اخبار تخلفات

دستگیری شکارچیان غیر مجاز در حین شروع به شکار شهرستان گنبد کاووس

دستگیری شکارچیان غیر مجاز در حین شروع به شکار شهرستان گنبد کاووس

رییس اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس از دستکیری شکارچیان غیرمجاز در حین شروع به شکار درشهرستان گنبد کاووس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز چهار شنبه  29 بهمن ماه، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گنبد کاووس - محیط بانی آلاگل ، در جریان گشت و کنترل در حوزه استحفاظی موفق به دستگیری دو نفرشکارچی غیر مجاز در حین شروع به شکار با دو قبضه اسلحه دولول و قطار فشنگ شدند.
محمد دردی آتابای افزود: پرونده متهمان  به همراه ادوات بدست آمده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد
بيشتر