اخبار تخلفات

دستگیری شکارچیان غیر مجاز و کشف لاشه پرندگان شکار شده و ضبط ادوات شکار در شهرستان آق قلا

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان از دستگیری شکارچیان غیر مجاز و کشف لاشه پرندگان شکار شده و ضبط ادوات شکار در شهرستان آق قلا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز جمعه 14  شهریور ماه،  محیط بانان  مستقر در منطقه صوفیکم در شهرستان آق قال در  حین گشت و کنترل موفق به دستگیری سه نفر شکارچی غیر مجاز و دو نفر در حین شروع به شکار شدند. در جریان بازرسی از متخلفان تعداد  چهار قطعه لاشه خوتکا و سه قبضه سلاح مجاز شدند.  
قنبر علی تمسکنی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت  پرونده متخلفین   جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی  به دادگاه عمومی شهرستان گرگان  ارسال شد.
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر