فیلم

1399/10/18 پنجشنبه
كليپ اختتاميه مسابقه عكاسي روز جهاني حيات وحش استان گلستان - اسفند ماه 1399
تهيه کننده: حسين مارزلو - روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان
به مناسبت روز جهاني حيات وحش يك دوره مسابقه عكاسي با موضوع حيات وحش استان گلستان در بين علاقمندان به حرفه عكاسي برگزار شد. سوژه هاي عكاسي در محدوده استان گلستان انتخاب شده است.
بيشتر