اخبار تخلفات

کشف 4 فروند قایق پارویی در شهرستان گنبد کاووس

کشف 4 فروند قایق پارویی در شهرستان گنبد کاووس

رییس اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس از کشف 4 فروند قایق پارویی درشهرستان گنبد کاووس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز سه شنبه  28 بهمن ماه، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گنبد کاووس - محیط بانی آلاگل ، در جریان گشت و کنترل در حوزه استحفاظی منطقه دریاچه شور در دو عملیات جداگانه موفق به کشف 4 فروند قایق پارویی که به صورت ماهرانه در کف دریاچه مخفی گردیده بود شدند.
محمد دردی آتابای افزود: صورتجلسه در محل تنظیم و به همراه ادوات بدست آمده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد
بيشتر