اخبار تخلفات

دستگیری شکارچیان متخلف و کشف ادوات شکار در شهرستان کلاله

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلاله از دستگیری دو نفر شکارچی متخلف در حین شروع به شکار و کشف ادوات شکار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 15  شهریور ماه، محیط بانان شهرستان کلاله در حین گشت و کنترل روزانه دو نفر شکارچی متخلف را در حین شروع به شکار در منطقه عزیز آباد کلاله دستگیر کردند. در جریان   بازرسی از دو نفر شکارچی متخلف  تعداد دو قبضه اسلحه تک لول  و تعداد 13 عدد تیر فشنگ کشف و ضبط  شد.
محمد فرارمرزی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلاله گفت  پرونده متخلفین   جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی  به دادگاه عمومی شهرستان کلاله  ارسال شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر