اخبار تخلفات

دستگیری شکارچیان متخلف و کشف و ضبط قرقاول  شکار شده و ادوات شکار در شهرستان مراوه تپه

دستگیری شکارچیان متخلف و کشف و ضبط قرقاول شکار شده و ادوات شکار در شهرستان مراوه تپه

نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه در جریان گشت و کنترل موفق به دستگیری دو نفر متخلف و کشف و ضبط قرقاول شکار شده و اسلحه شکاری در این شهرستان شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز جمعه 16  بهمن ماه 99، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه طی گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع پالیزان دونفر شکارچی غیر مجاز را دستگیر نمودند. در جریان بازرسی از متخلفین ، یک قبضه اسلحه جواز دار و لاشه دو طاقه قرقاول پرنده حمایت شده و تعدادی فشنگ ساچمه زنی کشف و ضبط شد.
صادق خسروی گفت: پرونده متخلف جهت رسیدگی به دادگاه عمومی مراوه تپه ارجاع شد.
بيشتر