محیط زیست در رسانه ها

حکم جالب دادگاهی در گلستان برای شکارچی غیرمجاز/متهم به ۳۰۰ ساعت محیط‌بانی محکوم شد رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با حکم قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه، شکارچی غیرمجاز به محیط‌بانی ملزم شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهارداشت: با شکایت محیط زیست، شکارچی غیرمجاز در شهرستان مراوه تپه بر اساس قانون به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری برای نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز و حکم جالب دادگاهی در گلستان برای شکارچی غیرمجاز/متهم به 300 ساعت محیط‌بانی محکوم شدجزای نقدی محکوم شد.

وی افزود: از آن جا که این فرد سابقه کیفری نداشت، قاضی با استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس، شکارچی غیرمجاز را به خدمات عمومی رایگان به عنوان محیط‌بان به مدت 300 ساعت به صورت روزانه چهار ساعت ملزم کرد.هاشمیان با بیان اینکه گلستان از استان‌های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس است، ادامه داد: اجرای احکام کیفری و اداره محیط زیست مراوه تپه برای اجرای این حکم نظارت می‌کنند.

به گفته وی، اداره محیط زیست مراوه تپه هم ملزم است شرایط ایمنی و بهداشتی مربوط به انجام خدمات عمومی را فراهم کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم
بيشتر