اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط  اسلحه شکاری در شهرستان کردکوی

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان کردکوی

رییس اداره حفاظت محیط زیست کردکوی از دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان کردکوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز سه شنبه سوم فروردین ماه، مامورین اجرایی حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی (محیط بانی درازنو ) در جریان گشت و کنترل در منطقه درازنو موفق به دستگیری یکنفر متخلف در حین شروع به شکار  با یک قبضه اسلحه تکلول (حمل سلاح غیر ) شدند .
کریم الله تازیکه افزود: پرونده  متخلف و کشفیات بدست آمده جهت رسیدگی به مقام قضایی ارجاع شد.
بيشتر