اخبار برگزیده

کشف و ضبط گشت قوچ و ادوات شکار  در منزل متخلف در شهرستان علی آباد کتول

کشف و ضبط گشت قوچ و ادوات شکار در منزل متخلف در شهرستان علی آباد کتول

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول در جریان بازرسی از منزل متخلف موفق به کشف و ضبط اسلحه غیر مجاز و ادوات شکار و گوشت قوچ وحشی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز چهار شنبه 8 مرداد ماه، بدنبال  جریان بازرسی  از منزل متخلف  با حکم قضایی، موفق به کشف حدوداً پنج کیلو گرم گوشت قوچ وحشی ویک قیضه اسلحه گلوله زنی برنو و یک قنداق اسلحه و پنج فشنگ گلوله زنی و سه عدد فشنگ ساچمه زنی و دو عدد فشنگ چهار پاره کشف و متخلف به همراه سلاح تحویل پلیس امنیت شد.
بيشتر