اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط  اسلحه شکاری در شهرستان گمیشان

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان گمیشان

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست گمیشان از دستگیری شکارچی متخلف در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع تالاب گمیشان و کشف و ضبط اسلحه شکاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز جمعه  15 اسفند ماه 1399، مامورین اجرایی محیط زیست گمیشان  در جریان گشت و کنترل در محدوده منطقه شکار و تیراندازی ممنوع  تالاب گمیشان ،یک نفرشکارچی غیر مجاز  به همراه یک قبضه اسلحه شکاری دولول مجاز بهمراه دو عدد فشنگ دستگیر نمودند. 
آق محمد مرادی افزود: پرونده  متخلف و کشفیات بدست آمده جهت رسیدگی به مقام قضایی شهرستان ارجاع شد.
بيشتر