اخبار تخلفات

پیشگیری از شکار غیرمجاز در منطقه حفاظت شده جهان نما

محیط بانان اداره منطقه حفاظت شده جهان نما موفق به دستگیری فردی که با سلاح و پروانه شکار متعلق به دیگران اقدام به شکار کرده بود شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز جمعه 20 دی ماه محیط بانان اداره منطقه حفاظت شده جهان نما در حین گشت و کنترل پروانه های شکار شکارچیان مجاز در محدوده آسیاب نبی منطقه حفاظت شده جهان نما به فردی که با همراه داشتن پروانه و جواز سلاح اقدام به تعقیب جهت شکار کبک کرده بود برخورد و در بازرسی از مدارک سلاح همراه این فرد محرز شد که سلاح و پروانه شکار کسب شده متعلق فرد دیگری است. این فرد که با استفاده از فرصت به دست آمده در روز شکار قانونی اقدام به همراهی سایر شکارچیان مجاز کرده است در اظهارات خود اسلحه را متعلق به مادر خود نام برد، از آنجاییکه صاحب سلاح همراه این فرد حضور نداشت سلاح و پروانه شکار جهت بررسی صحت و سقم اظهارات توسط محیط بانان ضبط و جهت بررسی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان ارسال شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر