اخبار تخلفات

دستگیری سه نفر شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار در شهرستان گرگان

دستگیری سه نفر شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار در شهرستان گرگان

قنبر علی تمسکنی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان از دستگیری سه نفر شکارچی متخلف در حین شروع به شکار و کشف ادوات شکار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز چهار شنبه 12  شهریور ماه،  محیط بانان  مستقر محیط بانی صوفیکم این شهرستان در حین گشت و کنترل روزانه سه نفر شکارچی متخلف را در حین شروع به شکار پرندگان آبزی در منطقه آب بندان های انبار الوم دستگیر کردند. در جریان   بازرسی از سه نفر شکارچی متخلف  تعداد سه قبضه اسلحه تک لول و تعدادی تیر فشنگ کشف و ضبط  شد.
قنبر علی تمسکنی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت  پرونده متخلفین   جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی  به دادگاه عمومی شهرستان گرگان  ارسال شد.

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر