اخبار برگزیده

چهارانتصاب در اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر کنعانی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان، روسای ادارات امور مالی، امور اداری، برنامه ریزی و منابع و اداره پشتیبانی و فنی مهندسی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان طی احکام جداگانه ای از سوی دکترمحمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان سرکارخانم زهرا دربان به عنوان رئیس اداره امور مالی، سرکارخانم ثریا موسوی به عنوان رئیس اداره امور اداری،  جناب آقای سید سحاب میرا به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و منابع و جناب آقای ناصر جعفری به عنوان رئیس اداره پشتیبانی و فنی مهندسی منصوب شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر