اخبار تخلفات

دستگیری  شکارچی غیر مجاز پرندگان آبزی در شهرستان بندرگز

دستگیری شکارچی غیر مجاز پرندگان آبزی در شهرستان بندرگز

مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرگز در جریان گشت و کنترل موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز در محل اسکله نوکنده و کشف و ضبط ادوات شکار در این شهرستان شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز یک شنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۹، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرگز در جریان گشت وکنترل در محل اسکله نوکنده ، یک نفر شکارچی غیرمجاز مسلح  به اسلحه شکاری را دستگیر نمودند. در جریان بازرسی از متخلف، یک قبضه اسلحه شکاری تک لول  و لاشه یک قطعه خوتکا شکار شده را کشف و ضبط نمودند.
وحید عرب امیری گفت: پرونده متخلف جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان بندرگز ارسال شد.
بيشتر