اخبار تخلفات

.

کشف و ضبط اسلحه شکاری در بازرسی از منزل متخلف در شهرستان کردکوی

رییس اداره حفاظت محیط زیست علی آباد کتول از کشف و ضبط اسلحه شکاری در بازرسی از منزل متخلف در روستای گنو شهرستان علی آبادکتول خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز چهار شنبه 11 فروردین ماه، مامورین اجرایی حفاظت محیط زیست شهرستان علی آباد  با هماهنگی قاضی کشیک بخش کمالان به اتفاق پلیس اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان علی آباد کتول در بازرسی از منزل متخلف در روستای گنو در دهنه محمد آباد موفق به کشف یک قبضه اسلحه گلوله زنی ۳۰۸ قاچاق شدند .
سید مهدی کوچک افزود: پرونده  متخلف و کشفیات بدست آمده جهت رسیدگی به مقام قضایی ارجاع شد.
 
بيشتر