اخبار تخلفات

دستگیری  شکارچیان غیر مجاز و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان علی آباد کتول

دستگیری شکارچیان غیر مجاز و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان علی آباد کتول

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آباد در جریان گشت و کنترل موفق به دستگیری دو نفر شکارچی غیر مجاز در محل دهنه زرین گل و کشف و ضبط ادوات شکار در این شهرستان شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه2  اسفند ماه 99، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان علی آباد کتول در جریان گشت وکنترل در دهنه زرین گل ، سه نفر شکارچی غیرمجاز مسلح را رویت که دو نفر دستگیر و یک نفر متواری گشت.  در جریان بازرسی از متخلفین، دو قبضه اسلحه شکاری تک لول متعلق به غیر و شش عدد فشنگ  کشف و ضبط شد.
سید مهدی کوچک گفت: پرونده متخلفین جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان علی آباد کتول ارسال شد.
بيشتر