي)
 • عدم تكنولوژي مدرن و مكان ويژه دفع مواد زائد خطرناك ( اسلاج اسيدي ناشي از تصفيه روغن هاي سوخته  , سموم و داروهاي شيميايي غير قابل مصرف )
 • عدم شناخت كافي از مجموعه قوانين محيط زيست در سطح كليه دستگاههاي اجرايي استان و مشكلات ناشي از نهادينه نبودن اين قوانين
 • كمبود نيروي متخصص در بخش محيط زيست انساني اداره كل
 • عدم توجه جدي به مسائل زيست محيطي در طرح هاي جامع و هادي شهري و روستايي
 • كمبود صنايع و تكنولوژي پاك در استان
 • وجود خودروهاي فرسوده در استان
 • نداشتن ايستگاههاي ثابت و سيار سنجش آلودگي هوا
 • آلودگي رودخانه هاي مهم استان (قره سو و گرگانرود)ناشي از پسابهاي كشاورزي , خانگي و صنعتي
 • -آلودگي خليج گرگان ناشي از فاضلاب هاي خانگي, كشاورزي و صنعتي
 • افزايش فرسايش خاك در اراضي حاشيه جنوبي استان بعلت كاهش پوشش گياهي
 • افزايش آلودگي رودخانه هاي اصلي استان  ( قره سو , اترك و گرگانرود ) در اثر افزايش سيل آب ها
 • بالا بودن سطح ايستابي آبهاي تحت الارضي در شمال استان
 • کاهش فواصل استقرار صنایع و مراکز خدماتی و انتشار آولدگی ها به مراکز مسکونی
 • نقص آيين نامه اجرايي يك در هزار واحدهاي توليدي وصنعتي
 • نقص قوانین جهت احداث تصفیه خانه در ابتدای ساخت شهرک های صنعتی

تهديدها در بخش محیط زیست انسانی :

 • مصرف سموم دفع آفات نباتي در استان گلستان
 • تغيير سوخت از نفت گاز به نفت كوره در واحد هاي صنعتي استان
 • حفرواحداث چاههاي غير مجاز موجب ماسه دهي و شور شدن آبهاي زير زميني خطري جدي است كه منابع آبي را تهديد مي كند .
 • عدم و جود تكنولوژي مدرن و مكان مناسب جهت دفع مواد زائد خطرناك
 • سوزانيدن بقايا و ضايعات محصولات كشاورزي ( گندم , جو  , شالي و غيره ) پس از برداشت
 • تغییرات آب و هوایی در استان
 • وجود سیلاب های مخرب در استان
 • آتش سوزی جنگل های منطقه
 • افزایش تعداد خودروها
 • استقرار واحدهای CNG در کنار امکان مسکونی
 • افزایش مصرف کودهای شیمایی

ضعف ها محیط زیست دریایی استان :

- فقدان برنامه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی دراستان.

- نداشتن طرح مديريت براي منطقه شکاروتیراندازی ممنوع تالاب گمیشان .

- کمبود پرسنل .

-کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیازپایش .

- نداشتن اطلاعات به روز و علمي.

- نقص در قوانين ومقررات .

- نداشتن رويه و دستورالعمل درزمينه اکوتوريسم

تهديد ها محیط زیست دریایی استان :

- نوسانات آب دریای خزروتاثیرآن برخلیج گرگان وتالاب بین المللی گمیشان.

-  خشکسالي

- عدم آگهي عمومي و مردمی

- عدم آگاهي ساير ارگانهاي استان نسبت به مسائل محيط زيست

- عدم ساماندهي مديريت جاذبه هاي طبيعي در جذب و توسعه اكوتوريسم.

- رويكرد غيرعملي و ناسازگار نسبت به قابليت ها و محدوديت هاي منابع و ارزش هاي زيست محيطي استان از سوي دستگاههي مختلف.

- دامداري سنتي درحاشیه تالاب بین المللی گمیشان ومصب رودخانه گرگانرود.

- استفاده گسترده از سموم دفع آفات و كودهاي كشاورزي. 

- آلودگی دریا با منشاء خشکی.

- سيل ، فرسايش ورسوبگذاری دررودخانه گرگانرود.

- تخريب و تصرف اراضی ساحلی ( مجاز و غيرمجاز)

ضعف ها در بخش آموزش و مشارکت مردمی استان:

 • کارشناسی مالی ندارند
 • ظرفیت عملکرد سمن ها محدود است
 • عدم مدیریت ضعیف سمن ها
 • خدماتی بودن سمن ها
 • کمبود اعتبارات و بودجه تخصیص یافته به امر آموزش و جلب مشارکت های مردمی
 • عدم مشارکت  کافی تشکلهای غیردولتی در تصمیم گیری ها و جلب مشارکت مردمی
 • عدم ثبت قانونی و قطعی تعدادی از این تشکلها
 • مسائل اقتصادی و فرهنگی که باعث می شود محیط زیست در الویت های بعد ی نیازهای  مردم باشد
 • یکنواخت بودن و تکراری بودن مطالب آموزشی و شیوه های آموزش محیط زیست
 • ضعف  فرهنگ عمومي و اطلاعاتي مردم در جهت استفاده از اطلاعات آموزشي ارائه شده
 • بي توجه به عملكرد هاي مثبت تشكلهاي غير دولتي توسط دستگاههاي قانوني و اجرايي ها ،. كه در نتيجه دلسردي و كاهش انگيزه را در بين آنها براي ادامه فعاليت در بخش زيست محيطي فراهم كرده است
 • عدم توجه به ماهيت وخصوصيات فعاليت هاي اطلاع رساني بعنوان يك فعاليت مداوم ، مستمر و نبود برنامه ريزي بلندمدت در بخش اطلاع رساني
 • عدم شناسايي كامل وظايف  و برنامه هاي سازمانهاي غير دولتي درزمينه مشاركت در امور زيست محيطي و عدم پشتيباني مالي واقتصادي تشكلهاي غيردولتي
 • بي توجه به عملكرد هاي مثبت تشكلهاي غير دولتي توسط دستگاههاي قانوني و اجرايي ها ،. كه در نتيجه دلسردي و كاهش انگيزه را در بين آنها براي ادامه فعاليت در بخش زيست محيطي فراهم كرده است
 • نبود  امكانات كافي در زمينه آمورش زيست محيطي ، مانند : كتب ، نشريات تخصصي زيست محيطي
 • افزايش بي اعتمادي مردم نسبت به فعاليتها و برنامه ها ( دولتي )دربخش آمورش محيط زيست به دليل ازدياد طرحها و برنامه هاي ناتمام و ناموفق در  بخشها و سازمانهاي دولتي
 • عدم استفاده از توان ونيروي بالقوه ( ورزشكاران تمام رشته ها)به عنوان يك الگوي مناسب  در جهت اهداف زيست محيطي
 • عدم استفاده از توان فرهنگيان و خصوصا ً دانش آموزان مدارس به عنوان راهكار ريشه اي در جهت آموزشهاي  مسائل زيست محيطي
 • عدم استفاده لازم  از مطبوعات ورسانه هاي محلي  موجود جهت اطلاع رساني و افزايش آگاهي همگاني مسائل زيست محيطي
 • عدم وجود تجهيزات رسانه اي پيشرفته براي آموزش هاي زيست محيطي ( تابلوهاي ديجيتالي و سايت هاي اينترنتي )
 • عدم وجود يك سياست و الگوي ارتباطي و اطلاع رساني مشخص ، هدفمند و تعريف شده و آموزش گروههايي از تشكلهاي زيست محيطي به عنوان تسهيل گران محيط زيست در آموزش جوامع محلي

تهدیدها در بخش آموزش و مشارکت مردمی استان :

 • عدم ارتباط كافي بين كارشناسان محيط زيست و كارشناسان  سازمانها و مراكز علمي ، تحقيقاتي و پژوهشي به منظور تبادل نظر كارشناسانه در زمينه حل مسائل گوناگون زيست محيطي استان ونيز عدم مبادله كتب ، گزارشها ، مقالات ونشريات علمي آنها در زمينه هاي زيست محيطي وعدم آشنايي اين سازمانها با طرح ها و فعاليتهاي  صورت گرفته و در حال انجام زيست محيطي.
 • عدم وجود كتابخانه اي غني از كتب و تحقيقات زيست محيطي و حتي كمبود كتابخانه هاي عمومي نسبت به جمعيت لاقمند زيست محيطي فقدان آمار و اطلاعات دقيق زيست محيطي  مي تواند به عنوان يك تهديد در جهت توسعه استان قلمداد گردد .
 • عدم وجود يك بخش آموزش زيست محيطي در سازمانها وارگانهاي  دولتي و خصوصي جهت  ارتباطات بين بخشي در مسائل زيست محيطي
 • افزايش جمعيت شهرهاي استان علاوه بر افزايش ميزان علاقمندان به مسائل زيست محيطي به دليل مهاجرت هاي گوناگون از جمله مهاجرت شهرستانيها و مهاجرت از روستا به شهر باعث وجود معضلات زيست محيطي و اجتماعي را براي استان فراهم كرده است وسبب افزايش حاشيه نشيني و ناهنجاريهاي شهرنشيني گريده است .(افزايش مهاجرت روستاييان به شهرهاي استان )
 • ناشناخته بودن تشكلها و عدم موفقيت اين سازمانها در معرفي و شناساندن خود، به بخش هاي دولتي و خصوصث  براي عموم جامعه ، به عنوان يك تهديد به جهت عدم  استفاده مفيد تر از اين گروه ها در جهت توسعه قلمداد مي شود
 • فقدان ارتباط لازم بين سازمانها و نهادهايي كه بطورمستقيم يا غير مستقيم با مسائل محيط و طبيعت فعاليت دارند به منظور هماهنگي براي برنامه ريزي ، اطلاع رساني و آموزش و فعاليت هاي بين بخشي درزمينه حفظ وحراست از محيط زيست
 • بي ميلي مردم به  مشاركت در برنامه هاي زيست محيطي به دليل گرفتاري هاي اقتصادي واجتماعي موجود( افزايش محدوده شهرها و روستاها ، تغيير كاربري اراضي صنعتي ، عدم مشاركت پذيري مردم و غيره )
 • كمبود اعتبارات براي آموزش زيست محيطي لازم جهت اقدامات آموزشي واطلاع رساني بعنوان مقدمه و زمينه ساز ساير فعاليتهاي زيست محيطي 
 • افزايش بيكاري و مشكلات اقتصادي مردم باعث عدم مشاركت پذيري آنها در مراسمات زيست محيطي ميشود
 • فقدان هماهنگي لازم بين موسسات وارگانهاو سازمانهايي كه متولي حفظ وحراست از طبيعت ، محيط شهري وروستايي هستند و فعاليت موازي انجام مي دهند مانند: شهرداري ، موسسه بازيافت ،  بهداشت  ، منابع طبيعي،  محيط زيست وناهماهنگي بين بخشي در اين نهادها به منظور تشكيل كميته هايي براي تبادل نظر و اطلاعات وفعاليت در حفظ محيط
 • سطحي نگري تشكلهاي زيست محيطي به مسائل زيست محيطي
 • تغيير كاربري اراضي زراعي به مسكوني
 • عدم آگاهي وشناخت كا في نسبت به دگرگونيهاي محيط زيست و اثرات منفي آن
 • ايجاد و راه اندازي فعاليتهاي صنعتي ، عمراني بدون توجه جدي به آمايش سرزمين وتاثيرات احتمالي آن بر محيط زيست
 • عدم آگاهي و اطلاع مردم نسبت به معضلات و مشكلات زيست محيطي و نحوه بهره وري صحيح از منابع آن
 • فقدان يك شبكه اطلاع رساني متمركز و منسجم  

ضعف ها و تهدیدهای منابع مالی ، منابع انسانی استان:

 •  کمبود نیرو در بخش کارشناسی و گارد اجرایی و پشتیبانی ( حقوقی ، اداری- مالی و ... ) .
 • کمبود اعتبارات بودجه های هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای  .
 •  عدم تخصیص ردیف و صدور مجوز استخدام .
 •  عدم تناسب اعتبارات بودجه های هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای اداره کل نسبت به
  حجم فعالیت.
 •  عدم تناسب شرح وظایف اجرایی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی استان .
 •  عدم تناسب تشکیلات فعلی با وظایف محوله زیست محیطی استان .
 •  کمبود تجهیزات و امکانات اجرایی و پشتیبانی ( نقلیه ، ساختمان و ... ) .
 •  عدم تناسب حقوق و مزایای پرسنل با میزان و حجم و سختی فعالیت ها .
 •  عدم تناسب میزان کارکرد عوامل اجرایی ( 18 شبانه روز کار و 12 شبانه روز استراحت ).
 •  کمبود ادارات شهرستانی ( 7 شهرستان استان بدون اداره حفاظت محیط زیست ) .
 • کمبود ردیف پستی و پرسنلی .
 •  حجم بالای کار در اجرای امور محوله .
 •  کمبود منابع مالی .

1398/6/3 یکشنبه
منشور اخلاقی سازمانی
ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد:
1)    کار و اعتقاد به مشارکت پذیری، انسجام سازمانی و رعایت وجدان کاری، انضباط و عدالت در انجام وظایف عبادت تلقی می شود.
2)     صیانت از قانون، نظم و نگهداری بیت المال و پرهیز از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال دولتی از وظایف مهم و اصلی ما می باشد.
3)     خدمات ما موجب بهبود و ارتقاء سلامت جامعه می شود و روابط بین ما و بخش غیردولتی را تقویت می کند.
4)     به مصداق روایت «ان الله جمیل و یحب الجمال» آراستگی ظاهر، رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی، عدالت و انصاف را سرلوحه برخوردمان با گیرندگان خدمت قرار دهیم.
5)     در جهت تقویت ارزش های اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار و ایجاد فضای صمیمی و پرهیز از تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت و خبر چینی تلاش خواهیم نمود و آن را وظیفه شرعی خود می دانیم.
6)     باید به شخصیت همه احترام بگذاریم، خلاقیت و بهره وری را تشویق نمائیم و برای آنها ارزش قائل باشیم.
7)     فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع از بسترهای تعالی خود و اداره خود می دانیم.
8)     باید روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت نموده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
9)     روحیه کار جمعی را در خود تقویت نموده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و    مشارکت پذیر باشیم.
10)     خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم. 
11)     ما باید تلاش نمائیم تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیت های شغلی و سازمانی به کار گیریم.
12)     ما باید نسبت به سازمان متبوع خود و اهداف، مأموریت ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشیم و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسؤولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های سازمان تلاش نمائیم.
13)     ما نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمائیم. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.
14)     باید برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرائی کردن آنها به شکل منطقی در واحدهای اجرائی تابعه و نظام اداری تلاش کنیم.
15)     ما باید سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی با دانش روز تطبیق داده و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیریم.
16)     از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم. 
17)     همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
18)     استفاده صحیح از امکانات سازمان، پرهیز از اسراف و تبذیر، انجام امور بر اساس مشارکت و همدلی و رعایت سلسله مراتب اداری را لازمه کارخود بدانیم.      


الف ـ اصول حاکم بر منشور
۱- اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار نمایند.
۲- اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
۳- اصل شهروندمداری (مردم‌مداری): هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدام کارمندان، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار مردم» را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم‌گیریها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت‌تر و عام‌تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.
۴- اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد ازقبیل مافوق‌ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
۵- اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاههای اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص‌کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می‌آورد.
۶- اصل پاسخگویی: سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می‌شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند.
۷- اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به‌کار گرفته شوند.
۸- اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.
۹- اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به‌کار گیرند.

 ب- مفاد منشور
۱- انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی
۱-۱-همـیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می‌کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
۲-۱- به رعـایت نظم و انضباط در انجـام فعالیتها و حضور به مـوقع در سـازمان توجه نماییم.
۳-۱-در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
٤-۱-سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه‌داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به‌کار گیریم.
٥-۱- برای ایده‌ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
٦-۱- برای افزایش بهره‌وری نظام اداری از طریق افزایش بهره‌وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
٧-۱- از امکانات تجهیزات و سرمایه‌های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
٨-۱- در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
٩-۱- روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.

۲- رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و همکاران
۱-۲- مردم وشهروندان به عنوان ذی‌حق برای نظام اداری هستند. تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
 ۲-۲- به مراجعه‌کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
۳-۲- در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف‌سازی صورت دهیم.
۴-۲- خواسته‌های قانونی ارباب‌رجوع را در چارچوب  وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
۵-۲- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشیم.
۶-۲-به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه‌کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
۷-۲- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
۸-۲- سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
۹-۲- روحیه کارجمعی را در خود تقویت‌کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر باشیم.
۱۰-۲- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
۱۱-۲- دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم. 
۱۲-۲- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.

 
1398/4/19 چهارشنبه

تلفن ارائه گزارشات و ارتباط مستقیم با ادارات : 1540

تلفن اداره کل  :   32524661-32524662-32524663

تلفن های سایر بخش ها و شهرستان ها :

 

سمت

مستقیم

مدیر کل
32524661
معاون فنی
32549617
معاون نظارت وپایش
32543815
معاون توسعه مدیریت و منابع
32543814

رییس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد

32543816

رییس اداره حراست

32530503

رییس اداره روابط عمومی

32549616

رییس اداره یگان حفاظت

32545242

رییس اداره آموزش و پژوهش 32542621
رییس اداره امور مالی 32543620
رییس اداره امور اداری 32530501
دبیرخانه اداره کل
32530502
رئیس اداره  امور آزمایشگاهها
-
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
-
رئیس اداره نظارت و پایش
-
رئیس اداره محیط زیست انسانی
-
رئیس اداره محیط زیست طبیعی
-
رئیس اداره محیط زیست دریایی
-
سرپرست نمایندگی شهرستان مراوه تپه
35452673
سرپرست اداره شهرستان کلاله
35441195
سرپرست اداره پارک ملی گلستان
35806400
رئیس اداره شهرستان مینودشت
35230973
رئیس اداره شهرستان گنبد کاووس
33385790
سرپرست اداره شهرستان علی آباد کتول
34237670
رئیس اداره شهرستان گرگان
32154217
سرپرست اداره شهرستان ترکمن
34422750
رئیس اداره شهرستان کردکوی
34340855
رئیس اداره شهرستان بندرگز
34366370
1398/4/19 چهارشنبه دستورالعمل بروز رسانی سایت

دستورالعمل بروز رسانی سایت

دستورالعمل بروز رسانی پرتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و وب سايت هاي زير مجموعه

این دستورالعمل توسط مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان مورد تایید می باشد . 

 

1- عنوان (Title):

یک عنوان توصیفی شامل ۵ تا ۸ کلمه که کلمات کلیدی اصلی سایت شما را شامل باشند، انتخاب کنید. عنوان، اولین چیزی است که مردم با آن در موتورهای جستجو مواجه می شوند. توجه کنید که وجود کلمات فارسی با استاندارد یونیکد توسط موتور جستجوی گوگل شناسائی می شود. مهمترین کلمات کلیدی سایت خود را در ابتدای عنوان سایت خود قرار دهید.

نکاتی که هنگام درج عنوان باید مد نظر بگیرید:

- شامل کلمات کلیدی محتوی و عکس های آن صفحه باشد.

- از کاما استفاده نکنید.

- از نظر گرامری جمله بندی آن درست باشد، فقط ترکیب کلمات نباشد.

- از کلماتی که توسط موتورها منع می شود استفاده نکنید.

- تگ ALT در هنگام درج عکس: هنگام درج عکس و لینک حتما کادر مربوط به عنوان (title)را درج نمایید. این خصوصیت اجازه می دهد یک متن جایگزین مطابتان شود تا اگر به هر دلیلی تصویرتان نمایش داده نشد متنی که در تگ alt گذاشته اید نمایش داده شود.

 

 2- توضیحات (Description tag)

 این توضیحات بین ۲۵ تا ۳۰ کلمه را شامل می شوند که در موتورهای جستجو اگر دقت کرده باشید در زیر URL نمایش داده می شود پس سعی کنید توضیحاتی را بنویسید که نشان دهنده محتوای سایت شما باشد.

