اخبار تخلفات

دستگیری سه گروه شکارچیان غیرمجاز بهمراه ادوات شکاردر شهرستان گرگان

دستگیری سه گروه شکارچیان غیرمجاز بهمراه ادوات شکاردر شهرستان گرگان

رییس اداره حفاظت محیط زیست گرگان از دستگیری سه گروه شکارچیان غیر مجازدر شهرستان گرگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز پنجشنبه  30 بهمن ماه، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان ،محیط بانی صوفیکم آق قلا  در جریان گشت و کنترل در حوزه استحفاظی موفق به دستگیری سه گروه شکارچی غیر مجاز شدند که از متخلفین 13 قطعه پرنده مرغابی وحشی شکار شده به همراه دو قبضه سلاح مجاز دولول و یک قبضه اسلحه تک لول کشف و ضبط گردید.
قنبرعلی تمسکنی افزود: پرونده شکارچیان غیرمجاز بهمراه سلاح و ادوات بدست آمده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
بيشتر