فیلم

1399/4/4 چهارشنبه
نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با سمن های زیست محیطی استان درباره حریق 99/04/04
تهيه کننده: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان - حسین مارزلو
به منظور پیشگیری و کنترل حریق های احتمالی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست و نقش سازنده تشکل های مردم نهاد در این حوزه ، نشست مدیر کل با اعضای سمن ها انجام شد.
بيشتر