اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار و گوشت شکار در بازرسی از منزل در شهرستان علی آباد

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار و گوشت شکار در بازرسی از منزل در شهرستان علی آباد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آباد کتول از دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکاری در منطقه افراتخته شهرستان علی آباد کتول خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 26 مهر ماه، مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آباد بدنبال اخذ گزارش مردمی در جریان بازرسی از منزل متخلف موفق به دستگیری شکارچی متخلف  وکشف و ضبط یک قبضه اسلحه تک لول کالیبر ۱۲ و یک قبضه اسلحه گلوله زنی ۲۷۰ و میزان یک کیلوگرم گوشت قوچ وحشی شکار شده  شدند.
سید مهدی کوچک گفت  پرونده  تخلف به همراه با ادوات مکشوفه جهت  سیر مراحل قانونی به  دادگاه عمومی علی آباد ارجاع شد.

 
بيشتر