اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار در شهرستان مینودشت

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار در شهرستان مینودشت

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مینودشت از دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در روستای چناشک شهرستان مینودشت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 26 مهر ماه، مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مینودشت در جریان  گشت و کنترل در زمین های کشاورزی روستای چناشک  موفق به دستگیری شکارچی متخلف  وکشف و ضبط یک قبضه اسلحه دو لول و ۱۰ عدد فشنگ ساچمه زنی و‌یک عدد کارد کمری شدند.
علی اکبر یزدی گفت  پرونده  تخلف به همراه با ادوات مکشوفه جهت  انجام مراحل قانونی به  دادگاه عمومی مینودشت ارجاع شد.
بيشتر