اخبار تخلفات

دستگیری متخلفین شکار و کشف سلاح غیر مجاز در شهرستان کردکوی

محیط بانان شهرستان کردکوی موفق به دستگیری دو نفر متخلف به همراه دو قبضه سلاح شکاری در حین تعقیب شکار در مناطق شمالی این شهرستان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان محیط بانان شهرستان کردکوی در حین گشت وکنترل در شامگاه روز یکشنبه 29 دی ماه در مناطق شمالی شهرستان کردکوی موفق به دستگیری دو نفر متخلف در حین شروع به شکار شدند.

در بازرسی از ادوات همراه این متخلفین تعداد یک قبضه سلاح تک لول غیرمجاز و یک قبضه سلاح دولول ساچمه زنی مجاز کشف و ضبط شد.

پرونده این متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر