اخبار برگزیده

.

جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک برگزار شد.

محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از برگزاری جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز سه شنبه 7 مرداد ماه،  جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک جهت بررسی پروندهای استقرار واحدهای صنعتی در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان برگزار شد. 
در این جلسه تعداد 11 پرونده در صحن جلسه مطرح که پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء با استقرار 8 پرونده  موافقت و 3 پرونده نیز مخالفت شد.
گفتنی است کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک در گلستان متشکل از معاون هماهنگی و امور عمرانی  استاندار به عنوان رئیس و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان دبیرکمیسیون و رئیس صنعت و معدن تجارت ، رئیس جهادکشاورزی و رئیس سازمان بازرسی استان و مدیر کل استاندارد و فرماندار شهرستان مربوطه می باشد .
بيشتر