اخبار برگزیده

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان و سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان و سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان

تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه معدن و فعالیت های معدنی و حوزه محیط زیست بین اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان و سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان طی مراسمی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ، مراسم انعقاد تفاهم نامه اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان  با هدف  ایجاد فرصت های مناسب برای توسعه فنی زیست محیطی  فعالیت های حوزه معادن استان وارتقا شاخص های حوزه معدن و حوزه زیست محیطی استان منعقد ومبادله شد.
عكس های مرتبط :

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر