اخبار تخلفات

دستگیری متخلفین شروع به شکار و کشف اسلحه های شکاری قاچاق در شهرستان کردکوی

دستگیری متخلفین شروع به شکار و کشف اسلحه های شکاری قاچاق در شهرستان کردکوی

محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی موفق به دستگیری دو نفر متخلف در حین شروع به شکار در مناطق جنگلی این شهرستان شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی مستقر در محیط بانی بالاجاده، در حین گشت و کنترل روزانه، به دو نفر شکارچی غیرمجاز در حین شروع به شکاربرخورد و اقدام به دستگیری این افراد کردند.  در بازرسی های انجام شده از وسایل و تجهیزات این شکارچیان، تعداد دو قبضه  اسلحه شکاری تک لول  غیرمجاز کشف و ضبط شد. با تنظیم صورت مجلس تخلف پرونده این متهمان جهت رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.
بيشتر