اخبار تخلفات

دستگیری چهار نفر  شکارچی متخلف و کشف و ضبط سلاح شکاري  ولاشه كبك شكار شده در شهرستان كردكوي

دستگیری چهار نفر شکارچی متخلف و کشف و ضبط سلاح شکاري ولاشه كبك شكار شده در شهرستان كردكوي

رییس اداره حفاظت محیط زیست كردكوي از دستگیری چهار نفر شکارچی متخلف و کشف و ضبط سلاح شكاري در منطقه چمن ساور كردكوي خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز  دو شنبه 21 بهمن ماه 99، مامورين اجرايي حفاظت محيط زيست كردكوي در منطقه ارتفاعات منطقه چمن ساور طي گشت و كنترل، چهار نفر شکارچی متخلف  در حين شكار دستگیر نمودند. در بازرسی از وسايل متخلفین دو قطعه كبك شكار شده و  سه قبضه سلاح شكاري (یک قبضه دولول  مجاز و  دو قبضه اسلحه پی سی پی) کشف و ضبط شد. 
كريم ا.. تازيكه  گفت پرونده متخلف همراه با  صورتجلسه تنظیمی  و ادوات مكشوفه جهت سير مراحل قضايي به دادگستري كردكوي ارجاع شد.
بيشتر