اخبار برگزیده

دستگیری پنج شکارچی متخلف در منطقه شکار ممنوع پالیزان شهرستان مراوه تپه

محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه موفق به دستگیری پنج نفر متخلف به همراه پنج قبضه سلاح شکاری و دو قطعه کبک در محدوده منطقه شکار ممنوع پالیزان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز جمعه 13 دی ماه محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه در حین گشت و کنترل از منطقه شکار ممنوع پالیزان جهت جلوگیری از شکارغیر مجاز در محدوده این منطقه موفق به دستگیری پنج نفر متخلف  شدند.

از این تعداد 4 نفر از متخلفین علاوه برر دریافت پروانه شکار کبک در سال جاری اقدام به شکار وشروع به شکار در محدوده منطقه شکار ممنوع کرده و یک نفر با بهره گیری از سلاح متعلق به غیر اقدام به شروع به شکار در این منطقه کرده بود از این متخلفین تعداد پنج قبضه سلاح دارای جواز حمل و دو قطعه کبک وحشی ششکار شده در منطقه ممنوعه کشف وضبط شد.

پرونده  این متخلف در دو بخش شکار و شروع به شکار درمنطقه شکار ممنوع و همچنین حمل و بهره برداری از سلاح متعلق به غیر تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر