اخبار تخلفات

دستگیری شکارچیان متخلف و کشف و ضبط  اسلحه شکاری در شهرستان علی آبادکتول

دستگیری شکارچیان متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان علی آبادکتول

رییس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول از دستگیری سه نفر شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در منطقه سیاه مرزکوه شهرستان علی آباد کتول خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه، مامورین اجرایی حفاظت محیط زیست شهرستان علی آباد کتول در جریان گشت و کنترل در منطقه سیاه مرزکوه موفق به دستگیری سه نفر متخلف در حین شروع به شکار  شدند. در بررسی وسایل متخلفین  یک قبضه اسلحه گلوله زنی دوربین دارقاچاق و دو عدد فشنگ شدند .
سید مهدی کوچک  افزود: پرونده  متخلفین و ادوات شکار کشف شده جهت رسیدگی به مقام قضایی ارجاع شد.
بيشتر