اخبار برگزیده

دو انتصاب در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر کنعانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان، روسای ادارات روابط عمومی و مدیریت عملکرد منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان طی احکام جداگانه ای از سوی دکترمحمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان جناب آقای حسینعلی تازیکه به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و جناب آقای میثم خان عبدل به عنوان رئیس اداره مدیریت عملکرد منصوب شدند.

گفتنی است آقای حسینعلی تازیکه سابقه فرمانده یگان حفاظت و آقای میثم خان عبدل سابقه ریاست دفتر مدیریت این اداره کل را در کارنامه کاری خود دارند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر