اخبار تخلفات

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه تکلول قبل از شروع به شکار در شهرستان مراوه تپه

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه تکلول قبل از شروع به شکار در شهرستان مراوه تپه

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست مراوه تپه از کشف و ضبط دوقبضه سلاح تکلول قبل از شروع به شکارخبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره  کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ، درروز  جمعه مورخ 14 خرداد ماه 1400 مامورین یگان حفاظت محیط زیست مراوه‌تپه طی گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع شلمی مراوه‌تپه موفق به کشف و ضبط دو قبضه سلاح تکلول قبل از شروع به شکار کبک گردیدند . 
 خسروی گفت: پس از تنظیم صورتمجلس  تخلف پرونده متهمین جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان مراوه‌تپه ارسال گردید.
بيشتر