 

3- ارتباط متقابل

- موتورهای جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سایت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سایت شما اثر می دهند.

-یک صفحه لینکهای مفید بسازید و به سایتهای مشابه، سایت خود ارتباط دهید، مخصوصا سایتهائی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی دارند.

-از سایتهای دیگر بخواهید که به سایت شما ارتباط دهند.

 

۴- درج کلمات کلیدی سایت (key words)

موتورهای جستجو برای این بخش ارزش زیادی قائل هستند و در رتبه بندی سایت شما تاثیر دارد. کلمات کلیدی را با کاما از یکدیگر جدا کنید. با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلمات کلیدی سایت شما گنجانده خواهد شد.

- نسبت کلمات کلیدی به سایر کلمات در یک صفحه را چگالی یا تراکم کلمات کلیدی می نامند. مثلا اگر شما ۱۰۰ کلمه در یک صفحه دارید و چهارعدد از آنها جزو کلمات کلیدی سایت شما هستند، چگالی کلمات کلیدی آن صفحه ۴% است. سعی کنید که چگالی حدود ۳ تا ۲۰ درصد برای کلمات کلیدی مهم سایت خود را تنظیم کنید.

- کلمات کلیدی خود را ترکیبی انتخاب نمایید.

- کلماتی که حدس می زنید توسط موتورهای جستجو بیشتر سرچ می شوند را بنویسید

- حتما کلمات کلیدی را با کاراکتر , از هم جدا نمایید.

-کلمات کلیدی از متن همان صفحه انتخاب شود.

- عنوان صفحه خود را حتما در کلمات کلیدی بنویسید.

 

۵- نکات درج پا صفحه

- حتما پا صفحه سایتتان را تغییر دهید. فرمت را سعی کنید حتما مانند پایین بنویسید.

- کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان می باشد.

 

۶- ارتباط بین صفحات

- در صفحات محتوایی خود آنگونه کار کنید که کسی که به هر طریق وارد آن صفحه می شود نتواند خارج شود (مدت زمان حضور افراد را در سایت خود بالا ببرید).

 

۷- نکات تبدیل فایل به PDF

یکی از راههای افزایش بازیابی اطلاعات مندرج در وب سایت توسط موتورهای کاوش، غنی کردن فایل های محتوا می باشد. محتواهای PDF که از فرمت های دیگر(مثل word ، power point و ...) استخراج می گردد، بهتر است شرایط ذیل را دارا باشد:

۱- قبل از تبدیل فایل word به PDF از استاندارد بودن فونتهای بکار رفته در فایل word اطمینان حاصل فرمایید.

۲- از نرم افزارهای استاندارد برای تبدیل فایل ها به PDF استفاده شود که قابلیت پشتیبانی از فونت های فارسی را داشته باشند.

۳- متن فایل های PDF با استفاده از ابزار های جستجوی درون متنی نرم افزار Acrobat قابل جستجو باشد.

  

8- حجم فایل ها

فایل هایی که در سایت بارگذاری می شوند به صورت فشرده و حجمی کمتر از 30 مگابایت داشته باشند.

 

9- از تگ های <h..> حتما استفاده نمایید

تگ h این امکان رو به موتور های جستجو می دهد که بهتر محتوای سایت شما رو درک کنند. برای اعمال این خصوصیت متن صفحه خود را به ترتیب اهمیت از heading های  CMSانتخاب نمایید.

- از تگ بیش از ۲ بار در یک صفحه استفاده نکنید. فقط برای تیترهای مهم استفاده شود.

- کل متن صفحه را در این تگ ها قرار ندهید، فقط برای تیترها و مطالب مهم استفاده کنید.

 

۹-صفحه ارتباط با... (تماس با ...)

برخی موتورهای جستجو، مخصوصا Yahoo ، اگر آدرس پستی شما در سایت نباشد، سایت شما را لیست نمی کنند. حتما آدرس پستی را در سایت قرار دهید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستی کافی نیست. تلفنهای تماس و آدرس حوزه خود را درج نمایید. همچنین برای قراردادن اطلاعات افراد هر واحد از الگوی زیر استفاده شود.

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

پست الکترونیک

 

 

017-xxxxxxxx

017-xxxxxxxx

xxxxxx@golestanmporg.ir

10- زبان

زبان اصلی کلیه درگاه ها زبان فارسی است. صفحه خانگی و صفحه ورودی اصلی، باید به زبان فارسی بارگذاری شود. در پرتال هایی که بصورت چند زبانه می باشند باید امکان تغییر زبان برای کاربران در تمامی صفحات فراهم شود.

 

11- قالب کلی نگارش متن

عنوان اصلی

Tahoma 14 B

عنوان فرعی

Tahoma 12 B

رنگ مطالب

مشکی

متن پاراگراف ها

Tahoma 12

مطالب لیستی

لیست های شماره دار و بدون شماره

ترازبندی متن

Justify,Direction:RTL

متون انگلیسی

Time New Roman 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

۱2- نقشه سایت (sitemap)

-برای سایت خود نقشه تهیه کنید و لینک تمام بخشهای مهم سایت را در نقشه سایت قرار دهید. -نقشه سایت را در صفحه اول سایت خود قرار دهید چون برخی موتورهای جستجو فقط صفحه اول سایت شما را بازدید میکنند.

1397/12/2 پنجشنبه

تقویم مناسبت های محیط زیستی ملی وجهانی

روز

عنوان ملی

عنوان بین المللی

تاریخ میلادی

1 فروردین‌      

روز جهانی جنگل ها

International Day of Forests

21 -Mar

2 فروردین‌

روز جهانی آب

World Water Day

22-Mar

3 فروردین

روز جهانی هواشناسی

World Meteorological Day

23-Mar

8 فروردین

ساعت زمین

Earth Hour

28-Mar

13 فروردین‌

روز ملی انس با طبیعت

-

-

15 فروردین

روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

-

-

18 فروردین

روز جهانی بهداشت

World Health Day

07-Apr

2 اردیبهشت ‌

روز جهانی زمین

Earth Day

22-Apr

10 اردیبهشت

روز ملی خلیج فارس

19-20 اردیبهشت

روز جهانی پرندگان مهاجر

World Migratory Bird Day

May 9-10

1 خرداد

روز جهانی تنوع زیستی

International Day for Biological Diversity (   World Biodiversity Day  )

22-May

2 خرداد

روز جهانی لاکپشتان

World Turtle Day

23-May

3 خرداد

روز جهانی مهاجرت ماهیان

World Fish Migration Day

24-May

15 خرداد

روز جهانی محیط زیست

World Environment Day

05-Jun

16 تا 22 خرداد

هفته محیط زیست

-

-

18 خرداد

روز جهانی اقیانوس ها

World Oceans Day

08-Jun

25 خرداد

روز جهانی باد

Global Wind Day

15-Jun

27 خرداد

روز جهانی بیابان زدایی

World Day to Combat Desertification

17-Jun

21 تیر

روز بدون پلاستیک

21 تیر

روز جهانی جمعیت

World Population Day

11-Jul

8 مرداد    

روز جنگل رمز حیات

-

-

21 مرداد

روز دریای خزر

4 شهریور

روز ملی محیط بان

11 ذیقعده

روز ولادت حضرت امام رضا (ع) روز محیط بان

9 شهریور

روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی

25 شهریور

روز جهانی لایه ازن

International Day for the Preservation of the Ozone Layer

16-Sep

31 شهریور

روز جهانی بدون خودرو

World Carfree Day (WCD)

22-Sep

2 مهر

روز جهانی دریانوردی

World Maritime Day

24-Sep

2 مهر

روز غار پاک

-

-

5 مهر

روز جهانی گردشگری

World Tourism Day

27-Sep

5 مهر

روز ملی آبزیان

-

-

12 مهر

روز جهانی حیوانات

World Animal Day

04-Oct

13 مهر     

روز جهانی زیستگاه

World Habitat Day

05-Oct

18 مهر

روز نکوداشت زاینده رود

21 مهر

روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

International Day for Disaster Reduction

13-Oct

24 مهر

روز جهانی غذا

World Food Day

16-Oct

2 آبان

روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

International Day of Climate Action

24-Oct

20 آذر

روز جهانی کوهستان

International Mountain Day

11-Dec

1 دی

روز کشاورزی

-

-

29 دی

روز هوای پاک

-

-

14 بهمن   

روز جهانی تالابها

World Wetlands day

02-Feb

11 اسفند

روز ملی بهداشت محیط

-

-

12 اسفند

روز جهانی حیات وحش

World Wildlife Day

03-Mar

15 اسفند  

روز درختکاری (آغاز هفته منابع طبیعی)

-

-

23 اسفند

روز جهانی حفاظت از رودخانه ها

International Day of Action for Rivers

14-Mar

                                                               

               

فايلها
مناسبت هاي زيست محيطي.pdf 319.847 KB
1397/11/25 پنجشنبه نقشه و آدرس اداره کل

شماره تماس:  017-  32524461-32524462

شماره فکس:
     017-32530500

 

آدرس:     گرگان،بلوار ناهارخوران،اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان،مرکز تحقیقات زیست محیطی استان گلستان

کد پستی:     4917145185

1397/11/24 چهارشنبه

موقعیت جغرافیایی استان گلستان
استان گلستان با وسعت بالغ بر 2043831 هکتار داری 5 حوزه آبخیز بزرگ به نام های گرگانرود، نکارود علیا، قره سو، غرب قره سو و اترک می باشد و از نظر وضعیت توپوگرافی و فیزیوگرافی شامل: مناطق مرتفع، اراضی تپه ماهوری و مناطق هموار و کم ارتفاع استان می باشد.این استان مشتمل بر2.274.000 هکتار حوزه های آبخیزشامل 161126/25 هکتار دشت مرتفع، 264940/30 هکتار دشت دامنه ای، 283937/19 هکتار دشت  رودخانه ای، 810134/28 هکتار کوهستان، 391609/38 هکتار تپه و 317817/66 هکتار اراضی پست (دشت های رسوبی) می باشد. همانگونه که آمار نیز نشان می دهد استان گلستان در واقع با تنوع اقلیمی وزیستگاهی، ایرانی در مقیاس کوچک بوده و از تنوع زیستگاهی بالایی برخوردار است.
موقعیت و وسعت :

استان گلستان در قسمت شمالی کشور، بین عرض جغرافیایی 36 درجه و30 دقیقه تا 38 درجه و8 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 53 درجه و 57 دقیقه تا 56 درجه و 22 دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این استان از شمال به جمهوری ترکمنستان، از غرب به استان مازندران و دریای خزر، از جنوب به استان سمنان و از شرق به استان خراسان شمالی محدود می شود .
مساحت استان 22022 کیلومتر مربع بوده و حدود 33/1 درصد از کل مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. از این محدوده 1126000 هکتار را مرتع و 430000 هکتار را جنگل و در مجموع حدود 70 درصد از سطح استان را منابع طبیعی تشکیل میدهند .
این استان بدلیل برخورداری از شرایط ویژه و متنوع آب و هوایی همچون آب و هوای معتدل کوهستانی، بیابانی و نیمه بیابانی قدمت تاریخی هفت هزار ساله و وجود بیش از هزار اثر تاریخی و فرهنگی ارزشمند اعم از ابنیه تاریخی، اماکن مذهبی، تپه ها و محوطه های باستانی و تاریخی، آرامگاه ها، برج ها، پل های تاریخی، مساجد و امامزاده ها و بافت های قدیم شهری، کاروانسراها، قلعه ها، غارها و مدارس علوم دینی، دارا بودن مناظر بدیع و چشم اندازهای طبیعی نظیر کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا، دریاچه، خلیج، جزیره، آبشار، تالاب، دهکدة ییلاقی، جایگاه ویژه ای در عرصة میراث فرهنگی و وضعیت گردشگری کشور ایجاد نموده است.
مسافت این استان تا تهران حدود 380 کیلومتر و تا مشهد 550 کیلومتر است .

تنوع زیستی

تنوع زیستی(Biodiversity) مفهومی است که امروزه در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم مطرح می‌گردد، ولی این واژه در سطح گونه شناخته شده‌تر بوده و کاربرد بیشتری دارد. تنوع زیستیبه مجموعه ی جانداران روی زمین اعم از انسان ها، جانوران، گیاهان، قارچ ها، موجودات ذره بینی و نیز آشیان و سکونتگاه های این موجودات گفته می شود. اطلس ملی محیط زیست ایران، تنوع زیستی را چنین تعریف می کند:قابلیت تمایز بین ارگانیسمهای زنده از هر منبع اعم از اکوسیستم های زمینی، دریایی و دیگر اکوسیستم های آبزی، همچنین شامل ترکیبات اکولوژیکی آنها می باشد. این مفهوم شامل تنوع در درون گونه ها، بین گونه ها و تنوع اکوسیستم ها می باشد.چنانکه زیست شناسان تخمین زده اند امروز بیش از 100 میلیون گونه بر روی زمین وجود دارد که البته متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله دخالت های انسانی بسیاری از گونه ها در حال انقراض هستند. دانشمندان تا کنون در حدود 1.75 میلیون گونه را شناسایی کرده اند که این رقم تنها در حدود 20 درصد از کل گونه های موجود را تشکیل می دهند.کنوانسیون تنوع زیستی برای اولین بار در سال 1992 در همایش اجلاس زمین در ریودوژانیرو برزیل مطرح گردید  و از سال 1993 روز 29 دسامبر به عنوان روز جهانی تنوع زیستی جشن گرفته می شد اما بدلیل قرار گرفتن این روز در تعطیلات آخر سال میلادی از سال 2001 از 29 دسامبر به روز 22 می تغییر یافت و از آن سال تاکنون 22 می (=2 خرداد) به عنوان روز جهانی تنوع زیستی مطرح گردیده است.در هرسال روز جهانی تنوع زیستی با موضوع خاص نامگذاری شده است که این خود موجب می شود تنوع زیستی از جوانب مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد چرا که موضوعی بسیار پیچیده و در ارتباط با عوامل متفاوتی است.همچنین برای بیان اهمیت مضاعف موضوع سال 2010 نیز از سوی سازمان ملل به عنوان سال جهانی تنوع زیستی عنوان گردید تا جهانیان به یاد بیاورند که مالک زمین نیستند بلکه فقط ساکن آن هستند.امسال نیز روز 22 می مصادف با 2 خرداد با عنوان تنوع زیستی دریایی نامگذاری شده است.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که در آن واقع شده است دارای تنوع اقلیمی بالایی است که در نتیجه از تنوع زیستی بالایی نیز بهره مند می باشد. 160 گونه پستاندار، 523 گونه پرنده، 270 گونه ماهی، 8 تا 10 هزار گونه گیاهی تا به امروز در ایران ثبت شده است. ایران به لحاظ شمار گونه های گیاهی و نیز ذخایر ژنتیکی گیاهی از اهمیت ویژه و جایگاه بالایی برخوردار است.
دریای خزر بزرگترین دریاچه بسته جهان با وسعت حدود 371000 کیلومترمربع در محل اتصال قاره آسیا به جنوب شرقی اروپا قرار گرفته است.بیشترین عمق این دریا 1025 متر است و بیشینه طول آن 1030 کیلومتر،بیشینه عرض آن 435 کیلومتر،عمق متوسط آن 187 متر،حجم آب آن 69400 کیلومترمکعب ،زمان ماندگاری آب در آن 250 سال و طول سواحل آن 7000 کیلومتر است.ارتفاع سطح دریا 28- متر است و تعداد 26 جزیره در آن یافت می شود.این دریا را می توان به سه بخش شمالی،میانی و جنوبی تقسیم نمود.هزاران سال جدایی این دریا از سایر آب ها زمان کافی برای گونه زایی در آن به وجود آورده است و هم اکنون پیش بینی می شود 331 گونه آندمیک در آن زیست می کنند و البته ماهیان خاویاری نیز که فسیل زنده محسوب می شوند ارزش بسیار زیادی به دریا می دهند.تنوع زیستی گونه ای در دریا خزر شامل 441 گونه فیتوپلانکتون،315 گونه زئوپلانکتون،380 گونه زئوبنتوز،133 گونه ماهیان،125 گونه پستانداران دریایی و خشکی های ساحلی و 466 گونه پرندگان می باشد.این آمار و ارقام نشان دهنده این است که دریای خزر ارزش بسیار بالایی دارد و کشورهای زیادی بطور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته هستند.
 
استان گلستان با وسعت بالغ بر 2043831 هکتار داری 5 حوزه آبخیز بزرگ به نام های گرگانرود، نکارود علیا، قره سو، غرب قره سو و اترک می باشد و از نظر وضعیت توپوگرافی و فیزیوگرافی شامل: مناطق مرتفع، اراضی تپه ماهوری و مناطق هموار و کم ارتفاع استان می باشد.این استان مشتمل بر2.274.000 هکتار حوزه های آبخیزشامل 161126/25 هکتار دشت مرتفع، 264940/30 هکتار دشت دامنه ای، 283937/19 هکتار دشت رودخانه ای، 810134/28 هکتار کوهستان، 391609/38 هکتار تپه و 317817/66 هکتار اراضی پست (دشت های رسوبی) می باشد. همانگونه که آمار نیز نشان می دهد استان گلستان در واقع با تنوع اقلیمی وزیستگاهی، ایرانی در مقیاس کوچک بوده و از تنوع زیستگاهی بالایی برخوردار است.

استان گلستان با دارا بودن 100 کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر و زیست بوم های مهم و حساس ساحلی نظیر خلیج گرگان به وسعت 400کیلومترمربع،تالاب بین المللی گمیشان به وسعت 25000هکتار و پنج حوضه آبریز مهم شامل گرگانرود،اترک،قره سو،حوضه خلیج گرگان و نکارودعلیا دارای بیشترین تراکم مهاجرت فک خزری و تراکم ماهیان خاویاری نظیر فیل ماهی،اوزون برون،قره برون،شیپ و چالباش و همچنین زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی و انواع گونه های شکاری می باشد.

تالاب بین المللی ساحلی گمیشان:
درحاشیه ی شرقی دریای خزر ودرسی وپنج کیلومتری شهرستان گرگان ودرحوالی شهر گمیشان، باریکه ای کوچک ونواری شکلی از شن زار وماسه زارهای ساحلی توسط نی زارهای انبوه ودیگر گیاهان بن درآب نظیرلویی و....ازدریاجداشده است، که از دیرباز زیستگاه  مناسبی برای پرندگان آبزی وکنارآبزی وسایر زیستمندان آبزی است. همچنین این منطقه از اصلی ترین زیستگاه های روباه ترکمنی (سر دم سیاه) بوده که ساکنین بومی حاشیه به آن یالچی می گویند و تحت عنوان تالاب گمیشان شناخته می شود. این تالاب درسال 1382 پس ازانجام مطالعات مقدماتی وتکمیل گزارش نهایی وارائه به دفتر کنوانسیون رامسر،با شماره 76 به ثبت این کنوانسیون رسید و از تاریخ پنجم نوامبر سال 2001 تالاب گمیشان ، به عنوان تالاب بین المللی به کنوانسیون رامسر پیوسته و از آن پس تحت عنوان تالاب بین المللی گمیشان خوانده می شود. .. نی زارهای انبوه، جلبک ها وگیاهان غوطه ور و بن درآب فراوان و سایر ویِژگی های تالاب سبب شده که  گونه های متنوعی ازگیاهان در تالاب زندگی کنند. ازگیاهان حاشیه نیزمی توان به گیاهان هالوفیت مانند: علف شور، جاروترکمنی، سلمه ی سفید ،گزشاهی، خارشتر، یولاف وحشی، مرغ، نی، لویی و....اشاره کرد .
گونه های مختلفی از پستانداران درحاشیه ی تالاب بین المللی گمیشان زیست می کنندکه می توان به گونه منحصر به فرد ودر خطر انقراض روباه سردم سیاه(ترکمنی)اشاره کرد.ازجمله پستانداران شاخص دیگرمنطقه می توان به فک دریای خزر ،پلنگ ،گراز،گرگ؛ روباه معمولی؛ شغال؛ گربه وحشی و انواع جوندگان اشاره کرد. تالاب بین المللی ساحلی گمیشان به علت دارا بودن شرایط خاص اکولوژیکی درطول سال مامن بسیاری از پرندگان است که دراین زیستگاه زمستان گذرانی ویا زادآوری می کنند.همچنین قابل ذکر است این تالاب هرساله پذیرای گونه های درخطر انقراض جهانی مانند پلیکان پاخاکستری ،عقاب دریایی دم سفید، خروس کولی دم سفید ،اردک سرحنایی، غاز پیشانی سفید کوچک ،گیلانشاه خالدار(طی این سال ها به ندرت مشاهده شده است)،ودلیجه کوچک (درحاشیه ) وعقاب تالابی است.سه گونه دوزیست و28 گونه  خزنده شامل لاک پشت ها ، مارمولک ، آماگا ، انواع مارها واز دوزیستان نظیر قورباغه و وزغ و بیست گونه ماهی (کپور ماهیان ، سه خاره ماهیان ، شیشه ماهیان و... ) دراین منطقه مشاهده می شود.
تهیه و تنظیم:واحد محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
منابع:
1-     اطلس ملی ایران، محیط زیست، ناشر سازمان نقشه برداری کشور، چاپ اول 1380
2-     سند توسعه محیط زیست دریایی در قالب برنامه پنجم(1389)
3-     سایت اینترنتیwww.caspiansea.com  
 

1397/11/24 چهارشنبه


مراحل گردش کار در بخش محیط انسانی


دبیرخانه مدیرکل  معاونت فنی   کارشناس مسئول   کارشناس جهت تکمیل مدارک اعم از بازدید و اخذ مدارک تأیید کاربری و ...  اخذ تعرفه قانونی   پرینت نامه توسط بخش تایپ  کارشناس جهت پاراف کارشناس مسئول جهت پاراف  معاونت بخش  جهت پاراف  مدیر کل جهت امضا نهایی   دبیرخانه جهت ثبت   ارسال به ارگانهای مربوطه توسط سیستم اتوماسیون اداری


 

مراحل گردش کار در بخش محیط طبیعی

دبیرخانه مدیرکل معاونت فنی کارشناس مربوطه ادارات شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر اداره کل معاونت فنی کارشناس مربوطه اعلام نظر نهایی دبیرخانه

1397/11/24 چهارشنبه

https://isg.doe.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=6a16a3c2-ca11-408a-af51-0f6aa214c7e3&rnd=78099.23720284411

 فرم اطلاعات واحدهای صنعتی سبز

 

 سامانه پایش http://85.185.208.69:7003/

  

مشاهده نتایج واحدهای آنلاین

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=37939970-3305-4FF3-B9F3-290F1CB74CE3

 پایش و اعلام میزان آلایندگی های صنعتی و غیر صنعتی

 http://vnhm.doe.ir

ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان موزه های تاریخ طبیعی

 

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=12DC7D0F-6F2F-424F-8BD2-B8AF836CA4C1

سامانه مجوز شکار و صید

 سامانه ساپزا http://85.185.208.69:7000/

سامانه درخواست گواهینامه https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=F73EB3B3-A433-4B0C-A932-D5D1EDF5DB5C

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

 https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=409C37C8-5A8C-4274-9BB2-F7D13C67BAC6

 

سامانه احداث باغ وحش

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=409C37C8-5A8C-4274-9BB2-F7D13C67BAC6

سامانه اعلام خسارت

 

 

 

1397/11/23 سه‌شنبه

بسمه تعالی

آيين‌نامه اجرايي ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مصوبه 23519/ت47631ه- مورخ 12/2/1391 هيأت وزيران(

سازمان حفاظت محيط زيست- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب - دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ماده2- دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اقدامات زير را براي تحقق اهداف برنامه مديريت سبز انجام دهند:

الف- اطلاع‌رساني و ارتقاي آموزش كاركنان در زمينه برنامه مديريت سبز

ب- بهينه‌سازي مصرف انواع حامل‌هاي انرژي

ج- بهينه‌سازي مصرف آب

د- كاهش مصرف كاغذ با توجه به نوع فعاليت دستگاهها و مؤسسات

هـ- مصرف بهينه مواد اوليه، مواد مصرفي و تجهيزات

و- كاهش توليد پسماند از طريق بهره‌گيري از فناوري‌هاي مناسب و افزايش بهره‌وري

ز- بهبود نظام تعمير و نگهداري وسايل و تجهيزات به جاي تعويض

ح- بازيافت ضايعات، تصفيه و بازچرخاني آب با سيستم‌هاي مناسب

ط- استفاده از فناوري‌هاي پاك و سازگار با محيط زيست

ي- كاربرد مواد مصرفي سازگار با محيط زيست

ك- مديريت پسماندهاي جامد با تأكيد بر تفكيك از مبداء

ماده 3- سازمان موظف است به منظور انتقال سريع تجربه‌هاي موفق داخلي و خارجي، در اختيار گذاردن روش‌ها و فناوري‌هاي مناسب، ابلاغ دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با مديريت سبز، نسبت به بهنگام سازي مستمر «درگاه دولت سبز» اقدام نمايد.

ماده 4- سازمان موظف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه، شاخص‌هاي مديريت سبز را تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده 5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است شاخص‌هاي مديريت سبز دستگاههاي اجرايي را به عنوان بخشي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي ياد شده (موضوع مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري) لحاظ نمايد. دستگاههاي اجرايي موظفند شاخص‌هاي اعلام شده را محاسبه و در چارچوب شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي متبوع خود لحاظ نمايند.

ماده6 - دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش سالانه مديريت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص‌هاي مرتبط را به سازمان ارسال نمايند تا پس از ارزشيابي و جمع‌بندي، گزارش مربوط به هيئت‌وزيران ارايه شود.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمی

همچنین الزام به اجرایی شدن برنامه «مدیریت سبز در بند «ز » ماده 38 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

بسمه تعالی

آيين‌نامه اجرايي ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مصوبه 23519/ت47631ه- مورخ 12/2/1391 هيأت وزيران(

سازمان حفاظت محيط زيست- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب - دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ماده2- دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اقدامات زير را براي تحقق اهداف برنامه مديريت سبز انجام دهند:

الف- اطلاع‌رساني و ارتقاي آموزش كاركنان در زمينه برنامه مديريت سبز

ب- بهينه‌سازي مصرف انواع حامل‌هاي انرژي

ج- بهينه‌سازي مصرف آب

د- كاهش مصرف كاغذ با توجه به نوع فعاليت دستگاهها و مؤسسات

هـ- مصرف بهينه مواد اوليه، مواد مصرفي و تجهيزات

و- كاهش توليد پسماند از طريق بهره‌گيري از فناوري‌هاي مناسب و افزايش بهره‌وري

ز- بهبود نظام تعمير و نگهداري وسايل و تجهيزات به جاي تعويض

ح- بازيافت ضايعات، تصفيه و بازچرخاني آب با سيستم‌هاي مناسب

ط- استفاده از فناوري‌هاي پاك و سازگار با محيط زيست

ي- كاربرد مواد مصرفي سازگار با محيط زيست

ك- مديريت پسماندهاي جامد با تأكيد بر تفكيك از مبداء

ماده 3- سازمان موظف است به منظور انتقال سريع تجربه‌هاي موفق داخلي و خارجي، در اختيار گذاردن روش‌ها و فناوري‌هاي مناسب، ابلاغ دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با مديريت سبز، نسبت به بهنگام سازي مستمر «درگاه دولت سبز» اقدام نمايد.

ماده 4- سازمان موظف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه، شاخص‌هاي مديريت سبز را تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده 5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است شاخص‌هاي مديريت سبز دستگاههاي اجرايي را به عنوان بخشي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي ياد شده (موضوع مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري) لحاظ نمايد. دستگاههاي اجرايي موظفند شاخص‌هاي اعلام شده را محاسبه و در چارچوب شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي متبوع خود لحاظ نمايند.

ماده6 - دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش سالانه مديريت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص‌هاي مرتبط را به سازمان ارسال نمايند تا پس از ارزشيابي و جمع‌بندي، گزارش مربوط به هيئت‌وزيران ارايه شود.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمی

همچنین الزام به اجرایی شدن برنامه «مدیریت سبز در بند «ز » ماده 38 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

1393/4/2 دوشنبه
1393/1/5 سه‌شنبه معرفی استان گلستان

معرفی استان گلستان
استان گلستان با پیشینه ی تاریخی هفت هزار ساله از دوران آریائیان از محورهای تمدنی ایران زمین محسوب می شود که براساس آمار نامه سال 1381 با مساحت 74/20437 کیلومتر مربع و براساس آمارنامه سال 1376 با مساحت 7/20380 کیلومتر مربع و 3/1 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است .
جمعیت استان براساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 1375 ، 1426288 نفر و براساس آمارنامه 81 ، 1627208 نفر است که این جمعیت 325/1 درصد جمعیت کل کشور محسوب می شود .

جمعیت شهری و روستایی استان گلستان براساس آخرین برآوردها و سرشماری انجام شده عبارت از 732699 نفر شهری و 894539 نفر روستایی است که 3/41 درصد ساکن نقاط شهری و 2/58 درصد ساکن مناطق روستایی و 5/0 % غیرساکن و عشایر هستند که تراکم نسبی جمعیت استان 62/79 نفر در کیلومتر مربع است .
استان گلستان براساس آمارنامه سال 75 دارای 16 بخش ، 7 شهرستان ، 16 شهر و 45 دهستان و براساس آمارنامه سال 81 دارای 21 بخش ، 11 شهرستان ، 22 شهر و 50 دهستان است . هیچ یک از شهرهای استان جمعیتی بیش از 250 هزار نفر را ندارد و تنها شهرهای گرگان با 217641 و گنبد با 125502 نفر جمعیتی بیش از 50 هزار نفر را دارا می باشد .
وضعیت اقلیمی استان گلستان در محدوده ی منطقه ی معتدله ی شمالی بین 36 درجه و 24 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه ی عرض شمالی و 53 درجه و 51 دقیقه تا 56 درجه و 4 دقیقه ی طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و در بخش شمالی کشور واقع شده است . از شمال به کشور ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان ، از شرق به استان خراسان و از غرب به دریای خزر و استان مازندران متصل می شود.
قسمت جنوب و شرق استان را کوهستان تشکیل می دهد این کوه ها به طور موازی و جهت آن تقریباً شرقی- غربی بوده و دنباله ی سلسله جبال البرز است که این کوه ها از مرز استان مازندران و گلستان (گلوگاه) شروع و به صورت نواری هلالی امتداد پیدا کرده و در شرق و شمال شرقی استان به کوه های آلاداغ ، بینالود و هزار مسجد در استان خراسان می پیوندد که کوه شاهکو ، دراز نو ، پیر گرده کوه ، قلعه موران از ارتفاعات مهم استان محسوب شده و قله کهکشان به ارتفاع 3813 متر بین استان گلستان وسمنان قرار دارد که از مرتفع ترین قلل ایران محسوب می شود .
در استان گلستان هر چه از غرب به سمت شرق حرکت کنیم میزان رطوبت و بارندگی به دلیل دوری از دریا کاهش می یابد تا آن جا که رطوبت نسبی حداقل 17 و حداکثر100 تخمین زده می شود. دمای متوسط سالانه 9/17 و تعداد روزهای یخ بندان سال در منطقه گرگان 13 روز و در مراوه تپه 20 روز است همچنین تعداد روزهای بارانی سال در گرگان 114 روز و در مراوه تپه 84 روز ثبت شده است. حداکثر مطلق دما 8/41 و حداقل آن 2/1- در گرگان و درمراوه تپه 6/43 و حداقل 6/6- ثبت شده است.
بیشترین میزان بارندگی در استان گلستان متعلق به مناطق جنوب غربی با 1000 میلی متر و کمترین بارش در مناطق شمالی با 150 میلی متر است متوسط میزان بارندگی سالانه استان 550 میلی متر تخمین زده شده است . استان گلستان با داشتن بیش از 95 کیلومتر ساحل دریای خزر و حدود 10 کیلومتر کرانه قابل استفاده از سواحل جنوب شرقی این دریا دارای اکوسیستم های غنی آبی و خشکی است.
تالاب های بین المللی آلاگل ، آجی گل و آلماگل و گمیشان و محصور شدن این تالاب ها توسط 4 حوزه مهم آبخیز گرگانرود ، قره سو ، اترک و خلیج گرگان و سایر رودخانه ها و چشمه سارهای دیگر این منطقه را حائز اهمیت کرده است .
از مهمترین منابع آبزی استان گلستان در دریای خزر می توان به دو دسته ی ماهیان خاویاری ، استخوانی اشاره کرد که حدود 5/44 درصد از ماهیان خاویاری و استحصال خاویار کشور در این استان تأمین می شود . همچنین بیش از 85 درصد صید فیل ماهی دریای خزر در استان گلستان انجام می شود .
میزان اراضی زیر کشت محصولات زراعی استان 589 هزار هکتار است که 51 درصد مربوط به کشت گندم و جو و 29 درصد مربوط به زراعت نباتات صنعتی مانند سویا ، ذرت ، کلزا و ..... اختصاص می یابد . با توجه به شرایط خاص اقلیمی پوشش گیاهی استان گلستان بسیار متنوع است از استپ تا جنگل های انبوه که از آن به مادر جنگل های خزری یاد می شود . که این جنگل ها به جنگل های مرطوب ، نیمه مرطوب و جنگل های نیمه خشک تقسیم می شوند که جنگل های مرطوب از گلوگاه آغاز و به دره زیارت ختم می شود که از این دهنه نیز جنگل های نیمه مرطوب امتداد می یابد جنگل های نیمه خشک نیز در دامنه های شرقی و جنوبی استان گسترش می یابد .
جنگل های استان که از گونه های کمیاب و بازمانده دوران سوم زمین شناسی است مساحتی حدود 379273 هکتار را شامل می شود . مراتع استان گلستان که پوشیده از استپ است مساحتی برابر 1126000 هکتار است که در چهار حوزه عمده اترک ، گرگانرود ، قره سو و حوزه آبخیز نکاء را شامل می شود که شامل مراتع ییلاقی میانبند و قشلاقی است .
بخش هایی از استان گلستان به دلیل تنوع اقلیمی و داشتن کوه ، دریا ، جنگل و دشت به عنوان شاخصی از مناطق بکر و دست نخورده تحت عنوان های مختلف مورد حفاظت قرار گرفته که هشت زیستگاه طبیعی با مساحتی بالغ بر 192932 هکتار معادل 44/9 درصد مساحت کل استان محسوب می شود . که عبارتند از :
پارک ملی گلستان ، مناطق حفاظت شده جهان نما و لوه ، زاو. رودخانه حفاظت شده گرگان رود، مناطق شکار ممنوع چلچلی وعزیز آباد و گوهستان ، تالابهای بین المللی آلاگل ، آجی گل ، آلما گل و گمبشان همچنین وجود جاذبه های طبیعی مانند انواع آبشارهای بی نظیر مانندآبشار گلستان ، آبشار لوه ، کبود وال و شیرآباد و شبه جزیره آشوراده از مهمترین پتانسیل های بالقوه ای است که در بحث اکوتوریسم قابل توجه است .
جاده آسیایی ایی که از استان گلستان می گذرد یکی دیگر از مؤلفه های مهم و از ابزارهای توسعه است که شرق و غرب کشور را به هم مرتبط ساخته است . در بخش صنعت نیز وجود 6 شهرک و ناحیه صنعتی در استان و شهرک صنعتی سبز آق قلا از صنایع مهم استان محسوب می شوند.

 
1391/11/18 چهارشنبه جهان نما
منطقه ی حفاظت شده ی جهان نما
پیشینه :
منطقه حفاظت شده جهان نما که نام آن ازدهکده ی ییلاقی جهان نما اقتباس شده است در سال 1352 براساس مصوبه ی شماره 51 شورای عالی حفاظت محیط زیست وثبت روزنامه رسمی شماره 4102745 مورخ 14/11/53 صفحه 9 که از تاریخ 9/12/53    اجراشده با وسعتی معادل 30650 هکتار به عنوان منطقه ی حفاظت شده اعلام شد .
خصوصیات جغرافیایی :
منطقه حفاظت شده ی جهان نما در استان گلستان و در ارتفاعات جنوب گرگان و جنوب شرقی کردکوی در سلسله جبال البرز بین 35 دقیقه و 36 درجه تا 42 دقیقه و 36 درجه عرض جغرافیایی و 8 دقیقه و 54 درجه تا 36 دقیقه و 05 درجه طول جغرافیایی قرار گرفته است .
این منطقه از شمال به شصت کلا ، زیارت و از شرق به چهارباغ ، از طرف غرب به درازنو و از جنوب به رودخانه ی چهارباغ و رادکان محدود است .
تقریباً کلیه ی نقاط منطقه ی حفاظت شده ی جهان نما کوهستانی است که از نظر زمین شناسی به دوران مزوزوئیک ( کرتاسه و ژوراسیک ) تعلق داشته و آهک و دولومیت و شیل و ماسه سنگ از ویژگی های بارز نوع سنگ های آن است . خاک منطقه هم به طور عمده لیتوسل و در برخی از نواحی آهکی است. ارتفاع منطقه نیز از 600 متر در مرز شمالی تا 3064 متر در ضلع جنوب شرقی از سطح دریا متغیر است که از معروف ترین ارتفاعات منطقه می توان به زبله ولنده کوه در شرق ، ترکت در شمال ، چلستان و شاه پسند در مرکز و دوکالی در غرب منطقه حفاظت شده اشاره کرد . دره های عمیق و چشمگیری در این منطقه وجود دارد که می توان دره ی ترکت در شمال ، دره های سرخ کشه ، سفید دره در جنوب ودره ی مغزی در جنوب غربی را نام برد . در این منطقه حدود هفتاد چشمه ی مهم وجود دارد که مهم ترین و پرآب ترین آن ها عبارتند از : اسبوم گاه ، مارسنگ ، زیارت ، قل قله ، قلعه سرک و ارا در شرق ، الدیگاه و موزی کش در شمال ، تالو ، مراد چشمه ، زرشکوه ، خوش دشتی ، حاجی آباد و .... در جنوب ، شاه پسند ( به تعداد زیاد ) در مرکز و تاجین دشت و مغزی در غرب .
همچنین علاوه بر رودخانه ی چهارباغ که سرتاسر مرز جنوبی منطقه حفاظت شده را طی می کند می توان رودخانه های زیارت ، سفید دره ، ترکت و مغری را نام برد .
از نظر اقلیمی نیز منطقه ی حفاظت شده ی جها ن نما سرد و نیمه خشک و سردوخشک محسوب می شود .
براساس آمارهای 15 ساله متوسط بارندگی در شاه کوه 270 میلی متر ، رادکان 280 میلی متر ، جهان نما 440 میلی متر و بارکلا 282 میلی متر گزارش شده است .
دمای متوسط سالیانه در حدود 6 تا 7 درجه سانتیگراد است . متوسط حداکثر 18 درجه سانتیگراد ، متوسط حداقل 12 درجه سانتیگراد و حداقل مطلق 20- درجه سانتیگراد است .
 
موجودات زنده :
الف- گیاهان :
 جامعه ی گیاهی ( فلور ) منطقه ی حفاظت شده ی جهان نما با توجه به ارتفاع و نوع خاک بسیار متنوع است که به سه دسته ی پوشش علفزار Grassland ، پوشش بوته زار Bushland و پوشش سوزنی برگان Evergreen woodland تقسیم می شود که از مهم ترین گونه های پهن برگ و سوزنی برگ و علفی می توان به طور خلاصه گونه های زیر را نام برد :
درختان سوزنی برگ مانند سرخدار( Taxus bacata)، ارس(excelsaJuniperus)، سرو کوهیJuniperus oxycedrus)) و پیرو(Juniperus communis)، درختان و درختچه های پهن برگ مثل بلند مازو(Quercus castanefolia )، ممرز(Carpinus betulus)، راش(Fagus orientalis)، آلوچه (.Prunus spp)، بید(Salit spp.)، زرشک (Berberis spp)، آزاد (Zelkova carpinifolia)، هفت کول(Viburnum lantana)، نمدار(Tilia spp.)، سیاه تلو(Paliurus spina christi) و شیرخشت (Cotoneaster spp.) و گونه های علفی و بوته ای نظیر گل گاوزبان (Echium spp.)، سریش (Eremurus spp.)، فستوک (Festuca drymeia)، یونجه (Medicago spp.)، گل قاصد (Taraxacum spp.)، مریم گلی (Salvia spp)، شکر تیغال (Echinops spp.)، گون(Astragalus spp.)، اسپرس بوته ای (Onobrychis cornuta)، چوبک (Acantophyllum spp)، کلاه میرحسن(Acantolimon spp) و درمنه (Artemisia aucheri) اشاره کرد
ب- جانوران :
1- پستانداران :
با توجه به زیستگاه های منحصر به فردی که در منطقه حفاظت شده جهان نما وجود دارد می توان پستانداران بزرگ جثه ای مانند مرال ، شوکا ، خرس ، پلنگ ، گرگ ، قوچ و میش ، بز کوهی ( پازن ) ، گراز و پستانداران دیگر نظیر ، خرگوش ، کیسه دهان خاکستری ، پایکا ، انواع خفاش ها و حشره خورها ، روباه ، راسو ، رودک ، گربه وحشی ، گربه جنگلی ، سیاه گوش و .... را در این منطقه مشاهده کرد.
2- پرندگان :
منطقه ی حفاظت شده ی جهان نما به علت کوهستانی بودن و پوشش بوته ای و علفزار در کنار درخت زار تنک گونه های بسیار با ارزشی از پرندگان مختلف را در خود جای داده است که می توان به انواع پرندگان شکاری مانند : سارگپه جنگلی ، کورکور ، طرلان ، قرقی ، سارگپه پابلند ، عقاب طلایی ، هما ، دال ، شاهین ، انواع جغد ، مرغ حق
و ..... اشاره کرد همچنین از دیگر پرندگان ارزشمند این منطقه می توان کبک دری ، قرقاول ،
کبوتر جنگلی ، بلدرچین ، کوکو ، قمری ، انواع دارکوب ها ، انواع چکاوک ها و بادخورک ها ، هدهد و زنبور خورها و دم جنبانک ها ، سنگ چشم ها و سسک ها ، چرخ ریسک ها و سهره ها و کلاغ ها و .... را نام برد .
3- دوزیستان و خزندگان :
از دوزیستان و خزندگانی که در منطقه ی حفاظت شده ی جهان نما زندگی می کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد :
قورباغه معمولی، قورباغه جنگلی ، وزغ ، سمندر ، انواع آگاماها و مارمولک ها ، انواع مارها و افعی قفقازی
همچنین در چشمه ها و رودخانه های منطقه حفاظت شده ی جهان نما ، سیاه ماهی ، سگ ماهی جویباری نیز مشاهده شده است .
 
جاذبه ها و بناهای منحصر به فرد :
از جاذبه ها و بناهای منحصر به فرد منطقه ی حفاظت شده ی جهان نما می توان صخره های زیبا و مرتفع شاه پسند و .... و امامزاده راضیه و مرضیه در مرز غربی و در ارتفاعات البرز و برج رادکان در غرب منطقه را نام برد
1391/11/15 یکشنبه پارک ملی گلستان
 
تعریف پارک ملی:
به محدوده ایی از منابع طبیعی اعم ازجنگل،مرتع ،بیشه های طبیعی ،اراضی جنگلی ،دشتی،آبی وکوهستانی اطلاق می شودکه نمایانگرنمونه های برجسته ایی ازمظاهرطبیعی باشدکه به منظور حفظ وضع طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر وپرورش جانوران وحشی ورشد رستنی ها درشرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد،پارک ملی گفته می شود.
پارک ملی وذخیره گاه زیست کره گلستان:
پارک ملی گلستان نخستین پارکی است که درایران عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داده است . این پارک در 19مردادسال1336به نام منطقه ی حفاظت شده ی آلمه وایشکی تحت حفاظت ...قرارگرفت وبعد از انقلاب بهمن 1357این منطقه با وسعت91895هکتار به پارک ملی گلستان تغییر نام پیدا کرد .
درپارک ملی گلستان براساس آخرین مطالعات انجام شده تاکنون 1340 گونه گیاه آوندی متعلق به 110تیره و561جنس ، شناخته شده وبه ثبت رسیده است که 19 درصد گونه ها ،45درصدجنس هاو69درصدتیره های گیاهی ایران رادر خود جای داده است.
تنوع غنی پوشش گیاهی واقلیمی درپارک ملی گلستان باعث به وجود آمدن زیستگاه های متنوع وغنی شده که این مهم خود باعث زیست جانوران بی شماری از مهره داران، نظیر پستانداران ، پرندگان ، دوزیستان وخزنده گان وبی مهره گانی نظیر انواع حشرات ونرم تنان ودوکفه ای هاو... شده است .
براساس آخرین مطالعات انجام شده در « پارک ملی گلستان 69 گونه پستاندار وابسته به 6 راسته و 21 خانواده و 50 جنس وجود دارد.که از این تعداد از راسته ی حشره خوران 3گونه خارپشت و 6 گونه حشره خوار واز راسته ی خفاش ها 18 گونه ،راسته ی خرگوشان2 گونه ، جوندرپارک ملی گلستان تاکنون 150 گونه پرنده متعلق به 14 راسته ، 42 خانواده و89 جنس شناسایی شده است .که از این تعداد26گونه پرنده شکاری ازجمله با ارزش ترین فون پرندگان پارک محسوب می شوندکه برخی از آن ها مانند عقاب طلایی ( Aquila chrysaetos) ، عقاب شاهی (Aquila heliaca ) ، بالابان ( Falco cherug) ، شاهین ( Falco pelegrinoides) ، و هما ( Gypaetus barbatus) از پرندگان درخطر انقراض محسوب می شونددگان 18 گونه ،راسته ی گوشت خواران 16 گونه وراسته ی زوج سمان 6 گونه وجود دارد.

پارک ملی گلستان درحدفاصل استانهای گلستان و در موقعیت جغرافیایی بین N3731 الی E5304 عرض شمالی و E5543 الی N3717 طول شرقی واقع شده و مساحت آن در حدود 87242 هكتار می باشد. ‌

پوشش گیاهی:بلوط,‌بلندمازو, ممرز,‌انجیلی,پلت‌,شیردار,كركو,آزاد,اوری,توسكای قشلاقی,‌كلهو,‌انجیر, توت,‌ملچ,‌ داغداغان,‌‌ازگیل,‌ ولیك,‌زالزالك,‌سیاه تلو,گوجه وحشی, شیر خشت, گردو,‌تمشك ,‌اناروحشی, ‌‌گلابی وحشی ,زرشك,‌تاغ,‌گز ,‌پرند,‌كاروانكش , كلاه میرحسن ,‌ گون ,‌ چوبك ,‌ درمنه ,‌ خارشتر و ارس.

پستانداران : مرال ,‌ شوكا ,‌خرس قهوه ای ,‌پلنگ ,‌خوك وحشی ,‌گربه جنگلی , تشی , آهو ,‌قوچ و میش ,‌ پلنگ ,‌ گرگ , روباه , كل ,‌ بز .

پرندگان : قرقاول ,‌ كبك ,‌ تیهو ,‌ زنگوله بال , كوكر سینه سیاه ,‌ ابیا و بلدرچین , قرقی ,‌ دلیجه , سارگپه پا بلند,‌سارگپه ,‌عقاب دوبرار,‌دال شیا , دال , عقاب دریایی دم سفید, مرادان , بالابان , هما,‌داركوب سیاه ,‌بلبل ,‌توكای باغی ,‌ سهره ها ,‌سكاها ,‌ زرده پره ها ,‌مگس گیرها ,‌زنبوركها و دم سرخها .

این پارک تا قبل از سال ۱۳۳۶ شکار گاه محسوب می شد. در شهریور ۱۳۴۲ به پارک محمد رضا شاه تغییرنام دادو در سال ۱۳۵۳ به پارک ملی تبدیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با وسعت ۹۱۸۹۵ هکتار تحت حفاظت قرار گرفت.این پارک در ۵۵ کیلومتری شرق گنبد و ۱۱۵ کیلومتری غرب بجنورد در مسیر مشهد واقع شده است.رویش های اصلی پارک به علت ۳ اقلیم متفاوت متنوع است.

تاریخچه

این پارک در ۱۹ مرداد ماه ۱۳۳۶ به نام منطقه حفاظت شده آلمه و یشکى تحت حفاظت قرار گرفت. در ۲۳ بهمن ۱۳۴۰ با همان مساحت اولیه (۸۹۰‚۹۱ هکتار) به منطقه حفاظت شده آلمه موسوم گردید و در شهریور ماه سال ۱۳۴۲ عنوان پارک ملى و در سال ۱۳۴۳ نام پارک وحش را به خود اختصاص داد. بعد از تغییر نام سازمان شکاربانى و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست در شهریورماه ۱۳۵۰، منطقه‌اى در شرق این پارک به نام قرخت با مساحت ۰۰۰‚۳۴ هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده به آن الحاق و در سال ۱۳۵۵ هر دو منطقه در یکدیگرادغام گردیدند و در مجموع با مساحت ۸۹۵‚۱۲۵ هکتار، پارک ملى گلستان را تشکیل دادند که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در بهمن ۱۳۵۷، طى بررسى‌هاى مجدد و در نظر گرفتن مسائل اجتماعى و نیاز اهالى اطراف منطقه، مساحت آن به ۸۹۰‚۹۱ هکتار تقلیل یافت.

توپوگرافی

از نظر توپوگرافى، این پارک بى‌نظیر از صخره‌هاى مرتفع آهکى تا تپه‌ماهورهائى با شیب و فراز کم تشکیل گردیده و از نظر اقلیمى بین دریاى خزر و مناطق خشک شرقى قرار گرفته است، و به همین لحاظ اقلیم‌هاى متفاوت از نواحى بسیار مرطوب تا قسمت‌هاى نیمه‌‌خشک را در بر مى‌گیرد. دامنه تغییرات ارتفاعی در این منطقه بین 450 متر و 2411 متر از سطح دریا متغیر است. حداقل ارتفاع پارک در تنگراه و حداکثر آن در قله دیورکجی 2411 متر است.

آب و هوا

درجه حرارت آن از ۲۵- درجه تا ۳۵+ درجه سانتى‌گراد برحسب ماه‌هاى مختلف متفاوت است. شرایط طبیعى پارک موجب به وجود آمدن زیستگاه‌‌هاى مناسبى براى زندگى پستانداران وحشى شده و گوناگونى این جانوران را نیز تشدید کرده است. مناطق جنگلى این پارک را گونه‌‌هائى مانند مرال (گاو کوهى، بزرگ‌ترین گوزن ایران) و شوکا جلوه‌اى خاص بخشیده‌اند. در نواحى استپى نیز حیوانات مختلفى مانند آهو، قوچ و میش، کل و بز و یوزپلنگ زندگى مى‌کنند. نزولات آسمانى در این پارک برحسب منطقه متفاوت و میزان آن بین ۱۰۰۰ میلى‌متر تا کم‌تر از ۲۰۰ میلى‌متر در سال متغیر است.

پوشش گیاهی

پارک ملى گلستان بین دو حوزه نیمه نم پسند و نیمه خشکى پسند قرار دارد و به تدریج در حرکت به طرف شرق، سیماى طبیعى آن به حالت استپیک تغییر پیدا مى‌‌کند، به همین جهت عناصر گیاهى نواحى سه گانهٔ فوق را مى‌توان در پارک مشاهده نمود. تنوع و رنگارنگى یاهان این پارک چنان مناظر زیبائى را به وجود آورده است که نظیر آن را در کم‌تر جائى از این سرزمین مى‌‌توان دید. توسکاى قشلاقى، کلهو، انجیر، توت، ملج، داغداغان، ازگیل، ولیک، زالزالک، سیامتو، ‌ گوجه وحشى، شیرخشت، دغدغک، گردو، تمشک، انار وحشى، ‌ گلابى وحشى و … از گونه‌هاى مختلف گیاهى پارک محسوب مى‌شوند. در کف جنگل گونه‌هاى بى‌شمارى نظیر سرخس‌ها، متامتى و … پراکنده‌اند. در نواحى خشک‌تر درختچه‌هاى زرشک، تغ، گز، کاروان‌کش‌، بوته‌هاى کلاه میر حسن، ‌ گون، گدار، چوبک، درمنه، خارشتر و سایر گونه‌هاى استپى یافت مى‌شود. در نواحى مرتفع گونهٔ‌ ارس نیز به طور پراکنده دیده مى‌شود.

حیات وحش
۶۹ گونه پستاندار وابسته به ۶ راسته، ۲۱ خانواده و ۵۰ سرده در پارک ملی گلستان شناسایی شده‌است. پلنگ و خرس قهوه‌ای از گوشت‌خواران بزرگ پارک ملی هستند. سمور جنگلی از گوشتخوارانی است که احتمالاً فقط در پارک ملی گلستان زندگی می‌کند و بر ارزش ژنتیکی پارک افزوده‌است. دیگر پستانداران مهم ساکن این جنگل شامل مرال، شوکا، گراز، گربه جنگلی، تشی، آهوی ایرانی، گوسفند وحشی (قوچ و میش)، گرگ، روباه، روباه ترکمنی و بز کوهی (کل و بز) می‌شود. از راسته خفاش‌ها تاکنون ۱۸ گونه در این پارک شناسایی شده‌است.این منطقه از بهترین زیست‌گاه‌های گوسفند وحشی اوریال بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین زیرگونهٔ گوسفند وحشی ایران است و یکی از خالص‌ترین جمعیت‌های قوچ و میش اوریال را در خود جای داده‌است. جمعیت این حیوان در جنگل گلستان در دهه ۱۳۵۰ حدود ۱۵۰ هزار رأس برآورد شده‌بود که معادل نزدیک به سه‌چهارم کل جمعیت گوسفندان وحشی اوریال دنیا می‌شد.

۱۴۹ گونه پرنده متعلق به ۱۵ راسته، ۴۲ تیره و ۸۹ سرده در پارک ملی گلستان شناسایی شده‌است که از این تعداد پرنده ۴۸ نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده می‌شود و ۶۲ گونه بومی پارک ملی هستند. مهمترین این پرندگان شامل قرقاول، کبک، تیهو، جغد خال‌دار، زنگوله‌بال، کوکر سینه سیاه، ابیا، بلدرچین، قرقی، دلیجه، سارگپه پابلند، سارگپه، عقاب دوبرار، دال سیاه، دال، عقاب دریایی دم‌سفید، بالابان، هما، دارکوب سیاه، بلبل، توکای باغی، سهره‌ها، زردپره‌ها، مگس‌گیرها، زنبورک‌ها و دم‌سرخ‌ها می‌شوند.

1391/9/8 چهارشنبه

 2-4وضعیت موجود محیط زیست طبیعی استان
1-2-4- منابع آب استان
- قناتها،چشمه ها وسدهای استان:
تاکنون تعداد 301 قنات در استان شناسایی شده است که نزدیک به نیمی از آنها خشک و غیر قابل استفاده هستند.
طبق آماربرداری سال86تعداد 2225 چشمه در سازندسخت اترک و شرق گرگانرود و 2186چشمه در حوضه قره سو –خلیج گرگان –نکا شناسایی شده است که در حال حاضر بخشی از آنها خشک شده است.
سدهای موجود در استان:
ـ سد وشمگیر :
احداث سد وشمگیر در سال 1345 شروع و در سال 1349 آبگیری انجام گرفت .
حجم مخازن در شروع بهره برداری با سد مخزن فرعی با حجم 96 میلیون متر مکعب و حجم قابل تنظیم 175 میلیون متر مکعب بود و در حال حاضر حجم ذخیره 55 میلیون متر مکعب و تنظیم 100 میلیون متر مکعب می باشد .
مخازن فرعی شماره 1 با حجم 18 میلیون متر مکعب ، شماره2 با حجم 12میلیون متر مکعب و شماره 3 با حجم 6 میلیون متر مکعب می باشند . سد با طول تاج 320 متر ، از نوع خاکی همگن با شبکه ای معادل 24000 هکتار در شمال گرگان قرار دارد .
ـ سد گلستان 1
در 15 کیلومتری گنبد به منظور تأمین آب اراضی ساحل راست گرگانرود احداث شده است . این سد مشتمل بر سد مخزنی ، بند انحرافی اوغان ، ایستگاه پمپاژ و 8000 هکتار شبکه تحت پوشش می باشد
این سد با ظرفیت 86 میلیون متر مکعب و قابلیت تنظیم 101 میلیون متر مکعب احداث شده است.
ـ سد گلستان 2 (سدبوستان ):
این سدازنوع خاکی همگن بوده وهدف ازاحداث این سدکشاورزی وکنترل سیلاب گرگانرود می باشد.حجم تنطیمی آن 38میلیون مترمکعب وسطح زیرکشت آن 4هزارهکتارمی باشد.
ـ سد نومل :
در شمال شرفی گرگان به منظور تأمین آب زراعی حدود 4000 هکتار با ظرفیت 5/7 میلیون متر مکعب احداث شده است . شبکه مدرن 1500 هکتار را شامل می شود .
- سد آلاگل :
این سد در سال 1376 به منظور آبگیری از جریانهای به هنگام رودخانه اترک ، آبگیری تالاب ها و دریاچه ها ی منطقه و تأمین آب زراعی و واحدهای پرورش ماهی در نوار مرزی استان احداث شده است
هدف از ایجاد تأسیسات ، تأمین آب و بهبود شرایط آبیاری در حدود 6000 هکتار اراضی حد فاصل دریچه های آبگیر تا دریاچه آلاگل و تأمین آب 750 هکتار حوضچه پرورش ماهی است .
این تأسیسات عبارتند از :
ــ دریاچه آلاگل با ظرفیت 80 میلیون مترمکعب و سطح 2500 هکتار .
ــ دریچه های آبگیر با ظرفیت 29 متر مکعب بر ثانیه به مقدار 5 میلیون متر مکعب .
ــ کانال اصلی و کانالهای انتقالی به طول 55 کیلومتر .
ـ سد دانشمند :
این سدازنوع خاکی غیرهمگن بوده وهدف ازاحداث این سدمصارف آب برای کشاورزی وکنترل سیلاب رودخانه اترک می باشد.حجم تنطیمی آن 24میلیون مترمکعب وسطح زیرکشت آن 2هزارهکتارمی باشد.
ـ سد لاستیکی خواجه نفس :
این سد در غرب روستای خواجه نفس برروی گرگانرود احداث شده داست.وهدف ازاحداث آن کنترل سیلاب می باشد.
دیگر سدهای موجود در استان عبارتند از
نام سد
حجم مخزن(M.C.M)
نام سد
حجم
مخزن(M.C.M)
کوثر
0/7
شهید دستغیب
0/3
بوستان
7/43
آلاگل
0/70
گلستان
8/57
دانشمند
0/30
وشمگیر
0/45
اینچه برون
5/8
ایمر1
0/6
آلماگل
0/5
ایمر2
0/4
کرند
0/3
شهید چمران
0/3
 
 
 
سدهای در حال ساخت :
-سد نرماب:
این سد در 5/4 کیلومتری جنوب شرقی مینودشت واقع شده و سالانه قابلیت تنظیم 98/177 میلیون متر مکعب آب را دارا می باشد.مساحت کل اراضی تحت پوشش این سد 24000 هکتار بوده و برای مصارف شرب ،کشاورزی،صنعت و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
-سد قره سو-زرین گل:
این سد در 5/1 کیلومتری جنوب شرقی علی اباد کتول واقع شده و سالیانه قابلیت تنظیم 43/57 میلیون متر مکعب اب را دارا می باشد.مساحت اراضی تحت پوشش این سد 14070 هکتار بوده و برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
-سد لاستیکی دیکچه:
این سد در روستای دیکچه در شهرستان گنبد واقع شده و سالانه قابلیت تنظیم 1/2 میلیون متر مکعب اب را دارا می باشد . مساحت اراضی تحت پوشش این سد 2800 هکتار می باشد.
-سد لاستیکی گنبد:
این سد در روستای سلطان علی در شهرستان گنبد واقع شده و سالانه قابلیت تنظیم 2میلیون متر مکعب اب را دارا می باشد.مساحت اراضی تحت پوشش این سد 2600 هکتار بوده و برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
سدهای در حال مطالعه :
-سد مخزنی شصت کلاته2-سد مخزنی محمد اباد 3-اجی سو 4-سد اقدکش5-چایلی
طرح های اجرایی آبرسانی به شهر ها:
1-طرح آبرسانی به شهر گرگان
2-طرح آبرسانی به شهرهای بندر ترکمن و گمیشان
3-طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان
پروژه های در دست مطالعه :
1-آبرسانی به شهر گرگان
2-آبرسانی به شهرهای کردکوی،بندر ترکمن،گمیشان و روستاهای مسیر
3-آبرسانی به شهرهای آزاد شهر ،نگین شهر،نوده خاندوز،رامیان،دلند،خان ببین و روستاهای مسیر
4-مجتمع آبرسانی به نوار مرزی گلستان
5-آبرسانی به شهر کلاله
6-طرح تامین و انتقال –مطالعات جامع تامین آب شرب و صنعت استان گلستان
- تعداد دشت های پوشش دهنده استان و حوزه های مرتبط با انها:
استان گلستان مشتمل بر 000/274/2 هکتار حوضه های آبخیز شامل2487500 /161126 هکتار دشت مرتفع ،297980/ 264940 هکتار دست دامنه ای 1181470،/ 283937 هکتار دشت رودخانه ای ،2781050   /810134 هکتار کوهستان3852150 / 391609 هکتار تپه و6560192/ 317817 هکتار اراضی پست ( دشت های رسوبی ) می باشد . 
حوضه اترک :
در حوضه اترک4558 /256718 هکتار تپه ، 5599/219346 هکتار اراضی پست ، 86122 هکتارکوهستان16690 ر دشتهای مرتفع و 87644 هکتاردشت و رودخانه ای شامل می شود ودر این حوضه دشت دامنه ای دیده نمی شود .
حوضه چلچلی :
در حوزه چلچلی 6254 هکتار تپه و 24211 هکتار کوهستان و 359 هکتار دشت دامنه ای دیده می شود .
حوضه قره سو :
در حوضه قره سو 12269 هکتار تپه ، 25144 هکتار اراضی پست ، 62373 هکتار کوهستان ، 53274 هکتار دشت دامنه ای و همچنین 9309 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود .
حوضه قرن آباد :
در حوضه قرن آباد2929 هکتار تپه ، 7834 هکتار اراضی پست ، 13858 هکتار کوهستان ، 14604 هکتار دشت دامنه ای و همچنین 19696 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود .
حوضه قرناوه :
در حوضه قرناوه 50810 هکتار تپه ، 27093 هکتار کوهستان و 5921 هکتار دشت مرتفع دیده می شود
حوضه قره چای :
در این حوضه 3406 هکتار تپه ، 1186 هکتار اراضی پست ، 28777 هکتار کوهستان ، 13096 هکتار دشت دامنه ای و همچنین 49077 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود .
خلیج گرگان :
در حوضه خلیج گرگان 55 هکتار تپه ، 3095 هکتار اراضی پست ، 17691 هکتار کوهستان ، 16732 هکتار دشت دامنه ای و 1782 هکتار دشت مرتفع دیده می شود .
حوضه مادر سو :
در حوضه مادرسو 10623 هکتار تپه ، 120467 هکتار کوهستان ، 64486 هکتار دشت دامنه ای ، 5073 هکتار دشت مرتفع و همچنین 11562 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود .
حوضه محمد آباد :
در حوضه محمد آباد 1277 هکتار تپه ، 6 هکتار اراضی پست ، 42141 هکتار کوهستان ، 22973 هکتار دشت دامنه ای و همچنین 19532 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود
حوضه نردین :
در حوضه نردین 14971 هکتار کوهستان و 14963 هکتار دشت دامنه ای دیده می شود .
حوضه نرماب :
در حوضه نرماب 1338 هکتار تپه و 19493 هکتار کوهستان و 166 هکتار دشت دامنه ای دیده می شود .
 
حوضه نکارود :
در حوضه نکار رود 114645 هکتار کوهستان و 4230 هکتار از دشت های مرتفع دیده می شود .
حوضه اوغان :
در این حوضه 1148 هکتار تپه ، 40117 هکتار کوهستان ، 20426 هکتار دشت دامنه ای و 9764 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود.
حوضه شمال گرگان رود :
در این حوضه 60328 هکتار اراضی پست و 1367 هکتار از دشت های رودخانه ای دیده می شود .
حوضه شرداره :
در حوزه شرداره 158650 هکتار تپه ، 431914 هکتار کوهستان و 14060 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود .
حوضه تیل آباد :
در حوضه تیل آباد 4248 هکتار تپه ، 174 هکتار اراضی پست ، 80913 هکتار کوهستان ، 14858 هکتار دشت دامنه ای ، 8312 هکتار دشت مرتفع و 16214 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود .
حوضه یل چشمه :
در حوضه یل چشمه 1690 هکتار دشت  Fan ، 18688 هکتار تپه ، 28100 هکتار کوهستان و 18704 هکتار دشت مرتفع دیده می شود .
حوضه زرین گل :
در حوضه زرین گل 4437 هکتار تپه ، 45962 هکتار کوهستان ، 28993 هکتار دشت دامنه ای و 33397 هکتار دشت رودخانه ای دیده می شود .
استان گلستان با مساحتی بالغ بر 204116 کیلومترمربع دارای 5 حوضه آبخیز بزرگ به نامهای گرگانرود- نکارود علیا- قره سو- غرب قره سو و اترک می باشد که هر یک از این حوضه ها خود به زیر حوضه های کوچکتر تقسیم می شوند . از نظر وضعیت توپوگرافی و فیزیوگرافی ، مناطق مرتفع ، اراضی تپه ماهوری و مناطق هموار و کم ارتفاع استان را در بر گرفته اند .
مشخصات حوضه های آبخیز اصلی گلستان:
نام حوضه
مساحت
( هکتار)
سطح مرتع
( هکتار)
سطح جنگل
( هکتار)
سطح اراضی
شیب دار به کل اراضی
فرسایش ویژه
آبدهی سالانه
اترک
850000
650000
ـــ
25000
23
200
گرگانرود
1104400
280400
2860000
250500
5/12
700
قره سو
160000
12000
58600
21700
7
100
غرب قره سو
43000
6200
16000
4200
7/4
60
نکارودعلیا
118200
81200
17000
11400
11
ـــ
 
- حجم آب قابل بهره برداری از منابع ابی سطحی و زیر زمینی از نظر مقدار و نسبت منابع ابی زیر زمینی و سطحی نسبت به کل منابع آب:
در مجموع آب استان گلستان به تفکیک آبهای سطحی و زیرزمینی و مقدار بهره برداری از آن و ضریب بهره برداری عبارت است از:
                          پتانسیل
منابع
پتانسیل
بهره برداری
ضریب بهره برداری
آبهای سطحی
1235
827
96/66
آبهای زیرزمینی
1250
1180
4/94
جمع
2485
2007
-
 
 
 
 - مقدار آب مصرف شده در 1ـ کشاورزی 2ـ شرب و بهداشت 3ـ خدمات:
آب استحصال شده از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای مصارف مختلف کشاورزی ، شرب و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که در ذیل توصیح درصد هر یک از مصارف نسبت به پتانسیل و بهره برداری از منابع آب به تفکیک ارائه شده است .
نام منبع آبی
پتانسیل
بهره برداری
 
 
کشاورزی و پرورش ماهی
شرب
 
 
 
صنعت
 
محیط زیست و گردشگری
 
سایر
مصرف
درصد
مصرف
درصد
مصرف
درصد
مصرف
درصد
مصرف
درصد
آبهای سطحی
1235
827
8/659
78/79
8/29
6/3
2/31
77/3
29
5/3
3/26
2/3
آبهای زیر زمینی
1250
1180
72/995
4/84
85/151
86/12
37/32
74/2
-
-
-
-
جمع کل
2485
2007
5/1655
5/82
65/181
46/16
5/63
2/3
29
4/1
3/26
2/3
- سرانه مصرف آب در کشاورزی ،شرب ،بهداشت و صنعت و مقایسه آن با استاندارد جهانی
سرانه مصرف آب در بخش خانگی دو برابر استاندارد جهانی(45 متر مکعب)است در بخش کشاورزی نیز بازده آب با رقم 33 درصد ،پایین ترین جایگاه را بین کشورهای هم اقلیم دارد که مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی رامی طلبد.
- بررسی روند افزایش یا افت کمی و کیفی منابع آب طی پنج سال گذشته :
 عوامل متعددی بر کیفیت و بویژه کمیت منابع آبی طی سالهای گذشته تاثیر گذار بوده و سبب کاهش کیفیت و کمیت منابع آبی شده اند که عبارتند از :
- محدودیت منابع آبی و تراکم زیاد چاه های کشاورزی
- تک منبعی بودن و تکیه بر آبهای زیر زمینی بویژه جهت تامین آب شرب
- آلودگی منابع آبی
- تاثیر حوادث غیر مترقبه بر روی تاسیسات از قبیل : ( سیل ، زلزله و ...)
- رشد بی رویه جمعیت و توسعه شهرها و ضرورت افزایش سطح خدمات
- تاثیر پذیری شدید منابع آب با تغییرات آب و هوایی
- وقوع خشکسالیهای پی در پی و افت قابل ملاحظه سطح آب زیر زمینی ، کاهش شدید آب دهی چاها و یا خشک شدن آنها
- وضعیت رودخانه های دایم و فصلی:
رودخانه های اصلی استان از جنوب به شمال که به دشت گرگان وارد می شوند شامل رودهای 1ـ قره سو2ـ گرگانرود 3ـ اترک می باشند که سرشاخه های آن عبارتند از: سرشاخه های حوضه آبریز گرگانروداز شرق به غرب عبارتند از
1-  ساری سو(قرناوه) : این رودخانه از ارتفاعات لسیباباشملک، گلیداغ و پالچقلی در شمالشرق کلاله سرچشمه گرفته و سرشاخه اصلی گرگانروددر این منطقه را تشکیل می دهد. این رودخانه سالانه 51 میلیون متر مکعب آورد آب داردو سیل های سال 1384 عمدتا" در این زیر حوضه تولید گردیده است. سد گلستان 2 بر رویاین رودخانه احداث گردیده است
2- زاو : این رودخانه از ارتفاعات قلعه برون، عربداغ و یشک بال در شمالشرق کلاله سرچشمه گرفته ودر حوالی روستای تمر قره قوزی بهساری سو می پیوندد. این رودخانه سالانه 43 میلیون متر مکعب آورد آب دارد .
3-آجی سو(کال آجی) : این رودخانه از ارتفاعات لسی خالد نبی، میرداود وآگدیرگک در شمال کلاله سرچشمه می گیرد. آورد سالانه آب این رودخانه 61 میلیون مترمکعب می باشد . آجی سو در حوال روستای ایشانلر به گرگانرود می پیوندد. 
 4- دوغ(مادرسو) : این رودخانه از ارتفاعات دشت، سیاه کوه و آلمه در استانخراسان شمالی و نیز ارتفاعات کوسونو بیگلو در شرق کلاله سرچشمه می گیرد. اینرودخانه سالانه 50 میلیون متر مکعب آورد آب دارد . این رودخانه پس از عبور از جنوبشهر کلاله، در حوالی روستای گرکز به گرگانرود ملحق می شود. به دلیل عبور این رودخانه از پارک جنگلی گلستان ، بیشتر در معرض دید مسافران بوده و سیل سال های1380و1381 به دلیل یارندگی های بسیار شدید و بی سابقه با دوره برگشت طولانی مدت دراین زیر حوضه تولید گردید.آبشار معروف لوه در این زیر حوضه قرار دارد.
  5- اوغان: این رودخانه از ارتفاعات دشت شاد ، قلور و گامبرک در شرق مینودشت سرچشمه می گیرد.  و پس از عبور از حوالی گالیکش ، در محل سد گلستان به گرگانرود ملحق می شود. میزانآورد سالانه آب این رودخانه 86 میلیون متر مکعب است. رود خانه های زاو، آجی سو، دوغو اوغان توسط سد گلستان 1و سپس سد وشمگیر کنترل شده ودر صورت عدم وجود سد گلستان1کهدر سال 1379 افتتاح گردید، سیل سال 1380 با تخریب شهر های گنبد کاوس،  آق قلا وحدود 70 روستای مسیر تا دریا باعث آبگرفتگی شهر گمیشان و بسیاری از روستاها و اراضیشمال استان موجب ایجاد فاجعه ای در استان گلستان می گردید.
 6-زیر حوضه قلی تپه( ترکولو): این رودخانه از ارتفاعات شاه دره و بددره در جنوبشرق مینودشت سرچشمهگرفته و در حوالی روستای ایمر محمدقلی آخوند به رودخانه گرگانرود می پیوندد. آوردسالانه این رود خانه 15 میلیون متر مکعب است.
7- زیر حوضه نرماب_ چلی چای ( چهل چای) : این رودخانه از ارتفاعات دوزین، نرمدار، حاجیلر داغ، گاورلی و نشا درجنوبشرق مینودشت سرچشمه گرفته و پس از الحاق دو سرشاخه اصلی در حومه شهر مینودشت ،در حوالی روستای قلندر آباب به گرگانرود ملحق می شود. آورد آب سالانه این رودخانه 140 میلیون متر مکعب است.
 8- خرمارود (خرمالو ) : این رودخانهاز ارتفاعات درندشت ، کماچال ، زریوان ، النگ و گاورلی در جنوب شرقی آزاد شهرسرچشمه می گیرد و پس از عبور از شرق شهرآزاد شهر ، در حوالی روستای خیوه چی بهرودخانه قره چای می پیوندد و رود خانه قره سو تشکیل می شود که این رود خانه درحوالی روستای حبیب ایشان به گرگانرود متصل می شود . آورد سالانه آب رود خانهخرمارود 74 میلیون متر مکعب است . در مجموعه چهل چای ، نرماب و خرمارود ، سد بزرگمخزنی در دست مطالعه فاز دوم است
9- قوری چای (قره چای ) : این رودخانه ازارتفاعات النگ ، یورت گل گلی  و قلعه موران در جنوب رامیان سرچشمه می گیرد و پس ازعبور از غرب شهر رامیان ، در حوالی روستای خیوه چی به رودخانه خرما رود می پیوندد ورود خانه قره سو تشکیل می شود که این رود خانه در حوالی روستای حبیب ایشان بهگرگانرود متصل می شود . آورد سالانه آب رود خانه قوری چای 41 میلیون متر مکعب است . مطالعات اولیه امکان احداث سد بر روی این رود خانه در حال انجام است
 
10-سیاه جوی (شیر آباد ): این رودخانه از ارتفاعات خاک سا در  جنوب خان ببینسرچشمه می گیرد و پس از عبور از شرق شهر خان ببین ، در حوالی روستای اوبه محمد بهرودخانه قره سومی پیوندد .رود خانه قره سو در حوالی روستای حبیب ایشان به گرگانرودمتصل می شود . آبشار معروف شیر آباد در سر چشمه های این رود خانه قرار دارد . آوردسالانه آب رود خانه سیاه جوی 22 میلیون متر مکعب است . مطالعات اولیه امکان احداثسد بر روی این رود خانه در حال انجام است .
11- زرین گل (سرخ محله ) : اینرودخانه از ارتفاعات سرخان ، میلان ، تکیانو ، آقند و کمر در جنوب علی آباد کتولسرچشمه می گیرد و پس از عبور از   حومه شرقی شهر علی آباد کتول در حوالی روستایباغه یلمه سالیان به رودخانه قره سومی پیوندد .رود خانه قره سو در حوالی روستایحبیب ایشان به گرگانرود متصل می شود . آورد سالانه آب رود خانه زرین گل 73 میلیونمتر مکعب است . تغذیه اصلی سد در دست احداث قره سو – زرین گل (کبود وال ) از اینرود خانه تعریف شده است
 12- کبود وال( قوشکرپی ) : این رودخانه از ارتفاعاتهارون در جنوب علی آباد کتول سرچشمه می گیرد و پس از عبور ازداخل شهر علی آبادکتول، در حوالی روستای باغه یلمه سالیان به رودخانه قره سومی پیوندد .رود خانه قرهسو در حوالی روستای حبیب ایشان به گرگانرود متصل می شود . آبشار معروف کبود وال دراین سرشاخه قرار گرفته است و سد قره سو – زرین گل ( کبود وال ) در دست احداث درحوضه این رود خانه می باشد . آورد سالانه آب رود خانه کبود وال 5 میلیون متر مکعباست
 . 13-محمد آباد (کفشگیری ): این رودخانه از ارتفاعات تمبران ،‌زرجو ، گندی، قرقلند ، یزدکی ، چل چلی و زرد کمر در جنوب غربی علی آباد کتول  سرچشمه می گیرد وپس از عبور از غرب شهر فاضل آباد کتول، در حوالی روستای عطا آباد به رودخانه جعفرآباد می پیوندد و سپس درحوالی روستای سقر یلقی به گرگانرود متصل می شود . آوردسالانه آب رود خانه محمد آباد 43 میلیون متر مکعب است . مطالعات اولیه امکان احداثسد بر روی این رود خانه در حال انجام است
14-جعفر آباد ( تقی آباد ) : اینرودخانه از ارتفاعات چل چلی ، لالان ‌، زیلان و زرد کمر در جنوب غربی فاضل آبادکتول  سرچشمه می گیرد و پس از عبور از غرب روستای تقی آباد ،در حوالی روستای میرمحله به رودخانه قرن آباد می پیوندد و سپس درحوالی روستای سقر یلقی به گرگانرودمتصل می شود . آورد سالانه آب رود خانه جعفر آباد 12 میلیون متر مکعب است
15- قرن آباد (امام زاده ) : این رودخانه آخرین سر شاخ حوضه آبریز گرگانروداست . سر چشمه این رود خانه ارتفاعات لاله بند ، النگ و قاسم مرگ در جنوب شرقی شهر  سرخنکلاته می باشد . این رودخانه پس از عبور از شرق شهر سرخنکلاته ،در حوالی روستایمیر محله به رودخانه جعفر آباد می پیوندد و سپس درحوالی روستای سقر یلقی بهگرگانرود متصل می شود . آورد سالانه آب رود خانه جعفر آباد 4 میلیون متر مکعب استسایر سرشاخه ها ، زهاب ها و مسیل های کوچک : این گونه سرشاخه ها در سرتاسرحوضه آبریز گرگانرود گسترش دارند و به صورت چشمه ها ، سیلاب های فصلی و زهاب هاجریان دارند و در مجموع آورد سالانه آب حدود 108 میلیون متر مکعب دارند .
 
 
 حوزه آبریز قره سو:
 1- گرمابدشت (توسکاستان ) : اینرود خانه از ارتفاعات چل چلی ؛ چلبه ؛ چله خانه ؛ پیر گرده کوه ؛ النگ و کل چال درجنوب شرقی گرگان سرچشمه گرفته وپس از الحاق به رود خانه نومل در حوالی روستای نصرآباد ؛ در حدود روستای شور حیات به رودخانه قره سو متصل می شود . آورد سالانه رودخانه گرمابدشت 16 میلیون متر مکعب است .آب این رود خانه با احداث سدانحرافی بهسدمخزنی نومل (کوثر ) وارد شده وبه همراه آب رودخانه نومل اراضی پایاب این سد راآبیاری می کند .
2-نومل :رود خانه نومل از ارتفاعات زارمینجه در جنوب شرقیگرگان سرچشمه گرفته وپس از الحاق به رود خانه گرمابدشت در حوالی روستای نصر آباد ؛در حدود روستای شور حیات به رودخانه قره سو متصل می شود . آورد سالانه این رود خانه 2 میلیون متر مکعب است .آب این رود خانه به سد مخزنی نومل (کوثر ) وارد شده وبههمراه آب رودخانه گرمابدشت اراضی پایاب این سد را آبیاری می کند .3
3- باغ گلبن : این رودخانه از ارتفاعات باغ گلبن در جنوب شرقی گرگان سرچشمه گرفته وپس از الحاق بهرود خانه های گرمابدشت و نومل ؛ در حدود روستای شور حیات به رودخانه قره سو متصل میشود . آورد سالانه رودخانه باغ گلبن5/2 میلیون متر مکعب است
4-زیارت (ناهار خوران ) (خاصه رود ) : رودخانه زیارت  از ارتفاعات بالا چال ؛ زرشک کوه ؛ سفیداب  وناهار خوران  در جنوب  گرگان سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهرگرگان درحدودروستایحاجی قره به رودخانه قره سوملحق می شود . آورد سالانه آب  این رود خانه15میلیون مترمکعب است .
 5-طول چشمه ( النگ دره ) : این رود خانه از ارتفاعات سفیداب و النگدره در جنوب  گرگان سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر گرگان و الحاق به رودخانهانجیراب ؛  در حدود روستای  اسلام تپه به رودخانه قره سومی پیوندد . آورد سالانه  رود خانه طول چشمه 5/2میلیون متر مکعب است
 6- توشن :  رود خانه کوچک توشن ازارتفاعات جنوب گرگان سرچشمه گرفته و پس از عبور از غرب شهر گرگان و الحاق بهرودخانه های طول چشمه و انجیراب ؛ در حوالی روستای اسلام تپه به رود خانه قره سوملحق می شود . آورد سالانه آب این رود خانه 1 میلیون متر مکعب است .
7- انجیراب :این رودخانه  از ارتفاعات جوز بند در جنوب  گرگان سرچشمه گرفته و پس از عبورازغرب شهر گرگان و اتصال به رود خانه طول چشمه  ؛   در حدود روستای اسلام تپه بهرودخانه قره سو متصل می شود آورد سالانه  رود خانه انجیراب 5میلیون متر مکعب است
8- شصت کلا:رود خانه شصت کلاته از ارتفاعات قل بلاغ ؛ جهان نما و چلستاندر جنوب غربی  گرگان سرچشمه گرفته و پس از عبور از حوالی روستای  یساقی ؛ در حدود  روستای  قره تپه  به  رودخانه  قره سوملحق می شود . آورد سالانه این رود خانه  19میلیون متر مکعب است . مطالعات اولیه احداث سد  بر روی این رود خانه در حال انجاماست
 9- کفشگیری : این رود خانه از ارتفاعات چکل سر در جنوب غربی گرگان سر چشمهگرفته و پس از الحاق به رود خانه شصت کلاته ؛ در حدود روستای قره تپه به رودخانهقره سوملحق می شود . آورد سالانه    رود خانه  9میلیون متر مکعب است
10- نوچمن : رود خانه نوچمن از ارتفاعات چکل سر در جنوب غربی گرگان سر چشمه گرفته و پس ازالحاق به رود خانه شصت کلاته ؛ در حدود روستای قره تپه به رودخانه قره سوملحق میشود . آورد سالانه این رود خانه 3میلیون متر مکعب است
11- شموشک :این رود خانهاز ارتفاعات چکل سر در جنوب غربی  گرگان سرچشمه گرفته و در حوالی روستای صفر حاجیبه رود خانه قره سو می پیوندد . آورد سالانه آب  رود خانه شموشک 2میلیون متر مکعباست
12- نامن :رود خانه نامن از ارتفاعات نامن در جنوب شرقی کردکوی سر چشمهگرفته وپس از اتصال به رود خانه شموشک؛ در حوالی روستای صفر حاجی به رود خانه قرهسو می پیوندد . آورد سالانه آب  این    رود خانه 2میلیون متر مکعب است
3- ایلور :این رود خانه از ارتفاعات جنوب ایلوار در شرق کردکوی سرچشمهگرفته و پس از الحاق به رودخانه میاندره؛ در حوالی روستای صفر حاجی به رود خانه قرهسو می پیوندد . آورد سالانه آب  رود خانه ایلوار2میلیون متر مکعب است
14- میاندره :رود خانه میاندره از ارتفاعات ماس لنگه در در جنوب شرقی کردکویسر چشمه گرفته ودر حوالی روستای زابلی محله به قره سو متصل می شود .آورد سالانه آباین رودخانه  5/4 میلیون متر مکعب است
15- بالاجاده :این رود خانه  ازارتفاعات سوز دار در جنوب شرقی کردکوی سرچشمه گرفته و پس از عبور از حومه شرقی شهرکردکوی ؛ در غرب روستای زابلی محله به رودخانه قره سو ملحق می شود . آورد سالانهآب  رود خانه بالاجاده 3 میلیون متر مکعب است
16- پلنگ کرس :  رودخانه  پلنگکرس از ارتفاعات جنوب شرقی کردکوی سرچشمه گرفته و پس از الحاق به رودخانه غاز محله؛ در حوالی روستای نیاز آباد به رود خانه قره سو می پیوندد . آورد سالانه آب  اینرود خانه 2 میلیون متر مکعب است
17- غاز محله :این رودخانه از ارتفاعات درازنو در جنوب کردکوی سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهر کردکوی ؛ در حوالی روستای نیازآباد به رود خانه قره سو می پیوندد . آورد سالانه آب رود خانه غاز محله5 میلیون مترمکعب است
 18-زوار دشت (سالیکنده ) : رود خانه زواردشت از ارتفاعات چهارکوه درجنوب غربی کردکوی سرچشمه گرفته و در حوالی روستای قره سو به رودخانه قره سو متصل میشود . آورد سالانه آب این رود خانه5/4میلیون متر مکعب است .
رودخانه اترک با طولی حدود ۵۸۰ کیلومتر را می توان از لحاظ طبیعی و جغرافیای سیاسی به سه بخش زیر تقسیم بندی نمود. بطوریکه رودخانه‌های کال ایمانی، اینچه، گرماب، خرتوت، سومبار، چندیر، نارلی آجی سو، قره یتیم، کال قره حجن(قره قچان)، کلوقرب(کوله قورپ)، نحیب(نجف)، آق بند و ماسن مهمترین رودخانه‌های تغذیه کننده اترک می باشند.تقسیم بندی کلی رودخانه اترک به صورت زیر می باشد:
اترک داخلی:
رودخانه اترک داخلی به عنوان یکی از طویل‌ترین رودخانه‌های ایران، از ارتفاعات نزدیک قوچان ازکوه‌های البرزسرچشمه گرفته که پس از مشروب نمودن دشت‌های قوچان، شیروان و بجنورد و ملحق شدن چند شاخه مهم به آن از منطقه رضاآبد می گذرد. اترک بالایی که مساحتی حدود ۶۲۱۳ کیلومتر مربع را شامل می‌شود و از منطقه رضاآبد تاقازانقایه را اترک میانی می نامند که مساحت حوزه در این قسمت حدود ۱۶۴۱۶ کیلومتر مربع می باشد. این رودخانه پس از گذشتن از قازانقایه تا دشت‌های ساحلی دریای خزر به نام اترک سفلی معروف است که مساحت حوزه این قسمت حدود ۸۵۹۷ کیلومتر می باشد، که درچات نیز رودخانه سومبار ترکمنستان به آن می پیوندد. این رودخانه پس از عبور از بخش اینچه برون بعلت شیب کم زمین، در دشت پخش می‌شود که نتیجه آن تشکیل دریاچه هایی نظیر آلاگل، آلماگل و تنگلی بوده که نهایتا در خلیج حسنقلی(درصورت طغیان) به دریای خزر ملحق می شود.
اترک خارجی (رودخانه سومبار ترکمنستان):  
 سومبار: رود شوری است که از ارتفاعات کوپت داغ در ترکمنستان سرچشمه گرفته و از سه شاخه ترکان و چندر و سمبار تشکیل شده است. در نزدیکی چات به اترک می‌پیوندد.
اترک مشترک: رودخانه اترک مشترک از ایستگاه هیدرومتری چات در مرز ایران و ترکمنستان شروع شده و به دریای خزر ختم می شود؛ آب این رودخانه بعد از عبور از بخش اینچه برون و تنگلی، در حوالی پاسگاه پل توسط سیستم تقسیم آب در دزبل، سهم آب دو کشور مجزا می‌شود که سهم آب ایران توسط کانال به دریاچه آلاگل و سپس به دریا می ریزد. این رودخانه ها همگی دائمی در نظر گرفته می شوند هر چند که در طول سال دوره های کم آبی و پرآبی را می گذرانند .ضمناً رودهای اصلی استان همگی از شرق به غرب استان جریان داشته و همگی به دریای خزر می ریزند در خصوص رودخانه های فصلی آمار یا فهرستی در دست نیست فقط در شمال شرقی استان تعدادی مسیل وجود دارد که در زمان بارانهای شدید دارای آب گردیده و به رودخانة اترک می ریزند
 
 
-وضعیت کشت دیم و آبی استان:
با توجه به زمینهای حاصلخیز و وجود آب فراوان خصوصاً در کوهپایه های البرز ، استان گلستان وضعیت مطلوبی از نظر کشاورزی داشته و همواره محور توسعه در این استان کشاورزی در نظر گفته شده است .جدول زیر وضعیت کشت دیم وآبی را به تفکیک نوع محصول در استان نشان می دهد
 
- تالاب های موجود در استان و ویژگیهای آنها
الف ) تالاب های بین المللی آلاگل ، آجی گل و آلما گل :
ــ زیستگاه بسیاری از گونه های حیات وحش بخصوص پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی .
ــ نقش آنها در تثبیت میکروکلیمای منطقه
ــ ارزش اقتصادی آنها از لحاظ صید پرندگان و ماهی
ــ نقش آنها در حفظ تنوع زیستی و ارزش علمی و آموزشی آنها
ــ‌اهمیت اکوتوریستی تالابهای مذکور
ــ نقش مصرف آب در اراضی کشاورزی ، پرورش آبزیان
ــ بعنوان سایت بین المللی کنوانسیون رامسز.
ب ) تالاب گمیشان :
1ـ نقش اکولوژیک تالاب در چرخه زندگی ماهیان .
2ـ بعنوان زیستگاه مناسب برای پرندگان بومی و مهاجر زمستان گذران .
3ـ محل امنی برای زیست گونه های پرنده در معرض خطر انقراض و حمایت شده
4ـ ارزش اقتصادی از لحاظ صید پرندگان و ماهی ها
5ـ ارزش آموزشی ، مطالعاتی و اکوتوریسم برای علاقمندان .
6ـ بعنوان سایت بین المللی کنوانسیون رامسر .
ج ) تالاب بی بی شیروان :
1ـ مأمن بسیاری از پرندگان مهاجر آبزی
2ـ ارزش اقتصادی از لحاظ برداشت نی و بابت حصیر
3ـ ارزش اقتصادی از لحاظ پرورش آبزیان و کشاورزی
4ـ ارزش گردشگری
د ) تالاب اینچه :
1ـ وجود پدیده گل فشان در اطراف تالاب
2ـ محل زیست پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی
3ـ ارزش توریستی منطقه
4ـ   دارای    ارزش زیستی برای گونه آرتیمیا
5ـ ارزش اقتصادی برای استحصال ید
6ـ ارزش گردشگری
هـ ) تالاب دانشمند :
1ـ محل زیست بسیاری از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی
2ـ پرورش ماهی و کشاورزی
و ) تالاب صوفیکم :
1ـ محل زیست پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی
2ـ محل جوجه آوری بسیاری از پرندگان کنار آبزی
3ـ ارزش گردشگری
مأخذ بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
 وضعیت مطلوب تالاب های استان
- تالاب های بین المللی استان نقش بیشتری را در امر طبیعت گردی دراستان بر عهده خواهند داشت .
-  تالاب های بین المللی استان با انجام طرح ها و پروژه های حمایتی و حفاظتی بهتر بعنوان زیستگاه مناسب برای پرندگان بومی و مهاجر زمستان گذران محسوب خواهند شد
- تالاب های بین المللی استان با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیای خاص خود نقش بیشتری را در ارزش گزاری  اقتصادی از لحاظ پرورش آبزیان و  رونق کشاورزی در استان خواهد داشت  
 
 
- حقابه تالاب ها :
به استناد تفاهم نامه مورخ 17/7/1379 اداره کل حفاظت محیط زیست و امور آب منطقه ای استان گلستان و تمدید آن طی پنج سال اخیر و مکاتبات جدید مقرر شده حقابه محیط زیستی تالاب های بین المللی آلاگل ، آلما گل و آجی گل لحاظ و در صورت صلاحید افزایش یابد .
- دشت های ممنوعه استان از نظر بهره برداری از منابع آبی جدید ، سطح آنها نسبت آنها به کل دشت های استان
 
در سطح استان هشت منطقه ممنوعه بصورت مجزا و پراکنده وجود دارد که مساحت کل آنها حدود 571کیلومتر مربع است و حدود 5/11 درصد از آبخوانهای آبرفتی و 8/2 درصد از کل استان را شامل میشود.
وضعیت مطلوب منابع آب استان:  
- سدهایی با امکانات و شرایط مناسب جهت کنترل سیلاب ها ، مصارف کشاورزی و به منظور آبگیری از جریانهای به هنگام رودخانه ها ، آبگیری تالاب ها و دریاچه ها ی منطقه و تأمین آب زراعی و واحدهای پرورش ماهی در نوار مرزی استان احداث خواهدشد .
- آبرسانی به شهرهای استان (کردکوی،بندر ترکمن،گمیشان ،نگین شهر ، آزاد شهر و روستاهای مسیر صورت گیرد
- حجم آب قابل بهره برداری از منابع ابی سطحی و زیر زمینی استان با اعمال سیاست هایی مناسب از نظر مقدار و نسبت منابع ابی زیر زمینی و سطحی کاهش می یابد .
- سرانه مقدار آب مصرفی در کشاورزی ، شرب و بهداشت و خدمات با اعمال آموزش و فرهنگ سازی و سیاست های کاهشی به حداقل ممکن خواهد رسید .
 - با توجه به زمینهای حاصلخیز و وجود آب فراوان خصوصاً در کوهپایه های البرز ، استان گلستان وضعیت مطلوبی از نظر کشاورزی خواهد داشت و همواره محور توسعه در این استان کشاورزی در نظر گرفته خواهد شد.
- ـتالاب های استان به واسطه زیستگاه بسیاری از گونه های حیات وحش بخصوص پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی ، نقش آنها در تثبیت میکروکلیمای منطقه ، ارزش اقتصادی آنها از لحاظ صید پرندگان و ماهی ـ نقش آنها در حفظ تنوع زیستی و ارزش علمی و آموزشی آنها ـ‌اهمیت اکوتوریستی تالابهای مذکورـ نقش مصرف آب در اراضی کشاورزی ، پرورش به عنوان یکی از منابع اقتصادی و فرهنگی استان به شمار خواهد آمد .
2-2-4-وضعیت خاک استان
وضعیت خاک استان در رابطه با شیب و توپوگرافی زمین- جنس و نوع خاک ( شور و غیره )و آب و بحث بیاربان زدایی :
مقدار کود شیمیایی مصرف شده در استان         « 145238 تن در سال 1388»
- مقدار سموم مصرف شده در استان با ذکر نام   «     775/ 236619 تن در سال 1388 »
اراضی استان به شش تیپ اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :
کوه ها : در استان گلستان شامل چهار واحد اصلی می شوند :
کوه های نسبتاً مرتفع با قلل مدور و متشکل از سنگهای آهکی- ماسه ای و شیل .
پوشش خاکی کم عمق یکنواخت و بیرون زدگیهای سنگی کمOSOLSLITHIC LEPTOSOLS- CALCARIC REG ارتفاع 2000 تا 2600 متر از سطح دریا شیب 60 تا 90 درصد .
آب و هوای نیمه مرطوب سرد :
گسترش : ارتفاعات جنوب در شرق استان
ــ کوههای جنگلی کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع از سلسله جبال البرز با قلل مدور و بعضاً متشکل از سنگهای ماسه ای و رسی وکنگلومرا و آهکی .
خاکهای نیمه عمیق اسیدی با بافت سنگین                          DYSTRIC CAMBISOLS
ارتفاع حداکثر 900 متر از سطح دریا شیب 30 تا 60درصد    HAPLIC KASTANOZEMS
آب و هوای نیمه مرطوب سرد :
گسترش : جنوب رامیان و شرق استان اطراف قره قاچ و جنوب نادلی داغ
کوههای کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع بریده بریده و فرسایش یافته متشکل از مارنهای گچی- نمکی و ماسه ای خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق اسیدی با بافت سنگین که بر روی مارنهای نمکی و گچی قرار گرفته  GYPSTC REGOSOLS ارتفاع 1000 تا 2600 متر از سطح دریا شیب 40 تا 70 درصد .
آب و هوای خشک و سرد :
گسترش : فقط در شمال شرق استان
کوههای جنگلی مرتفع از سلسله جبال البرز با قلل مدور و دره های بسیار عمیق متشکل از سنگهای آهکی-ماسه ای- شیل و شیست .
خاکهای نیمه عمیق تا عمیق یکنواخت با بافت سنگین و عموماً دارای تکامل پروفیل .
HAPLTC AND CALCIC KASTANOZEMS
DYSTRIC CAMBISOLS CAMBIC PODZOLS
ارتفاع 500 تا 2700 متر از سطح دریا شیب 50 تا 100 درصد
آب و هوای نیمه مرطوب سرد
گسترش : جنوب استان
- تپه ها : در استان گلستان شامل چهار واحد اصلی می شوند .
ــ تپه های کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع با قلل مدور و مسطح متشکل از سنگهای آهکی و ماسه ای .
خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگین بر روی مواد آهکی و سنگریزه CALCARIC REGOSPLS ارتفاع 1300 تا 2200 متر از سطح دریا تا شیب 20 تا 40 درصد .
آب و هوای خشک و سرد :
گسترش :
شرق استان اطراف گلیداغ ، قرناوه و حاجی بیک بالا .
ــ تپه های کم ارتفاع باقلل تیز و بعضاً مدور متشکل از سنگهای آهکی نسبتاً متحجر .
عموماً دارای خاک کم عمق سنگریزه دار با بافت متوسط تا سنگین CALCARIC REGOSOLS ارتفاع 1000 تا 1450 متر و شیب 40 تا 45 درصد
گسترش اطراف تالابهای بین المللی آلاگل و آجی گل
ــ تپه های کم ارتفاع فرسایش یافته و بریده بریده متشکل از مارنهای گچی- آهکی و تشکیلات لس . پوشش خاکی نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین که بر روی مواد گچی- آهکی و لس قرار گرفته .
                CALCARTC REGOSOLS ( GYPSI FEREOUSMARLS)
ارتفاع 300 تا 800 متر از سطح دریا شیب 15 تا 30 درصد
آب و هوای نیمه خشک و سرد :
گسترش : محدوده های وسیعی از شمال شرق استان .
ــ تپه های کم ارتفاع با قلل مدور و مسطح متشکل از تشکیلات کنگلومرا- ماسه سنگ و تشکیلات لس
 پوشش خاکی نیمه عمیق تا عمیق با بافت سنگین ارتفاع 100تا 400مترازسطح دریا شیب 20تا30درصد                 HAPLIC KASTANDZEMS  
زمستان های بسیارسرد:
کوه پایه های جنوب استان
ــ فلات ها وتراس های فوقانی
دراستان گلستان شامل سه واحد اصلی می شوند:
-تراس های بالایی وفلات های پستی وبلندی دارکه ازتشکیلات موادآهکی دارولس به وجود آمده است
پوشش خاکی عمیق با بافت سنگین وتجمع آهکی ارتفاع 150 تا 400 متر از سطح دریا                                                   CALCARTC REGOSOLS
شیب عمومی 5 تا 8 درصد و شیب جانبی حدود 25 تا 30 درصد
زمستان های ملایم :
در بعضی قسمتها شوری متوسط .
گسترش : محدوده های کوچکی در شرق استان و محدوده وسیعی از چات تا داشلی برون .
فلاتها و واریزه های بادبزنی شکل قدیمی با مقدار کم تا متوسط پستی و بلندی که بر روی سنگ و سنگریزه قرار گرفته .خاکهای کم عمق سنگریزه دار و بدون تکامل پروفیلی                   CALCARTC REGOSOLS
شیب عمومی 2 تا 3 درصد شیب جانبی 10 تا 15 درصد .
زمستان های ملایم .
گسترش : محدوده های کوچکی در جنوب و جنوب شرق استان .
ــ فلاتهای فرسایش یافته و بریده بریده متشکل از مواد مارنی و لس .
پوشش خاکی عمیق متشکل از مواد لس و مارنی و آهکی بدون تکامل پروفیلی   CALCARTC REGOSOLS
شیب عمومی 8 تا 10 درصد و شیب جانبی 30 تا 35 درصد
گسترش : محدوده ای در شمال شرق استان در جنوب هوتن تا نزدیکی چات
-دشت ها
ــ دشتهای دامنه با شیب ملایم ، مقدار بسیار کمی پستی و بلندی با پوشش خاکی عمیق
خاکهای عمیق با بافت خیلی سنگین تا سنگین و تکامل پروفیلی CALCARIC AND EutRic C MBISOLارتفاع 20 تا 50 متر از سطح دریا شیب 1 تا 2 درصد .
زمستان های ملایم :
گسترش : محدوده ای از شرق کردکوی تا گلوگاه .
ــ دشتهای دامنه ای با آبرفتهای نسبتاً مسطح .
خاکهای عمیق رسی و رسی لومی و در قسمت آبرفتها خاکهای رسی شنی لوم دارCALCIC KASTANOZEMSCHROMIC LUVISOLS- EUTRIC COMBISOLS- CALCARIC FLUVISOLS
ارتفاع 20 تا 150 متر از سطح دریا شیب ملایم و منظم حدود 2 تا 3 درصد .
زمستان های ملایم :
گسترش : محدوده ای از کلاله تا شرق کردکوی
ــ دشتهای دامته ای همراه با آبرفتها بادبزنی شکل .
خاکهای عمیق با بافت خیلی سنگین تا سنگین و خاکهای برنجزار با بافت سنگین
DYSTRIC CAMBISOLS- GleyIC CAMBISOLS- HUMIC CAMBICOLS
ارتفاع 10 تا 60 متر از سطح دریا با شیب منظم و ملایم حداکثر 1 درصد .
زمستان های ملایم :
گسترش : محدوده ای از شمال خان ببین تا شمال گرگان .
ــ دشتهای دامنه ای رسوبی و ردخانه ای در استان گلستان شامل چهار واحد اصلی می شوند .
دشتهای رسوبی رودخانه ای نسبتاً مسطح و بلندی بسیار کم .
خاکهای عمیق با بافت متوسط تا سنگین عموماً بدون تکامل پروفیلی CALCARIC FLUVISOLS CALCARIC CAMBISOLS
ارتفاع حدود 20 متر از سطح دریا و شیب کمتر از 1 درصد .
زمستان های ملایم :
گسترش : در شمال شرق استان از محل ورود رود اترک به استان تا محل تلاقی رود اترک و مرز کشور ترکمنستان .
ــ دشتهای رسوبی اکثراً مسطح و با شیب منظم و ملایم .HAPLIC SOLONCHAKS  
                                                             GLEYIC SOLONCHAKS
ارتفاع تا 80 متر از سطح دریا و شیب عمومی کمتر از یک درصد .
زمستان های ملایم :
گسترش : نواحی مرکزی استان از گنبد تا خواجه نفس در اطراف رودخانه گرگانرود
ــ دشتهای رسوبی با پستی و بلندی و ناهمواری نسبتاً زیاد .
خاکهای عمیق با بافت متوسط تا سنگین و شوری کم تا متوسط .      CALCARIC FLUVISOLS
                                        (souine Plase)HAPLICSOLONCHAKS
ارتفاع 30 تا 100 متر از سطح دریا و شیب 2 تا 3 درد .
زمستان های ملایم تا کمی خشک :
ــ دشتهای آبرفتی رودخانه ای منطقه چات که از رسوبات رودخانه ای اترک بوجود آمده و با بریدگی و پستی و بلندی نسبتاً زیاد .
خاکهای عمیق با بافت سبک تا متوسط و شوری زیاد تا بسیار زیاد HAPLICSOLONCHAKS
ارتفاع حداکثر 100 متر از سطح دریا شیب 1 تا 2 درصد .
رمستان های بسیار ملایم ( حدود 8 ماه از سال خشک است ) .
گسترش : محدوده ای در شمال شرقی استان اطراف هوتن و چات .
 اراضی پست و شور که در استان گلستان شامل سه واحد اصلی می شوند
ــ اراضی پست ساحلی تقریباً مسطح تا کمی مقعر همراه با شن های ساحلی .
خاکهای عمیق با بافت سبک تا متوسط با مقدار زیادی شوری         HAPLICSOLONCHAKS
CALCARIC ARENOSOLS (SALINE PLASE)
ارتفاع 15 تا 25 متر از سطح دریا .
 
زمستان های ملایم :
گسترش : در غرب استات ساحل تالاب گمیشان
ــ اراضی پست و گود ممتد قره سو و اراضی پست ساحلی تقریباً مسطح و در عضی قسمتها مقدار کمیناهمواری خاکهای عمیق با بافت متوسط تا سنگین و شوری متوسط تا بسیار زیاد
EUTRIC AND MOLLTC GLEYSOLS GLEYIC SOLINCHAKS
ارتفاع 10 تا 25 متر از سطح دریا و شیب 0 تا 5/0 درصد .
زمستان های ملایم :
گسترش : محدوده ای در شمال گرگان تا بندرترکمن .
ــ اراضی پست ساحلی حوزه رودخانه اترک و اراضی طشتکی و میاندره ای دشتهای سیلابی تقریباً مسطح. خاکهای عمیق با بافت متوسط تا سنگین همراه با مقدار زیادی شوری و آب زیرزمینی بسیار شور
GLEYIC SOLINCHAKS
Molltc glysolos
Saltc fluvisols
ارتفاع 15 تا 25 متر از سطح دریا و شیب حداکثر 5/0 درصد .
زمستان های ملایم :
گسترش : محدودة وسیعی در شمال استان ازشمال غربی گنبد تا گمیشات .
ــ در خصوص بحث بیابان زدایی بطور مختصر می توان گفت که خاکهای شمال گرگانرود در رده
خاکهای شور قرار داشته که بازمانده زمین شناسی خزر قدیم وپسروی محیط دریایی شور و لب شور می باشد .بدیهیست که با حاکمیت شرایط خشک و نیمه خشک حاکم بر اراضی شمالی استان و ناهمگونی دوره های ترسالی و خشکسالی مدیریت بیابان زدائی در این نواحی ضروری و مورد نیاز خواهد بود .
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
وضعیت  مطلوب  خاک استان
مقدار کود شیمیایی وسموم  مصرفی در استان با اعمال سیاست های جایگزینی به حداقل خواهد رسید .
- با توجه با حاصلخیزی خاک استان راهکارهای لازم جهت استفاده از کیفیت مطلوب خاک دراستان اعمال خواهد شد .
با توجه به سیل خیز بودن استان اعمال سیاست ها لازم از قبیل کاشت درختان متناسب منطقه در بالادست جهت جلوگیری از فرسایش خاک صورت خواهد گرفت
 توع زیستی
1-3-2-4-پوشش گیاهی
- تعداد گونه ، جنس و خانواده گیاهی موجود در استان و گونه های حائز اهمیت در استان
- خانواده ها ، جنس ها و گونه ها ی گیاهی عبارتند از :
نهانزادان آوندی      تعداد خانواده : 8                        تعداد جنس : 14             تعداد گونه: 20
بازدانگان               تعداد خانواده : 3                        تعداد جنس : 5               تعداد گونه : 11
دولپه ایها               تعداد خانواده : 93          تعداد جنس :495            تعداد گونه:1351
تک لپه ایها                    تعداد خانواده:14                        تعداد جنس : 164           تعداد گونه : 322
و در مجموع : تعداد خانواده ها     118 خانواده ( 76 درصد خانواده های گیاهی ایران )
 تعداد جنس                   678 جنس ( 5/56 درصد جنس های گیاهی ایران )
تعداد گونه         1704 گونه ( 3/24 درصد گونه های گیاهی ایران )
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
-تعداد گونه داروئی و جنس و خانواده مربوطه موجود در استان
نهانزادان آوندی                  تعداد خانواده : 8                        تعداد جنس :11 تعداد گونه : 14
بازدانگان                           تعداد خانواده:5              تعداد جنس :3                تعداد گونه : 9
تک لپه ایها                                    تعداد خانواده :12                       تعداد جنس :22            تعداد گونه :29
دو لپه ایها                         تعداد خانواده:74                        تعداد جنس:252     تعدادگونه :359
کل گیاهان داروئی استان     تعداد خانواده : 99          تعداد جنس :288            تعداد گونه :411
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
 
-گونه های حائز اهمیت و گونه های بومی (آندمیک ) استان با ذکر نام گونه ، جنس و خانواده و مشخص نمودن پراکنش این گونه ها:
ذخائر ژنتیکی : در استان 27 گونه اندمیک (  Endemic) داریم که فقط در استان گلستان یافت
می شوند و جزء ذخائر ژنتیکی محسوب می شوند..
تعداد گونه های دارای وضعیت تهدید ( در معرض خطر انقراض ، آسیب پذیر و...)
ــ گونه های در خطر انقراض (‌EN )5گیاه از 4خانواده
ــ گونه های آسیب پذیر (  VU)16گیاه از7خانواده
ــ گونه های در خطر تهدید (  LR)107گیاه از24خانواده
نباتات زراعی ویژه استان   شامل دو بخش : زراعی و باغی می باشند
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
 
- اقدامات انجام شده در خصوص بررسی و کنترل عوامل تهدید کننده پوشش گیاهی استان با تاکیدبر گونه های در معرض تهدید استان
انجام مطالعات پژوهشی با عنوان بررسی جامعه فلورستیک در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع گمیشان و صو.فیکم ، مطالعات تفضیلی منطقه حفاظت شده جهان نما و همکاری و مشارکت در انجام پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای بررسی ذخیره آبزیان در مجموعه تالاب های بین المللی آلاگل از عمده فعالیت های پژوهشی مربوطه می باشد  
 
نباتات زراعی ویژه عبارتند از :
گندم- جو- برنج- پنبه- سیب زمینی- پیاز- گوجه فرنگی- خیار- بادمجان- باقلاسبز- سیر- - ذرت علوفه ای- ذرت خوشه ای( سورگم) –-توت فرنگی- ذرت دانه ای- آفتابگردان- سویا – کلزاو... نباتات باغی ویژه استان عبارتند از : آلو ، هلو ، شلیل ، سیب زمینی ، زیتون ، مرکبات و 000
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
- تعداد و سطح نواحی جنگلی موجود در استان ، جنگل های طبیعی و دست کاشت نسبت آنها به کل جنگل های کشور  
از مرز استان مازندران و گلستان در حوالی شرق شهرستان گلوگاه ( روستای کهنه کلباد ) شروع و تا شرق استان از یک طرف به تونل موجود در پارک ملی گلستان و از طرف دیگر تا گلیداغ و جنگلهای پراکنده قازانقایه مراوه تپه ادامه دارد .
قسمت عمده جنگلهای متراکم استان در نیمرخ شمالی رشته کوه البرز در جنوب استان قرار گرفته و در نیمرخ جنوبی البرز نیز جنگلهای پراکنده با گونه های ارس و بلوط و ممرز مشاهده می‌گردد .
در بخشی از شمال شرقی استان واقع در مراوه تپه جنگلهای پراکنده پسته وحشی معروف به جنگلهای قازانقایه دیده می شود .
این جنگل ها از گلوگاه در غرب تا گلیداغ در شرق منطقه در دامنه شمالی رشته کوه البرز و به طول تقریبی 260 کیلومتر پراکنده است .
 
ـ سطح جنگل های طبیعی :
جنگلهای هیرکانی                                                              800/397هکتار
جنگل های ایرانی و تورانی                                                  180000 هکتار
ــ سطح جنگل های دست کاشت :
جنگل های دست کاشت                                                     54000 هکتار
- رویشگاه های جنگلی و نسبت آنها به کل جنگل های کشور و وضعیت عمومی آنها
ــ مساحت رویشگاه های جنگلی استان                                                       650000 هکتار
ــ نسبت رویشگاه های جنگلی استان به کل کشور                                      
373 0/0 = 12100000 :    451800= 54000 + 800/397 هکتار
ــ درصد جنگل های استان نسبت به کل کشور 733/3 درصد می باشد .
ــ وضعیت عمومی جنگل ها از نظر میزان تراکم و روند تغییر سطح جنگل ها حتی المقدر طی 30 سال گذشته :
وضعیت عمومی جنگل های هیرکانی در حاشیه روستاها فقیر ودر میان بند غنی و در ارتفاعات متوسط می باشد . بطور کلی در غرب استان بهتر از شرق استان است .
1-2-2-4-3 :  گونه ها و نوع آنها
درخت ممرز                                                                     40 درصد
درخت راش                                                                       25 درصد
درخت بلوط                                                                       20 درصد
سایر گونه ها (1)                                                                10 درصد
سایر گونه ها (2)                                                                5 درصد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سایر گونه ها ( 1) شامل : انجیلی- توسکا- افرا- نمدار- ملچ- ون- آلوکک- بارانک .
سایر گونه ها (2) شامل : خرمندی- لرگ- اوجا- داغداغان- سرخدار- سرو نوش .
- سوخت از منابع جنگلی مورد استفاده در استان  
به علت عبور خط لوله گاز از استان ، اکثر شهرهای بزرگ و کوچک و بعضی از روستاهای استان به منابع گاز طبیعی دسترسی پیدا نموده اند و مقرر شد تمامی روستاهای حاشیه جنگل که در فاصله پنج کیلومتری خط لوله گاز قرار دارند در اولویت اول و روستاهای حاشیه جنگل که در فاصله ده کیلومتری خط لوله گاز قرار گرفته اند در اولویت دوم به استفاده از گاز طبیعی تجهیز شوند .( مصوبات جلسات طرح صیانت از جنگلهای استان 1382) .
با توجه به اینکه آمار دقیقی از مصرف منابع جنگلی برای مصارف سوخت روستاهای داخل و حاشیه جنگل وجود ندارد از نظرات کارشناسان ارشد و خبره منابع طبیعی استان استفاده و اعتقاد بر این است که حدود 50 درصد از مصارف سوختی خانوارهای روستاهای داخل و حاشیه جنگل از منابع جنگلی تأمین گردیده و بقیه از سایر منابع مثل گاز ، نفت و گازوئیل برای مصارف سوختی استفاده می نمایند که با این نظر کارشناسی سوخت از منابع جنگلی مورد استفاده برای هر خانوار ذیربط مقدار پنج استر و بشرح ذیل محاسبه می گردد :
تعداد کل روستاهای داخل و حاشیه جنگل                                       251روستا
تعداد روستاهای داخل و حاشیه جنگل دارای گاز طبیعی                                 154 روستا
تعداد روستاهای داخل و حاشیه جنگل فاقد گاز طبیعی                             97 روستا
متوسط خانوار هر روستا                                                                    150 خانوار                
حداقل مصرف هر خانوار از منابع جنگلی در سال                                5 استر در سال
تخمین حداقل مصرف سوخت از منابع جنگلی توسط روستانشینان                         750 استر در سال
تخمین حداقل مصرف سوخت از منابع جنگلی توسط روستانشینان     525 متر مکعب در سال
لازم به ذکر است که طبق آمار اداره کل منابع طبیعی استان گلستان علاوه بر مصرف بالا مقدار 121616 متر مکعب هیزم و مقدار 804 متر مکعب ذغال سالانه ساز جنگلهای استان خارج شده است .
-       نام ، تعداد و سطح جنگل های حفاظت شده استان
ــ جنگل های تحت حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان :
ــ ذخیره گاه جنگلی سرخدار استان
ــ افرا تخته علی آباد                                                            200 هکتار
ــ پونه آرام علی آباد           200هکتار
ــ ذخیره گاه جنگلی شمشاد بندرگز                         385 هکتار
ــ ذخیره گاه جنگلی زربین رامیان                            520هکتار
ــ ذخیره گاه جنگلی زربین علی آباد                                     115 هکتار
ــ ذخیره گاه جنگلی سرونوش محمدآباد( سورکش)   195 هکتار
ــ ذخیره گاه آزاد دلند رامیان                                                200هکتار
ــ ذخیره گاه پسته قازانقایه                                                    785هکتار
ــ ذخیره گاه عناب مینودشت                                      20 هکتار
ــ ذخیره گاه داغداغان بندرگز                                   30هکتار
ــ ذخیره گاه زربین گالیکش                                      50 هکتار
ــ ذخیره گاه ارس جهاننما                                                     300 هکتار
ــ راش قزلق                                                         200 هکتار   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع         3200هکتار
 
وضعیت عمومی ذخیره گاه های جنگلی از گونه های یاد شده و بصورت خالص و توده ای یکپارچه است .
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
 
- سطح مراتع استان و نسبت آن به کل کشور:
سطح مراتع استان حدود 862825 هکتار که معادل 42% وسعت استان را تسکیل می دهد . نسبت سطح مراتع استان به مراتع کل کشور در حدود 95/0درصد می باشد. لازم به ذکر است سطح مراتع قشلاقی استان حدود 825/761 هکتار، سطح مراتع ییلاقی استان حدود 000/101 هکتار است . وضعیت مراتع استان با توجه به خشکسالیهای اخیر و فشار بیش از حد توان مراتع از طرف دام ، بیشتر مراتع موجود در استان چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ کمیت تغییرات عمده ای را پیدا کرده است . لازم به ذکر است که در حال حاضر طرحهای اصلاح و احیاء جهت استفاده بهینه از مراتع از طرف سازمان جنگلها و مراتع در استان اجرا می شود که اکثر این طرحها در مراتع قشلاقی می باشند.
-وضعیت تعادل دام و مرتع در استان ، ظرفیت مراتع ، تعداد واحد های دامی موجود با توجه به درجه بندی مراتع استان
 تعداد دام هایی که در مراتع می توانند تعلیف نمایند ودر استان بین تعداد دام موجود و ظرفیت مراتع هیچگونه تعادلی وجود ندارد- ظرفیت مجاز مراتع استان درحدود 512609 واحد دامی است در حال حاضر تعداد 1245748 واحد دامی از مراتع استان استفاده می کنند که نسبت این دو به هم 41/0 می باشد
مراتع استان از نظر کیفی به سه بخش خوب( درجه یک) ، متوسط ( درجه دو) و ضعیف ( درجه سه ) تقسیم می شوند.
تولید در هکتار این مراتع بین 100 تا 300 کیلوگرم متغیر است .
نوع مرتع
کیفیت
مساحت(ha)
متوسط تولیدkg/ha
تولید کل(تن)
درجه یک
خوب
301000
300
000/300/90
درجه دو
متوسط
161825
200
000/365/32
درجه سه
ضعیف
400000
110
000/000/44
جمع
ـــ
862825
610
000/665/166
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
 
وضعیت مطلوب پوشش گیاهی استان
- با اعمال سیاست های حفاظتی بیشتر گونه های منحصر به فرد و حمایت شده استان افزایش خواهد یافت
-  اقدامات مناسب در خصوص بررسی و کنترل عوامل تهدید کننده پوشش گیاهی استان با تاکیدبر گونه های در معرض تهدید استان صورت خواهد گرفت
- تلاش های لازم جهت بهبود   وضعیت عمومی جنگل های هیرکانی در استان انجام خواهد گرفت
- به علت عبور خط لوله گاز از استان ، اکثر شهرهای بزرگ و کوچک و بعضی از روستاهای استان به منابع گاز طبیعی دسترسی پیدا نموده اند و مقرر شد تمامی روستاهای حاشیه جنگل که در فاصله پنج کیلومتری خط لوله گاز قرار دارند در اولویت اول و روستاهای حاشیه جنگل که در فاصله ده کیلومتری خط لوله گاز قرار گرفته اند در اولویت دوم به استفاده از گاز طبیعی تجهیز شوند .
   - در سطح استان  طرحهای اصلاح و احیاء جهت استفاده بهینه از مراتع از طرف سازمان جنگلها و مراتع در استان اجرا خواهد شد
- انتظار می رود تعادل  دام هایی که در مراتع می توانند تعلیف نمایند ودر استان بین تعداد دام موجود و ظرفیت مراتع تعادل لازم صورت گیرید
 
2-3-2-4- گونه های جانوری استان
-تعداد گونه های جانوری موجود در استان به تفکیک
الف ) پستانداران استان :
در استان گلستان تاکنون 7 راسته ، 22 خانواده و 68 گونه پستاندار شناسایی شده است .
خارپشت اروپایی- خار پشت ایرانی- خار پشت گوش بلند- خشره خور کوچک- حشره خور آبزی- حشره خور دندان سفید کوچک- حشره خور دورنگ- حشره خورخانگی- حشره خور کوتوله. خفاش نعل اسبی بزرگ- خفاش جنگلی معمولی- خفاش ارس- خفاش سبیل دار- خفاش لب کوتاه-خفاش دورنگ- خفاش بال سفید- خفاش سروتین- خفاش برفکی- خفاش گوش پهن- حفاش بال بلند- خفاش گوش پیکانی- خفاش دم آزاد اروپایی.
سنجاب زمینی – اشگول- سنجابک دم موشی- سنجابک درختی- هاستر خاکستری- ول حفار افغانی- ول معمولی- جرد ایرانی- جبریل بزرگ- دوپای کوچک- خرگوشک- موش قهوه ای- موش سیاه- موش خانگی- موش ورامین- موش صحرایی- تشی- خرگوش- پایکا- فک دریای خزر. گرگ- شغال- رویاه معمولی- روباه ترکمن- خرس قهوه ای- کفتار- راسو- سمور سنگی- سمور جنگلی- شنگ- زرده بر- رودک - گربه جنگلی- گربه وحشی- گربه دشتی- سیاه گوش- یوزپلنگ- مرال- شوکا- گراز- آهو- پازن-قوچ وحشی
ب): دوزیستان و خزندگان:
در استان حدود 9 گونه دوزیست وجود داردکه:
سمندر جویباری ایرانی (اختصاصا در غار شیرآباد)- سمندر تاجدار جنوبی – وزغ معمولی- وزع سبز- وزع بیل‌پای سوری- قورباغه جنگلی- قورباغه معمولی- قورباغه قفقازی- قورباغه درختی رامیتوان نام برد .همچنین28 گونه مار در استان وجوددارد.
4 گونه لاک‌پشت: لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی- لاک‌پشک برکه‌ای خزری- لاک‌پشت آسیایی- لاک‌پشت مهمیزدارو
20 گونه سوسمارویک گونه بزمجه: بزمجه بیابانی دراستان میزید.
ج): پرندگان استان:
از 304 گونه پرنده : 102 گونه ساکن بومی استان، 97 گونه زمستان گذران – 19 گونه بطور اتفاقی در زمستان ها دیده شده است، 81 گونه برای تولیدمثل به استان مراجعت می‌کنند.
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
د)-حشرات وبندپایان:
دراستان حدود1100گونه شناسایی شده است.
معرفی گونه های جانوری خاص  ، تعداد ونام گونه های آسیب پذیر و گونه های در معرض تهدید استان
قابل به ذکر است که در استان 5 گونه گیاهی (از 4 خانواده) در معرض خطر انقراض، 106 گونه ( از 7 خانواده)آسیب پذیر و 107 گونه ( از 24 خانواده) در خطر تهدید می باشند، که اقدامات حفاظتی به منظور جلوگیری از انقراض آنها باید در دستور کار قرار گیرد.همچنین در استان 27 گونه آندمیک ( ( Endemicوجود دارد که جزء ذخائر ژنتیکی استان محسوب می شوند و 411 گونه ( 288جنس از 99 خانواده) از گیاهان داروئی نیز جزئی از غنای گیاهی استان به شمار می روند.
 
-     تعداد و نام گونه های درمعرض خطرانقراض:
گونه های در معرض خطر استان : 19 گونه به شرح زیر:
روباه ترکمنی- یوزپلنگ- ماهی چالباش- شیپ- قره برون- اوزن برون- اردک سرسفید- اردک بلوطی- پلیکان پاخاکستری- عقاب طلائی دم سفید- شاهین- بحری- هما- بالابان- میش و مرغ- هوبره- عقاب شاهی- عقاب ماهی خوار
تعداد و نام گونه های حمایت شده
 از پستانداران : پلنگ ، سیاه گوش ، کارکال، گربه جنگلی ، خرس قهوه ایی ، مرال ، شوکا ، آهو ، قوچ و میش ، روباه شنی ، فک خزری ،
از پرندگان : پلیکان سفید ، فلامینگو ، درنا ، قوی گنگ ، قوی فریاد کش ، انواع حواصیل ها ، انواع اردک های غواص ، غاز پیشنانی سفید ، غاز پا زرد ، اردک تاج دار ، اردک چشم طلایی ، اردک سر سیاه ، اردک دم دراز ، مرگوس سفید ، خروس کلی دشتی ، بوتیمار کوچک ، زنگوله بال ، دراج ، کبک دری ، قرقاول ، کاکایی دودی ، مینا ، دارکوب سبز راه راه ، پرستو ، بلبل ، ساز صورتی ، کلیه پرندگان شکاری ،نظیر عقاب ها ، قوش ها ، قرقری ها ، کرکس ها ، بوف و جغد ها ، سنقرها و سارگپه ها  ؛ بزمجه ، وارنوس ها ف لاک پشت مردابی ، افعی شاخ دار ، افعی قفقازی ،
از دوزیستان ، سمندر جویباری ، قورباغه جنگلی و مردابی و از سخت پوستان نیز انواع خرچنگ و آرتمیا
وضعیت تکثیر در اسارت گونه های جانوری استان با هدف احیاء گونه
از گذشته در پارک جنگلی قرق تعدادی مرال (گونه   حمایت شده ) در اسارت نگهداری و تکثیر شده است که به استان های متقاضی برای احیاء زیستگاه های مربوطه .
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
وضعیت بیماری های حیات وحش
بر اساس بررسی های انجام شده وگزارش های مکتوب از آزمایشگاه دامپزشکی استان تنها دو مورد ویروس آنفو لانزای فوق حاد طیور در اکوسیستم های آبی مشاهده و ثبت شده و تاکنون بیماری دیگری در حیات وحش استان مشاهده نگریده است
وضعیت مطلوب علوم جانوری ( حیات وحش )
- استان گلستان  به جهت برخورداری از اکوسیستم های متنوع کوهستانی، مناطق با پوشش های انبوه جنگلی و نواحی متعدد تالابی، یکی از مهمترین زیستگاه های شناخته شده پستانداران کشور به خصوص گونه های شاخص زیستمندان جنگلی نظیر شوکا ، مرال ، خرس قهوه ای ، پلنگ ،گونه های نواحی کوهستانی و صخره ای نظیر پازن ، قوچ و میش ، گرگ و روباه بشمار خواهد آمد.
- در استان گلستان با توجه به وضعیت موجود محیط زیست استان ، اقدامات کنترلی، نظارت، ارزیابی مناطق و سرشماری حیات وحش بر روی گونه های  شاخص خصوصاٌ پستانداران  بزرگ جثه  و پرندگان آّبزی و کنار آبزی مهاجر  صورت خواهد گرفت .
با توجه به تخریب زیستگاههای  مرال و شوکا در طی این سال ها که  منجر به جدایی زیستگاه ها و کوچک شدن قلمرو جانوران گشته است به همین منظور اقدامات حفاظتی و کنترلی بیشتر برای حفاظت این گونه با ارزش صورت خواهد گرفت .
- با توجه به اینکه سایر دستگاه دغدغه حفاظت از تنوع زیستی را نداشته و عموماً ارزش و نقش در فرایند تصمیم سازی و اجرای فعالیت های توسعه ایدر حاشیه لحاظ می نمایند  و نادیده می گیرند که این عامل در از دست رفتن کیفیت زیستگاه ها نقش دارد. فرهنگ سازی ، آموزش و تعامل بیشتر با سایر دستگاه های مرتبط از جمله منابع طبیعی و ... جهت حفاظت بهتر و بیشتر از این گونه با ارزش صورت خواهد گرفت
- با برنامه ریزی و استفاده مناسبت تر از امکانات موجود شکار و صید گسترده و غیر مجاز حیات وحش به حداقل ممکن خواهد رسید
- با برنامه ریزی و استفاده مناسبت تر از امکانات موجود   قاچاق گونه های کمیاب و حمایت شده به حداقل ممکن خواهد رسید
 با اجرای دقیق مقررات و ضوابط مربوط به عوامل تهدید مناطق و زیستگاه های حساس جانوری و گیاهی از جمله وجود کارگاه های فعالیت­های معدنی از قبیل بهره برداری از معادن فلورین ، انجام فعالیت های آبزی پروری و شیلاتی انجام فعالیت­های عمرانی صورت نخواهد گرفت
 
 
 
 
4-3-2-4-زیستگاه ها و مناطق تحت مدیریت سازمان
-مناطق تحت مدیریت موجود در استان و سطوح آنها و نسبت آنها به مساحت کل استان
- پارک ملی گلستان: 91895 هکتاز و در مقایسه با مساحت اتسان (2043774) هکتار ، پارک ملی گلستان 5/4 درصد مساحت استان است .
- آثار طبیعی ملی : در استان موجودیت ندارد . ارتقای سطح حفاظتی غار شیرآباد به اثر طبیعی ملی در حال پیگیری است .
- پناهگاه حیات وحش : در استان موجودیت ندارد . ارتقای سطح حفاظتی پناهگاه حیات وحش تالاب بین المللی گمیشان در دست پیگیری است .
- مناطق حفاظت شده : در استان چهار منطقه حفاظت شده ( زاو الف ، زاو ب ، لوه و جهان نما ) وجود دارد .
جمعاٌ به مساحت 48119 هکتار که 35/2 درصد مساحت استان را شامل می شود .
-مناطق شکار و تیراندازی ممنوع استان ، مدت شکار ممنوع و نوع گونه :
در استان 6   منطقه جمعا ٌ به مساحت 23/ 151923 وجود دارد که 43/7 درصد استان می شود .
 
  
اعلام ممنوعیت شکار منطقه سیاه مرزکو ه نیز در دستور کار قرار دارد به مساحت ( 44415) هکتار
ردیف
عنوان منطقه
تعداد دوره ممنوعیت
آخرین دوره ممنوعیت
نوع گونه
سال شروع
سال خاتمه
1
تالاب بین المللی گمیشان
چهار دوره
1388
1393
تمامی گونه ها
2
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قازانقایه
یک دوره
85
90
تمامی گونه ها
3
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع عزیز آّباد
دو دوره
86
91
تمامی گونه ها
4
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع صوفیکم
یک دوره
86
91
تمامی گونه ها
5
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع چلچلی
سه دوره
85
90
تمامی گونه ها
6
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع نیشاک
یک دوره
88
93
تمامی گونه ها
 
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
-نام وتعداد مناطق تحت مدیریت که دارای مطالعات جامع تفصیلی می باشند .
- پارک ملی گلستان: نیاز به تجدید نظر دارد
- منطقه حفاظت شده جهان نما :در دست تهیه است
-مناطق آزاد و زیستگاه های حساس و مستعد جهت ارتقای سطح به مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع
- منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تالاب بین المللی گمیشان -------- پناهگاه حیات وحش
- منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تالاب بین المللی صوفیکم ------=- منطقه حفاظت شده
- منطقه شکار و تیراندازی ممنوع   چلچلی --------------- منطقه حفاظت شده
- منطقه غار شیر آباد ---------- اثر طبیعی ملی
- منطقه آزاد سیاه مرزکوه ------- منطقه شکار و تیراندازی ممنوع
- منطقه آزاد شمشاد بندرگز -------- منطقه شکار و تیراندازی ممنوع
-تعداد ، نام و سطح ذخیره گاه های زیستکره زمین ثبت شده در کنوانسیون های بین المللی
- پارک ملی گلستان
 
نام وسطح تالاب ه ای تحت مدیریت استان و عوامل تهدید کننده آنها
ردیف
نام تالاب
مساحت
عوام تهدید
چرای دام
شکار و صید غیر مجاز
کشاورزی اثر سم و کود
رسوب گذاری
آبزی پروری
قایق موتوری
برداشت از نیزارها
1
 تالاب بین ×المللی گمیشان
20000
×
×
×
×
×
×
 
 
تالاب بین المللی آلاگل
 
×
×
×
×
×
 
×
 
تالاب بین المللی آلما گل
 
×
×
×
×
 
×
 
 
تالاب بین المللی آجی گل
 
×
×
×
×
 
 
 
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
 
 
 
 
 
ظرفیت طبیعت گردی موجود دراستان با ذکر نام جاذبه های طبیعی که طرح طبیعت گردی آنها مطابق بازون بندی مناطق اجرایی شده است .
جاذبه های طبیعی استان شامل تالاب های موجود دراستان ، پارک ملی گلستان ، پارکهای جنگلی ، مناطق حفاظت شده ، آبشارهای طبیعی ، گل فشان ها و ... می باشند که طرح طبیعت گردی در استان اجرا نگردیده است
-      بررسی احیا ء و یا افت کمی وکیفی زیستگاه ها و رویشگاه های طبیعی طی پنج سال اخیر
افزایش سطح زیستگاه های تحت مدیریت و انجام مطالعات ارتقاء سطح در استان از جمله فعالیت های انجام شده طی 5 سال اخیر بوده که می توان به تصویب منطقه شکار و تیراندازی ممنوع صوفیکم ، قازانقایه ، نیشاک و تمدید مناطق شکار و تیراندازی ممنوع عزیز آباد ، چلچلی اشاره کرد همچنین مطالعات ارتقاء سطح تالاب بین المللی آلاگل به منطقه حفاظت شده و شکار و تیراندازی ممنوع صوفیکم ،  گمیشان به پناه گاه حیات وحش در حال پی گیری وانجام می باشد
وضعیت مطلوب زیستگاه های استان
- با وجود مناطق آزاد و زیستگاه های حساس و مستعد جهت ارتقای سطح به مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع استان تعداد مناطق تحت مدیریت استان افزایش خواهد یافت
- با وجود زیستگاه های منحصر به فرد در استان شامل تالاب های بین المللی موجود ، پارک ملی گلستان ، مناطق حفاظت شده ، آبشارهای طبیعی ، پارک های جنگلی ،گل فشان ها و ... ظرفیت طبیعت گردی در ا ستان افزایش خواهد داشت .
- سطح زیستگاه های تحت مدیریت در استان از جمله مطالعات ارتقاء سطح تالاب بین المللی آلاگل به منطقه حفاظت شده و شکار و تیراندازی ممنوع گمیشان به پناه گاه حیات وحش ، غار شیرآباد ، چلچلی ، صوفیکم و ...  انجام خواهد شد .
- پوشش جنگلی استان و جنگلهای هیرکانیان .
 
 
 
 
5-3-2-4- وضعیت هرباریوم و بانک ژن استان
- وضعیت ایجاد و راه اندازی هرباریوم استان ( مطابق با دستور العمل ایجاد و راه اندازی هرباریوم ).
 تاکنون اقد امی صورت نگرفته است
- میزان تجهیز ( تهیه وسایل و منابع شناسایی و آزمایشگاهی ) توسعه هرباریوم استانی ).
 تاکنون اقدامی صورت نگرفته است .
- اقدامات انجام شده در خصوص جمع آوری ،شناسایی و راه بندی شناسه های گیاهی استان.
پروژه شناسایی فلور گیاهی منطقه شکار ممنوع تالاب بین المللی گمیشان انجام و در حدود 90 گونه گیاهی شناسایی و جمع آوری گردیده است . ضمناً در منطقه شکار ممنوع صوفیکم در قالب پروژه دانشجویی مورد بررسی و شناسایی فلور گیاهی قرار گرفته است .
- چگونگی و میزان جمع آوری ، شناسایی و حفظ بذور استان با تاکید بر گیاهان دارای وضعیت تهدید
تاکنون اقدامی صورت نگرفته است .
- اقدامات انجام شده در خصوص بانک اطلاعاتی به منظور ثبت اطلاعات نمونه های هرباریومی و بذور استان.
تعدادی نمونه در قالب پروژه های استانی و دانشجویی جمع آوری گردیده و در مرحله بعدی بذور جمع آوری خواهد گردید .
- میزان تجهیزات موجود بانک ژن استان .
تاکنون اقدامی در خصوص تجهیز بانک ژن صورت نگرفته است .
- تعداد نمونه های بیولوژیک موجود در بانک ژن اتسان پارالل و میزان همکاری با بانک آن سازمان مرکزی .
 اطلاعات موجود نیست .
- تعداد نمونه های بیولوژیک جمع آوری و ارسال شده استان به بانک ژن سازمان مرکزی .
1- نمونه پستاندار: 21
2- نمونه پرنده :    13
3- نمونه گیاه : 1 عدد
- چگونگی مدیریت پسماندهای حاصل در بانک ژن های پارالل .
اطلاعات موجود نیست
- اقدامات انجام شده در خصوص حفاظت ژنتیکی گونه های در معرض تهدید استان و میزان مدیریت ورود و خروج نمونه های بیولوژیک .    نیاز به مطالعه و تحقیق دارد .
- تعداد گونه های استان که نیاز به حفاظت ژنتیکی دارند .    نیاز به مطالعه و تحقیق دارد .
- تعداد و نام پروژه ها در زمینه زیست فناوری .   تاکنون اقدامی صورت نگرفته است
- تشکیلات استانی موجود و تعداد نیروهای سازمانی در رابطه با بانک ژن .
کارشناس موزه استان بعنوان رابط بانک ژن امور مربوطه را انجام می دهد و ردیف خاص وجود ندارد
- میزان تعامل با سایر ارگان ها در رابطه با زیست فناوری .
 در خصوص شناسایی نمونه های ضبط شده از متخلفین و شناسایی از طریق DNA  با دانشگاه منابع طبیعی گرگان ارتباط خوبی برقرار شده و نمونه ها به دانشکده محیط زیست ارسال و شناسایی می گردند  
6-3-2-4- نمایشگاه ( مو زه ) تاریخ طبیعی استان
– اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد ، توسعه و تجهیز نمایشگاه تاریخ طبیعی استان .
در استان 2 موزه در پارک ملی گلستان فعال می باشد که یکی در ابتدای غربی پارک در مجتمع بازدید کنندگان و دیگری در انتهای شرقی پارک ملی گلستان در محوطه محیط بانی میرزابایلو قرار گرفته است .
 در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان ساختمان موزه در 2 طبقه ساخته شده است که نیاز به مراحل تجهز و راه اندازی دارد .
- اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل و توسعه نمونه های نمایشگاهی ، گیاهی ، جانوری ، سنگ و کانی و ... استان .
نمونه های جانوری موجود در موزه ها و جمع آوری شده در اداره کل بالغ بر 500 نمونه پستاندار ، پرنده و خزنده می باشد .
در خصوص جمع آوری نمونه ها ی سنگ و کانی ، تعداد محدودی در محل اداره کل جمع آوری گردیده است .که پس از آماده سازی ویترینهای مربوطه در محل موزه ها به نمایش گذاشته می شود .
در خصوص جمع آوری نمونه های گیاهی تعدادی نمونه از طریق پروژه های استانی و دانشجویی شناسایی شده تا پس از تشکیل هرباریوم در محلهای مربوطه حفظ شوند  .
- اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه های فن آوری و تاکسیدرمی استان.
د راین زمنیه اقدامات خوبی صورت گرفته و با توجه به نیاز اداره کل یک کارگاه تاکسی درمی با مساحت تقریباَ 20 متر مربع دارای تجهیزات : فریزر ، سینک ظرف شویی و طبقات و کمد و لوازم مورد نیاز تاکسیدرمی موارد مورد نیاز را تأمین می کند .
مأخذ : بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان 
1