اخبار تخلفات

دستگیری متخلفین شکار در تالاب بین المللی آلاگل

محیط بانان تالاب بین المللی آلاگل سه نفر شکارچی غیر مجاز بدون اخذ پروانه شکار را درحاشیه تالاب دستگیر کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان سحرگاه روز پنج شنبه 27 دی ماه و در آغاز سومین هفته شروع شکار مجاز پرندگان آبزی در استان گلستان با دقت عمل محیط بانان و کنترل دقیق مدارک و سلاح های شکارچیان حاضر در تالاب بین المللی آلاگل سه نفر متخلف که با استفاده از فرصت به دست آمده به همراه شکارچیان مجاز اقدام به شکار در حاشیه تالاب بین المللی آلاگل کرده بودند دستگیر شدند. در بازرسی ادوات این متخلفین تعداد سه قبضه سلاح مشتمل بر یک قبضه سلاح متعلق به غیر و دو قبضه مجاز فاقد پروانه شکار کشف و ضبط شد. پرونده این متخلفین جهت سیرمراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر