اخبار تخلفات

پیشگیری از شکار و کشف اسلحه گلوله زنی در منطقه حفاظت شده جهان نما

با تلاش شبانه روزی محیط بانان اداره منطقه حفاظت شده جهان نما یک قبضه اسلحه گلوله زنی پیش از اقدام به شکار کشف و ضبط شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان محیط بانان اداره منطقه حفاظت شده جهان نما ساعت 22 شب گذشته 10آذر در حین گشت و کنترل مرزهای شمالی منطقه حفاظت شده جهان نما در محدوده ارتفاعات جنگلی شصت کلا در بازرسی از یک دستگاه خودرو حامل چهار نفر سرنشین که اقدام به گشت زنی و پروژکتورکشی جهت شکار غیرمجاز کرده بودند، یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو دارای مجوز به همراه تعداد شش تیر فشنگ کشف و ضبط کردند.

صورتمجلس تخلف این متخلفین در محل تنظیم شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر