اخبار برگزیده

.

دستگیری پیش از اقدام به شکار در منطقه حفاظت شده جهان نما

محیط بانان شهرستان کردکوی موفق به پیشگیری از شکار غیرمجاز متخلف درمنطقه حفاظت شده جهان نما شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز چهارشنبه 15آبان محیط بانان شهرستان کردکوی حین گشت و کنترل در محدوده جلینگ بلینگ  منطقه حفاظت شده جهان نما به یک نفرمسلح به سلاح شکاری برخورد نموده و پس از اقدام به بازداشت این فرد در ادوات همراه ایشان یک قبضه اسلحه شکاری دولول دارای جواز حمل و تعداد 8 تیر فشنگ ساچمه و 7 تیر فشنگ چهارپاره کشف و ضبط کردند.

پرونده قضایی این فرد جهت رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر