اخبار تخلفات

دستگیری متخلف شکار غیرمجاز مرال در شهرستان علی آبادکتول

مامورین اداره یگان حفاظت شهرستان علی آباد کتول موفق به کشف اجزای شکار شده یک راس مرال در این شهرستان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه 24 اسفند محیط بانان اداره شهرستان علی آباد کتول پس از دریافت گزارشی مبنی بر شکار و نگهداری اجزای شکارشده یک راس مرال ماده درمنزل یکی از متخلفین در یکی از روستاهای شهرستان علی آباد کتول با هماهنگی با مراجع قضایی شهرستان و اخذ نیابت قضایی، اقدام به بازرسی از منزل با رعایت کلیه شئونات اداری و اسلامی کردند. دراین بازرسی مقدار حدود 12 کیلو گرم گوشت شکار به همراه یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی کشف و ضبط شد.

صورتمجلس تخلف این متخلف در محل تنظیم و جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر