فیلم

1399/1/21 پنجشنبه
موزه مجتمع بازدیدکنندگان پارک ملی گلستان
موزه مجتمع بازدید کنندگان در ابتدای شرقی پارک ملی گلستان و در مسیر زائران امام رضا قرار گرفته است.
این موزه دارای تعداد زیادی از نمونه های حیات وحش استان شامل پستانداران ، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و حشرات می باشد.
که در ویترین های دارای دیورامای طبیعی در معرض دید بازدید کنندگان قرارگرفته است. برخی نمونه های به شرح زیر می باشد.
پستانداران : پلنگ، خرس، گرگ، شغال، گربه جنگلی، سمور سنگی، قوچ و میش، کل و بز و آهو و ...
پرندگان : انواع پرندگان آبزی، شامل اردک ها، حواصیل ها، آبچلیک ها و شکاری شامل عقاب ماهی گیر، عقاب صحرایی، سارگپه، دلیجه، ترمتای، انواع جغدها و سایر انواع پرندگان می باشد.
خزندگان و دوزیستان: آگامای قفقازی، بزمچه وارانوس، افعی گرزه، گوند مار، افعی قفقازی، لاک پشت برکه ای و قورباغه و ...
حشرات : انواع پروانه ها، ملخ ها، سوسک ها، سوسری ها و ...

 
بيشتر