اخبار تخلفات

دستگیری متخلفین شکار قرقاول و کشف و ضبط ادوات شکار در شهرستان کلاله

دستگیری متخلفین شکار قرقاول و کشف و ضبط ادوات شکار در شهرستان کلاله

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلاله از دستگیری شکارچیان متخلف قرقاول و کشف و ضبط اسلحه شکاری در شهرستان کلاله خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه  01 شهریور ماه، مامورین یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل روزانه دو نفر شکارچی متخلف را در ارتفاعات یکه قوز به جرم شکار قرقاول و حمل سلاح متعلق به غیر دستگیر نمودند. 
محمد فرامرزی گفت در جریان بازرسی از متخلفین  لاشه  تعداد ۴ طاقه قرقاول(۳طاقه ماکیان و ۱طاقه قرقاول نر) تعداد ۲ قبضه اسلحه (یک قبضه اسلحه دو لول و یک قبضه اسلحه تکلول) وتعداد ۲۰ تیر فشنگ کشف وضبط شد. پرونده متخلفین با صورتجلسه تخلف به مرجع قضیی شهرستان ارجاع شد.
بيشتر