اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار در شهرستان ترکمن

دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار در شهرستان ترکمن

رییس اداره حفاظت محیط زیست ترکمن از دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار در شهرستان ترکمن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز پنجشنبه 30 بهمن ماه، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن در جریان گشت و کنترل در سواحل خلیج گرگان منطقه چپاقلی موفق به دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار شدند ، که از متخلف یک قبضه سلاح شکاری دو لول مجاز به همراه قطار فشنگ و  تعداد 60 تیر فشنگ 12عدد کب پلاستیکی ،یک عدد بال زن و اسپیکر و فوکه کشف و ضبط گردید.
علی بیانی افزود : صورتمجلس در منطقه تهیه و بهمراه ادوات کشف شده جهت رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان ترکمن ارجاع شد.
بيشتر