اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار  در شهرستان علی آبادکتول

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار در شهرستان علی آبادکتول

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول در گشت و کنترل در منطقه زرین گل موفق به دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکار شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، محیط بانان شهرستان علی آبادکتول  حین گشت و کنترل  در منطقه دهنه زرین گل در شهرستان علی آباد ، یک نفر شکارچی متخلف  را همراه با یک قبضه اسلحه شکاری دولول و یک قبضه اسلحه بادی دستگیر نمودند.  
سید مهدی کوچک رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول  گفت : پرونده متخلف   جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی  به داداگاه عمومی شهرستان علی اباد کتول  ارسال شد.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر