اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط  اسلحه شکاری در شهرستان کردکوی

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان کردکوی

رییس اداره حفاظت محیط زیست کردکوی از دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان کردکوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز پنج شنبه 21 آبان ماه، مامورین اجرایی حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی (محیط بانی بالاجاده) در جریان گشت و کنترل در منطقه حاجی آباد دشت موفق به دستگیری یکنفر متخلف در حین شروع به شکار  با یک قبضه اسلحه دولول روی هم مجاز ساخت ترکیه شدند .
کریم الله تازیکه افزود: پرونده  متخلف و کشفیات بدست آمده جهت رسیدگی به مقام قضایی ارجاع شد.
بيشتر