اخبار تخلفات

برگزاری یازدهمین جلسه شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

برگزاری یازدهمین جلسه شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی و فنآوری اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با حضور اعضای شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 01  شهریور ماه، یازدهمین جلسه شورای پژوهشی و فنآوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با حضور اعضای شورای پژوهشی اداره کل در محل سالن جلسات برگزار شد. 
محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در ابتدای جلسه عنوان نمود سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم نامه ای با دانشگاههای سراسر کشور منعقد نمود تا از توانایی آنان برای رفع مشکلات زیست محیطی کشور استفاده نماید. تاکنون چندین شرکت از استانها پیشنهاد داشته اند ولی از استان گلستان شرکتی اعلام آمادگی ننموده است. 
در ادامه اعضای جلسه درباره پرونده های رسیده به شورا و نحوه همکاری دانشگاه ها با اداره کل حفاظت محیط زیست استان بحث و تبادل نظر نمودند.
بيشتر