اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار در شهرستان ترکمن

دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار در شهرستان ترکمن

رییس اداره حفاظت محیط زیست ترکمن از دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار در شهرستان ترکمن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز جمعه 26 دی ماه، مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن در جریان گشت و کنترل در سواحل خلیج گرگان موفق به دستگیری شکارچی غیر مجاز درحین شروع به شکار شدند ، که از متخلف یک قبضه سلاح شکاری تک لول مجاز به همراه قطار فشنگ و  تعداد 15 تیر فشنگ کشف و ضبط گردید.
علی بیانی افزود : صورتمجلس در منطقه تهیه و بهمراه ادوات کشف شده جهت رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان ترکمن ارجاع شد.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر