اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی و ضبط سلاح غیرمجاز در شهرستان کلاله

دستگیری شکارچی و ضبط سلاح غیرمجاز در شهرستان کلاله

رییس اداره حفاظت محیط زیست کلاله از دستگیری یک نفر شکارچی وکشف و ضبط اسلحه دولول غیرمجاز در سمرباقی منطقه شکار ممنوع عزیز آباد کلاله خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره  کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ، درروز شنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1400 مامورین یگان حفاظت محیط زیست  ، در جریان گشت و کنترل  منطقه شکارو تیراندازی ممنوع عزیزآباد منطقه سمرباقی ، یک نفر شکارچی متخلف غیر مجاز را دستگیر نمودند. در بازرسی از متخلف تعداد یک قبضه سلاح دولول رویهم غیر مجاز بهمراه قطار فشنگ و 18 تیر فشنگ کشف و ضبط شد.
محمد فرامرزی گفت: پرونده  متخلف همراه با صورتجلسه تخلف  و کشفیات بدست آمده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
بيشتر