محیط زیست در رسانه ها


هفته نامه بامداد گلستان: خشکی کامل 14 هزار هکتار از خلیج گرگان مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت : 14 هزار هکتار از محدوده خلیج گگران به طور کامل خشک شده است.
منبع: هفته نامه بامداد گلستان:
فايلها
bamdad 195.pdf 4.12 MB

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر