اخبار برگزیده

کشف دو قبضه سلاح غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع پالیزان شهرستان مراوه تپه

محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه موفق به دستگیری دو نفر متخلف به همراه دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع پالیزان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز پنج شنبه 12 دی ماه محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراوه تپه در حین گشت و کنترل از منطقه شکار ممنوع پالیزان موفق به دستگیری دو نفر متخلف غیر مجاز شدند.

در بازرسی از ادوات این متخلف تعداد دو قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز ویک قطعه کبک وحشی شکار شده کشف وضبط شد.

پرونده  این متخلف در دو بخش شکار جانوران وحشی و حمل و بهره برداری از سلاح قاچاق تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر