اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی گزار در شهرستان بندرگز

دستگیری شکارچی گزار در شهرستان بندرگز

رییس اداره حفاظت محیط زیست بندرگز از دستگیری شکارچی گراز در شهرستان بندرگزخبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز یکشنبه 12 بهمن ماه،  مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرگز  موفق به دستگیری شکارچی غیرمجاز در روستای سرمحله شهرستان بندرگز که مبادرت به شکار گراز نموده بود شدن که در بازرسی  مقداری گوشت گراز کشف و ضبط گردید. 
وحید عرب امیری افزود: پرونده شکارچی متخلف به همراه ادوات بدست آمده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
بيشتر