اخبار تخلفات

دستگیری شکارچی متخلف و ضبط اسلحه تک لول غیر مجازدرمنطقه حفاظت شده جهان نما

رییس و مامورین اداره منطقه حفاظت محیط زیست شهرستان جهان نما در جریان گشت و کنترل شبانه موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیرمجاز بهمراه یک قبضه سلاح غیر مجاز در این منطقه شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز  جمعه 16 خرداد ماه، رییس اداره منطقه حفاظت شده جهان نما و ماموران یگان این اداره جریان ماموریت گشت و کنترل شبانه در مناطق جنگلهای هیرکانی موفق به دستگیری یک  نفر متخلف به همراه  یک قبضه سلاح تک لول قاچاق ساخت ترکیه شدند.
  با تنظیم صورت مجلس تخلف،  پرونده  این متهم جهت رسیدگی به دادگستری شهر گرگان ارجاع شد.
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر